Stålsperrer gir lange spenn

De tar svært lite plass, men er svært sterke. Stålsperrer bærer mange tak på industribygg, men kan også brukes til private hus eller, som her, en carport. Med stålsperrer kan du få et romslig loft og tak over hodet i en fart.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
1 uke
Pris
60.000 kroner

Intro

Stålsperrer brukes normalt til haller i industrien og landbruket. De brukes fordi det er en av de raskeste og billigste måtene å bygge på, og fordi det er mulighet for lange spenn. I bolighus har vi nesten alltid bygget med tre. Det er lett å arbeide med for de fleste, men i forhold til stål tar det en del plass fordi tre ikke klarer like lange spenn som det sterke og stålet greier. I de seinere årene har stålsperrer derfor også blitt brukt til småhus og i enkelte eneboliger. – Blant annet der hvor vi ønsker at loftet skal være åpent helt til mønet uten forstyrrende bjelker på tvers.

Her har vi valgt å bruke stålsperrer når vi skal forlenge det eksisterende huset for å lage en carport. Vi har først og fremst valgt dette alternativet fordi det ga kort byggetid før taket kom på plass.

Sveising av bærende stålkonstruksjoner

Når vi sveiser stålsperrer til takstoler eller til hele rammer med stendere som her, skal vi være klar over at det er bærende konstruksjoner. Sveisingene i hjørnene blir hardt belastet. Det er derfor dette ikke for nybegynnere. Er du ikke en erfaren sveiser, bør du få en fagmann til å lage stålkonstruksjonene. Det koster selvsagt noe ekstra. Du må få konstruksjonene dimensjonert av en rådgivende ingeniør. Men når det er gjort, går det til gjengjeld riktig fort med å få reist dem og få et tak på. Resten av arbeid med taket ligner det vi kjenner fra før.

Veiledning

01
Er du en erfaren sveiser er det penger å spare 4 Trinn

For den som virkelig kan å sveise, er det naturlig: Lag rammene selv, og spar noen tusenlapper. Men da det her er snakk om bærende deler i et hus eller en annen bygning, må du virkelig ha erfaring før du går i gang med oppgaven. Tåler ikke konstruksjonen de store belastningene, faller bygningen ned i hodet på deg. Her skal du være på den sikre siden.

Gjør du det selv, skal du begynne med en tremal av bord etter oppmålingene dine. På malen kan du markere plasseringen av åsene/lektene slik at du kan plassere festene på de riktige stedene. Her blir plasseringen rettet inn etter taklektene på huset slik at åser og lekter passer sammen.

1

Stålprofilene skjæres med en skjærebrenner - det er raskt, og du slipper støyen fra en vinkelsliper.

2

Stålprofilene legges ut etter en mal. Du kan også tegne opp malen med krittsnor på gulvet.

3

Hjørnet sveises sammen med en solid og nøyaktig sveis.

4

Sperrene avfettes og males med maling for stål, f.eks. Hammerrite.

02
Rammene reises 7 Trinn

Rammene festes i et solid fundament. Her hadde vi et betongfundament å bygge videre på, men har du ikke det, må du begynne med å støpe et.

Du fester rammene i fundamentet med gjengede stenger som bores ned i betongen, og som spennes til rammefoten slik at den står fast.

Du trenger en medhjelper, for det er tungt å reise de tunge stålrammene på plass. Ei talje og noen solide stropper er gode hjelpemidler. Stroppene kan bindes fast til de gjengede stengene du har boret ned i fundamentet. På den måten har dere begge hendene fri til å spenne fast rammeføttene og avstive på tvers.

1

Bor to 18 mm hull i fundamentet der rammefoten skal stå, med en kraftig borehammer. Rens hullet og fyll i injeksjons-masse. Drei gjengestengene til det ene stikker 5 cm opp, det andre 15 cm opp - forskjellen letter arbeidet seinere.

De to hullene bores slik at de passer med føttene på ramma.

2

Den innerste ramma heises opp ved hjelp av ei talje som er festet i mønet på huset. Før du trekker, plasseres føttene på ramma inne ved gavlen slik at talja vipper opp ramma. Ramma skyves inn til gavlen og festes med tvinger og skruer.

Rammene sikres først med tvinger.

3

Den neste ramma trekkes opp med talja hektet fast på samme sted i mønet. Teknikken er den samme, og nå har du stor glede av at de to gjengede sten gene har forskjellig høyde - det betyr at føttene kan støte inn mot det bakerste jernet.

4

Føttene sikres med skiver og muttere straks de små sporene når inn over stengene. Forskjellen i lengde gjør at sperrene kan legges inn over den korte stanga (her skjult bak) og støte opp mot den lange, mens rammene reises.

5

Rammene stives av med en bjelke på tvers før du trekker dem opp. Vi bruker en 100 x 100 mm bjelke og legger den på undersiden av ramma mens den ligger på bakken slik at kjeden fra talja kan festes midt på bjelken.

6

Ramma rettes på plass og festes med en vannrett bjelke inn til ramma ved huset. Føttene spennes fast i fundamentet når alt er på plass. Den ytterste ramma kan nå reises og festes med en bjelke inn til midtramma.

7

Festene til åsene på de nye stålsperrene er lagt slik at åsene i den nye takflata sitter ut for lektene i den gamle takflata.

03
Taket legges 6 Trinn

Når alle stålrammene er solid forankret, skal de forbindes med langsgående bjelker (åser) som både holder sperrene på plass og bærer takplatene. I en trekonstruksjon ville vi normalt kalle dem lekter, men i stålkonstruksjonen kalles de ofte åser som på et tømmerhus.

I første omgang fester vi to åser på hver side: en nede ved takfoten og en på det tredje festet fra toppen. De festes til festene med 7 mm franske skruer - etter at de er festet i lektene i huset.

Takkonstruksjonen er nå stabil, og vi fyller opp med resten av åsene. Til de lange spennene bruker vi 48 x 123 mm konstruksjonsvirke. Huset er langt, og åsene forlenges med egne beslag.

1

Åsene i carporten forbindes med lektene i huset. Vi valgte å sage ut et hakk i åsene slik at vi kunne skru gjennom lekta i huset og ned i åsen over carporten. Du kan i stedet benytte 25 x 2 mm hullbånd, som spikres til lektene og åsene.

2

Åsene må forlenges for at de kan rekke over hele den nye takflata. I skjøten brukes spesielle skjøtebeslag. Beslagene skal sitte 1/7 av spennvidden fra midtsperra for å gjøre konstruksjonen så sterk som det er mulig.

3

Nå kan du legge på taket. Her er det et platetak som bare skal skrus fast i åsene med spesielle skruer som kjøpes sammen med platene.

4

Rennejernene festes med de mellomrommene som fabrikanten anbefaler slik at renna sitter godt og med riktig fall.

5

Her murer vi rundt de loddrette beina på stålkonstruksjonen. Mursteinssøylene fylles med betong for å unngå tæring på stålet. Du kan også surre rundt ståltråd og plante slyngplanter.

6

Carporten er ferdig - nå skal de murte søylene rundt stålbeina bare pusses i samme farge som huset.

Materialer

Stålsperre:
• 4 x 12 m IPE180 stålbjelker (dimensjon avhenger av de aktuelle forholdene)
• 6 m 10 x 120 mm flattjern
• 6 m 3 x 90 mm flattjern

Dessuten:
• 6 M16 gjengede stenger à 1 m
• 12 M12 muttere
• 50 x 50 mm skiver
• 3 patroner Expandet injeksjonsmasse, 300 ml
• 100 franske skruer à 8 x 50 mm
• Kamspiker, 40/40
• 30 sett skjøtebeslag à 125 mm
• 48 x 123 mm konstruksjonsvirke
• Takplater og takrenner

Spesialverktøy

• Borehammer, Talje, Evt. sveiseutstyr

Tidsforbruk

Denne carporten var ferdig på ei ukes tid.

Pris

Anslagsvis 60.000 kroner, hvis du ikke sveiser selv (uten fundament)

Vanskelighetsgrad

Kjøper du rammene ferdige, trenger du bare å bruke litt krefter og gjøre noen erfaringer underveis.

Video

VERKTØY: Slik bruker du en stor borhammer

Borhammeren er en sterk makker til en rekke tunge renoveringsoppgaver. Utstyrt med riktig tilbehør kan du for eksempel bruke den til å lage spor i murveggen og fjerne fliser fra baderomsgulvet. Lær maskinen bedre å kjenne i denne videoen.

Video

Tips & Triks

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

Akkurat nå leser andre ...

Mer fra kategorien Tak