Sjekk taket og spar en formue

Sjekk taket jevnlig og oppdag råte og fuktskader i tide. Her får du sjekklisten til de 9 kritiske stedene du skal ha kontroll på!

Se opp! Ellers overser du en veldig viktig del av huset ditt: taket.

Fasaden, vinduene og alt det andre som er i hodehøyde får vi raskt øye på, men en ødelagt takstein eller en tett gradrenne blir ofte oversett - dermed kan skaden utvikle seg til et stort problem hvis du ikke ser over taket ditt jevnlig.

Konsekvensene av en takskade er ofte mye verre enn en skade på fasaden. For taket er jo husets hatt, som skal beskytte mot regn og smeltet snø. Og fordi vann finner frem overalt, kan du fort stå igjen med en kostbar vannskade, selv om hullet i taket er lite.

Slik unngår du å klatre

Du trenger ikke å begi deg ut i akrobatiske krumspring i reneste Spiderman-stil for å inspisere taket. Med en god kikkert kan du stå trygt nede på bakken og likevel få et nærbilde av hver eneste takstein og hver inndekking. Da oppdager du eventuelle problemer i tide, før de utvikler seg til ergerlige forsikringsskader og store regninger.

Din sjekkliste

1. Vindskier

Vurder utskifting

Vindskier skal tette kantene på taket, slik at det ikke slipper inn regn og snø. Bordene ofrer seg for resten av konstruksjonen, og er derfor veldig utsatte for slitasje. Det er helt naturlig at de må skiftes med tiden - og det er jo mye bedre å skifte et par billige bord i endene enn et helt tak.

Men jo bedre du vedlikeholder vindskiene, desto lenger holder de selvsagt.

Så snart vindskiene blir stygge og slitte å se på, skal de males. Råtner de, skal de fornyes - eller skiftes til for eksempel fibersementbord, som kan holde i årevis uten vedlikehold.

2. Utstikk

Hold øye med treverket

Bordene under takutstikket er beskyttet av taket og av vindskier og kantbord. Men hvis denne beskyttelsen svikter på grunn av manglende vedlikehold, kommer det inn vann her, slik at bordene på undersiden kan råtne.

Verre er det at denne råten med tiden kan forplante seg til taksperrer og -lekter.

Pass derfor på vindskier og kantbord - og følg med på takutstikket for å se om det er tegn på fukt eller råte.

3. Takplater

Se over platene for sprekker

Takplater av fibersement brytes ned med tiden, både av vær og vind og av mose som gror på platene.

En sprukket plate er en sikker vei til flere skader. Selv en liten sprekk vil raskt utvide seg i takt med at vann og is finner vei ned i sprekken.

Har overflaten på en fibersementplate først begynt å smuldre opp, skyter nedbryting en også fart.

Det er smart å etterspenne takskruene når du uansett er oppe på taket. Opplever du at det er løse skruer, er det absolutt noe du bør sjekke. Løse skruer kan nemlig resultere i plater som knekker.

4. Gradrenne

Pass på takets svakeste punkt

Det innvendige hjørnet mellom to takflater som møtes, kalles gradrennen. Rennens funksjon er å lede vekk vann fra taket og ned i takrennen.

For at det kan skje, skal gradrennen holdes ren for løv og greiner. Den skal også være hel og uten sprekker.

Gradrennen er et av takets sårbare punkter, fordi det er åpent inn under taksteinene. Derfor skal du jevnlig se over den og holde et spesielt våkent øye med taksteinene som grenser inn mot rennen, fordi de er spesielt sårbare.

5. Møne

Sjekk aller øverst

Takmønet er toppen av taket, og derfor er det også spesielt utsatt i for eksempel sterk vind, som mønet står helt ubeskyttet mot.

Plater eller mønestein kan knekke eller rett og slett blåse ned.

Akkurat som med takbelegninger for øvrig, skal skadede deler av mønet skiftes ut raskest mulig, før det trenger inn vann.

6. Takstein

Skift straks steiner som har sprukket

Takstein kan knekke. Enten som følge av et direkte slag, for eksempel fra en grein som faller ned eller fra en gjenstand som er tatt av vinden.

Små sprekker kan også utvikle seg etter hvert som vann, is og mose finner vei ned i sprekken.

Hvis taket er bratt, er det lettest å inspisere det med en kikkert: Still deg slik at du har fritt utsyn til taket, og se systematisk over det. Da får du øye på eventuelle ødelagte takstein.

I de fleste tilfeller er det nokså enkelt å løfte de omkringliggende steinene med kiler og skifte den som er skadet.

7. Takrenne

Lag en rutine så du husker å rense

Kanskje virker det uskyldig at en takrenne iblant renner over sine bredder, eller at det drypper fra den. Det er i hvert fall et veldig hyppig fenomen.

Men det er langt fra uskyldig: Hvis vannet renner eller drypper ned langs husveggen, kan det skape alvorlige skader på både tre- og murverk. Råte og frostsprenginger er det mest alvorlige.

Rens derfor takrennen jevnlig, gjerne to ganger i året, og oftere hvis du har mange trær tett på huset.

Sjekk også om takrennen setter seg med tiden, slik at vannet renner feil vei. Har du hull i takrennen, så lapp den eller bytt ut den skadede delen.

8. Avløp

Hold avløpet åpent

Uansett hvor grundig du sjekker og renser takrennene, er det bortkastedet krefter hvis vannet ikke har noe sted å renne videre til. Har du en sandfangsbrønn ved enden av nedløpet, fanges løv, smågreiner og annet før regnvannet ledes videre til avløpssystemet ditt. Med tiden hoper avfallet seg opp, og hvis du ikke renser brønnen tetter den seg - og dermed stiger regnvannet i nedløpsrøret, slik at takrennene renner over.

9. Inndekkinger

Sørg for at inndekkingene er hele

Når du lager et hull i taket for å føre ei pipe, en ventilasjonshatt eller et takvindu gjennom det, sikrer du tettheten med inndekkinger. De kan bestå av metall eller myke kunststoffmaterialer, som er laget for effektivt å holde vannet ute.

Hvis en inndekking sprekker eller slipper taket sitt, er det kritisk. For de er jo nettopp lagt der hvor risikoen for vanninntrenging er størst.

Hold derfor godt øye med inndekkingene, og ser du tegn på at de slipper eller er i ferd med å bli ødelagte, så fiks dem straks.

    Akkurat nå leser andre ...