Nytt tak oppå det gamle - raskt, enkelt og flott!

Du skal tett på for å se at det ikke er glasert tegl. De store, lette platene gjør jobben lynraskt. Og det beste er at taket kan legges direkte oppå det gamle. Du sparer både tid og penger, og du slipper å bekymre deg for regn underveis.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
En uke
Pris
300 kroner/m2

Platene er designet slik at de ligner teglstein. Man må studere nøye for å se at det ikke er tegl.

Intro

I byggeveiledningen hjelper vi deg gjennom alle fasene slik at du får et flott resultat.

Vi viser deg hvordan du:

 • lager et skjelett direkte på det gamle taket
 • retter opp skjelettet slik at det blir plant
 • setter vindskier og forkantbord på taket
 • en annerledes løsning: smale vindskibeslag
 • legger på takplater, og skrur dem fast
 • legger på mønet, og lager taket tett

Veiledning

01
Lag et skjelett direkte på det gamle taket 7 Trinn

Direkte oppå det gamle taket av fibersementplater, legger vi et skjelett av lekter. De skrus fast gjennom platene og ned i lektene til det gamle taket. På dette fibersementtaket kan et lag lekter (sløyfene) ligge i bølgedalene, med det andre lektelaget på tvers oppå, så det dannes et sterkt “gitter”.

1

Legg sløyfene (A) på langs av taket. I dette tilfellet bruker vi en snau meters mellomrom. Vi setter én skrue i bunnen, ned i de gamle taklektene.

2

De nederste takplatene er løsnet og dyttet opp, slik at de går klar av takfoten. Da stikker de ikke lenger ut enn de nye tak platene som legges senere.

3

Slå en strek med en krittsnor langs takfoten, og kapp til alle lektene (A) slik at de flukter med forkantbordet.

4

Spenn ut en snor mellom de to ytterste sløyfene. Legg en kloss under i hver ende. Med en tilsvarende kloss sjekker du at alle ligger i samme høyde.

5

Legg lektene (B) på tvers. Den nederste flukter med for-kantbordet; den neste skal ha overkanten 34 cm fra bunnen på den nederste lekten.

6

Sett fast lektene (B). Det er enklest å skyte dem fast med en spikerpistol. De skal bare spikres fast til sløyfene (A).

7

Legg deg rundt takhatter som på bildet. Lektene (B) hviler på hhv. en bølgetopp og en underliggende sløyfe (A).

02
Rett opp skjelettet så det blir plant 3 Trinn

Det gamle taket er ikke helt plant lenger. Derfor skal skjelettet rettes opp, slik at det danner en plan flate. Bruk snorer til å rette opp flaten etter, og juster med skruene, klosser og eventuell avfasing av lektene.

Det ferdige skjelettet er et stort gitter av lekter. Det er rettet opp og klart for takplater.

1

Få skjelettet til å ligge plant. Snoren er spent ut med en kloss under i hver ende. Når vi skrur fast en sløyfe, kan vi se at den kommer for langt ned.

2

Vi skrur skruen litt tilbake, til klossen rører snoren. Ved behov støtter vi opp sløyfen, slik at den ligger stabilt.

3

Rett opp lektene langs vindskiene. Her og langs takmønet følger du samme opp skrift som i punkt 1 og 2. Midt på taket bruker du øyemål.

03
Sett vindskier og forkantbord på taket 11 Trinn

Fordi vi har bygget taket høyere ved å legge et nytt oppå, må vindskier og forkantbord forhøyes.

Her skal vindskiene ha to nye bord, slik at høyden passer i forhold til overflaten på takpannene. Forkantbordene blir bare hevet med ett enkelt bord.

1

Sett på vindskier. Her setter vi på to lag oppå den eksisterende vindskien, for å rekke opp over det nye taket.

2

Første del støtes opp mot lektene (B), og skytes på plass med spikerpistol. Spikerpistolen er også til stor hjelp til skjelettet, så kjøp eller lei deg en.

3

Tilpass vindskiene. Den høyre er kappet loddrett, men med sagen vinklet litt, slik at bordet spisses i fronten. Det andre bordet kappes på samme måte.

4

Så tett blir skjøten. Fordi sagen ble vridd litt, sitter de to bordene pent sammen på forsiden. Her er de sett ovenfra.

5

Spikre bordene sammen. Spikre fra begge sider, slik at skjøten blir enda tettere.

6

Tilpass bordene i neste (øverste) lag. Streken markerer hvor langt bordet skal stikke opp over overkanten til lektene.

7

Slik ser det ut fra taksiden. Det øverste vindskibordet stikker 7 cm over lektene. Da passer det til takpannene og det kommende beslaget.

8

Spikre på forkantbordet. Overkanten på bordet skal flukte med lektenes overkant.

9

Kapp vindskiene i enden. Bruk en sirkelsag forsiktig, eller finn frem håndsagen.

10

Dermed passer vindskier og forkantbord sammen.Vindskiene er laget av tre bord, forkantbordene av to.

11

Sett rennekroker på forkant-bordene. De skal bære takrennene, og skal derfor settes opp med fall mot nedløpsrøret.

04
En annerledes løsning: smale vindskibeslag 3 Trinn

Her velger vi en utradisjonell løsning, med beslag som kun dekker toppen av vindskiene. Det betyr at vi også må ha et beslag på innsiden, som kan ta imot vann, for å lede det ned i takrennene. Beslagene må spesialbestilles hos en blikkenslager.

Synes du dette er for vanskelig, velger du heller den tradisjonelle løsningen.

1

Vi setter på beslagene, med lag over lag. Nederst er takrennen, over den er takfotbeslaget, og oppå den en siderenne, som presses inn mot vindskien.

2

Over siderennen igjen, setter vi beslaget over vindskien. Dermed vil alt vann som renner på vindskibeslaget, bli effektivt ledet ned i takrennene.

3

Vindskibeslagene overlapper hverandre, og skrus fast i vindskiene med vannbrettskruer med en pakning av EPDM-gummi.

05
Legg på takplater, og skru dem fast 5 Trinn

Nå blir det for alvor morsomt, for nå skal platene legges på, og du ser hvordan taket blir seende ut.

Platene rekker fra takfot til møne, derfor skal det bare lages loddrette skjøter. Den første platen settes fast med én skrue, før den settes sammen med de to neste. Deretter kan hele flaten rettes inn etter forkantbordet og vindskiene.

Slik skal skruene plasseres. Legg merke til at det i nest nederste lekt settes skruer i alle bølgedalene. Langs skjøtene mellom to plater sitter skruene tettere enn de gjør midt på en plate.

1

De tre første platene legges opp. Den første får en skrue ned i andre rekke lekter. De to andre skrus fast til platen foran i topp og bunn.

2

De tre platene rettes inn etter forkantbord og møne som én samlet plate. Dermed er utgangspunktet for taket lagt.

3

Stigen er tilpasset formålet. En lekt på vinkeljern i bunnen på stigen lar den hvile i takrennen. Undersiden av vangene er foret med skumplast.

4

Tredje plate skrus endelig fast først. Vi skrur i alle bølgedaler, ned i andre lekt fra takfoten. Følg deretter skrueplanen som på tegningen til venstre.

5

Fra fjerde plate er retningen bestemt. Den legges bare inn over tredje plate med en bølgetopps overlapp.

06
Legg på mønet, og lag taket tett 8 Trinn

Selv om det ligger et gammelt tak under, skal det nye taket oppå være tett.

Det er tette skjøter mellom platene, men langs mønet og ved gjennomføringer av pipe og takhatter må det tettes godt.

Langs mønet sikrer mønebånd og mønepanner tettheten. Rundt pipa kreves det en inndekking.

1

Mønebåndet rulles ut. Det skal dekke hele mønet, og sikre at det er tett.

2

Mønebåndet klemmes på. Det myke båndet trekkes over bølgetoppene, og trykkes ned i bunnen på profilene.

3

Første mønepanne skal ha et endestykke. Pannen skal sitte ute i en av endene på mønet.

4

Mønepannen skrus ned i vindskien, og deretter ned i hver andre bølgetopp hele veien langs takmønet.

5

Når to mønepanner møtes, skal det ikke skrus rett i skjøten, men gjerne tett på, som her.

6

Det måles opp til stålpipa. En takplate må tilpasses med et hull som passer rundt pipa.

7

Hullet lages med en platenib-bler. Platenibbleren er et spesielt verktøy for å kutte metall. Den kan leies.

8

Den tilpassede platen legges over pipa. Platen er så lett, at det kan klares av en mann. Wakaflex sikrer at det blir tett rundt pipa, før den igjen dekkes av en takprofil og et pipebeslag.

Materialer

 • Lindab takpanner med inndekkinger, skruer mv.
 • Trykkimpregnerte sløyfer
 • Justerte taklekter
 • Wakaflex-inndekking

Spesialverktøy

 • Platesaks/platenibbler
 • Plateskruer
 • Eventuelt spikerpistol

Tidsforbruk

To mann kan legge et 150 kvadratmeter tak i løpet av en uke.

Pris

Ca. 300 kroner per kvadratmeter.

Vanskelighetsgrad

Oppgaven krever en del byggeerfaring. Du kan vurdere å alliere deg med en tømrer som kan hjelpe deg med de vanskelige stedene.

Video

VERKTØY: Slik bruker du dykkertpistolen

I denne videoen lærer du om dykkertpistolens funksjoner og innstillingsmuligheter. Pistolen er til stor hjelp ved en lang rekke oppgaver, der du gjerne vil spikre raskt og med en hånd ledig til å holde på emnet, for eksempel ved montering av fotlister, karmlister, taklister, spikerslag og panel.

Video

TEKNIKK: Montering av vindskier

Få en tett sammenføyning – uansett hvilken helling taket har

Video

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

  Akkurat nå leser andre ...

  Mer fra kategorien Tak