Helt tett med smart inndekning

En tett overgang er avgjørende, der taket for eksempel møter en vegg. Dette er blitt lett å få til.

Intro

I gamle dager måtte det bly til, når overgangen mellom to bygningsdeler skulle dekkes for å hindre inntrenging av vann og snø. Slik er det ikke lenger. I våre dager brukes ikke bly lenger, heller ikke på inndekninger.

Produsentene har jobbet for å finne erstatninger som kan formes etter underlaget, på samme måte som bly, samtidig som det skal tåle vær og vind og holde like lenge som taket.

Wakaflex er et av flere produkter som oppfyller disse kravene. Det har i tillegg noen fordeler som blyet aldri har hatt: en gummiaktig konsistens med innebygget stålnett. Det gjør den lettere å strekke og forme, samtidig som fasongen holdes. I tillegg fås i den samme farge som taket.

Veiledning

01
Slik tetter du 8 Trinn

Tettingen, som vi her lager over et uthus, består av det myke Wakaflex-materialet og en dekkprofil av metall.

For at dekkprofilene, som ligger over den myke inndekningen, skal bli tette og sitte fast, skal du lage et spor i veggen. Sporet skal følge hele takets lengde, og du skjærer det enklest ut med en vinkelsliper med en skjæreskive til stein, hvis veggen er av mur, som her.

Det er viktig at du avslutter med en gummifugemasse for å forsegle sporet. Ellers kommer det fukt inn i sporet, som skaper frost og ødelegger veggen.

1

Skjær et 2 cm dypt spor i veggen med en vinkelsliper. Følg streken du har målt opp. Før du monterer den selvklebende inndekningen, skal både taket og veggen rengjøres. Fei over veggen og taket grundig med en kost.

2

Gi inndekningen en 90-graders bøy, før du kleber den fast. Understøtt den, slik at den ligger plant, og merk den opp. Bøy inndekningen rundt en rettholt, eller et langt rett bord.

3

Trykk fast inndekningen på veggen rett under sporet. Først skal den øverste tredjedelen av beskyttelses­ filmen på baksiden trekkes av.

4

Trekk av resten av filmen på baksiden av inndekningen. Trykk fast inndekningen, men foreløpig bare på alle de høyeste punktene på takprofilen. Ellers trekker du inndekningen skjev.

5

Sett på plass dekkprofilen i sporet. La profilene overlappe minimum 5 cm, og lim dem sammen med den tilhørende Wakaflex tetningsmassen.

6

Sett fast dekkprofilene til murveggen med spikerplugger for hver 50 cm. Ikke sett spikerplugger i overlappingen mellom profilene.

7

Trykk og form den myke inndekningen, etter at den er satt fast til veggen. Fortsett til forkanten sitter helt tett mot taket overalt.

8

Forsegle dekkprofilen med tetningsmassen, etter at eventuell overskytende profil er skåret til i endene. Sørg for at overgangen mellom sporet og profilen blir helt tett.

Materialer

  • Rød Wakaflex, 5 x 0,28 m rull
  • 4 stk. Wakaflex metallsidestykker à 113 cm
  • 1 patron Wakaflex tetningsmasse
  • 6 x 35 mm spikerplugger

Tidsforbruk:

Sett av en halv dag til 3 meter som her, og la fugen tørke.

Pris:

Cirka 1500 kroner

Vanskelighetsgrad:

Det kan være litt utfordrende å måtte skjære et spor i den fine veggen, men følg streken, så går det bra.

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

Akkurat nå leser andre ...