Skift en skiferplate

På oppstillingen her er skiferplaten sprukket, og taket er dermed utett. Det må repareres så fort som mulig, da det ellers raskt vil føre til råteskader.

Start med å fjerne de løse stykkene. Resten av den ødelagte skiferplaten sitter fast, og de to spikrene den er festet med sitter skjult under to andre plater. Men da skiferplater alltid spikres fast på midten, er det lett å regne ut hvor spikrene sitter.

Det gjør de ved de to gule prikkene. Dessverre er de ikke så enkle å komme inn til. Fagmannen benytter en spesiell spiker-uttrekker, som han stikker inn under platen så den får tak i spikeren, og slår den så tilbake til spikeren kommer ut.

Det samme gjør han på den andre siden.Nå kan den ødelagte skiferplaten forsiktig lempes ut.Her kan du se hvordan skiferjernet får tak i spikrene. Hvis det ikke er undertak, må det legges en stripe skiferkitt på både den nye platen og det eksisterende taket, hvis reparasjonen skal bli tett.

Skiferkittet skal smøres på det området som her er markert med tape. Nå skal den nye skiferplaten på plass, og da den skal inn under de to høyereliggende platene, kiler fagmannen dem litt opp så den nye platen lettere kommer inn.

Kilene kan så fjernes, og spikrene på de andre platene slås fast.Da det ikke er mulig å feste den nye platen med spiker på midten, benyttes det en spesiell takskrue med plasthette.

Overkanten av steinlektene ligger med 30 centimeters mellomrom. Derfor måles det opp 58 cm, så er han sikker på å treffe lekten. Det må forbores med et bor som er et par millimeter større enn skruen.

Det må nemlig være litt plass til at taket kan ”jobbe”, ellers er det risiko for at platen fliser. Når skruen først er skrudd i, er det bare å sette hetten på skruen. Reparasjonen er ferdig, og taket er tett igjen.

    Akkurat nå leser andre ...