Skal jeg ha undertak under et ståltak?

Filten limes på platene, slik at den kan fange kondens.

Filten limes på platene, slik at den kan fange kondens.

Spørsmål:

Jeg skal bygge en enkel garasje, og da vil jeg gjerne legge et ståltak på bygget. Er det nødvendig med et undertak?

Svar:

Svaret avhenger av om garasjen skal isoleres. Er svaret nei, er det ikke nødvendig med et undertak. Da kan du i stedet montere det som kalles antikondensfilt.

Når temperaturen utendørs faller, dannes det nemlig kondens på den varme siden av stålplatene, altså inne i garasjen din. Denne kondensen kan føre til fuktskader.

Antikondensfilten limes fast på undersiden av takplatene. Filten suger opp kondensen, som ventileres vekk når kondenseringen opphører.

Akkurat nå leser andre ...