Ståltak på rekordtid

Legg et nytt tak oppå det gamle, og unngå problemene med å få det gamle stål- eller platetaket fjernet. Det sparer deg for tid, og du sparer mye penger når du gjør jobben selv.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
2 uker
Pris
50.000 kroner/120 m2

Intro

Har du et hus med gamle stålplater, eller kanskje med gamle eternittplater - og står taket foran en snarlig utskifting? Da er det både enkelt og raskt å bruke det gamle taket som undertak, og legge et ståltak oppå, for eksempel av Decra-plater, som her.

Hvis det ikke er noe feil med konstruksjonen under det eksisterende taket, kan du legge det nye oppå - disse platene veier bare 7 kg per kvadratmeter.

Uansett om det er et bygg som skal ha undertak eller ikke, så er det smart å la den gamle takkledningen sitte. Om ikke annet, så trenger du ikke å være redd for en regnbyge mens det nye taket monteres. Og det å kvitte seg med gammel eternitt er som kjent også problematisk.

For å holde tykkelsen på taket nede, skrur du fast de loddrette avstandslistene i bunnen av trapesplatene. Sørg for at det blir i de “bølgedalene” der det ikke sitter skruer, slik at listene ligger rett. Her bruker vi 36 x 48 mm som loddrette avstandslister. Og som taklekter bruker vi 36 x 68 mm. Både avstandslister og lekter festes med Climate-skruer.

De er så spisse at de uten problemer borer seg gjennom de gamle ståltrapesplatene. Når du skrur fast lekter på avstandslistene, får skruen også tak i trapesplaten under. Det gir en god og stiv konstruksjon. Før monteringen strykes listene og lektene med grunningsolje, som beskytter mot sopp og råte. Selve leggingen av takplatene går ganske fort. Du skal bare sørge for å ha en vinkelsliper med skive til metall - og med variabel hastighet. I tillegg anbefaler vi at du leier en spikerpistol. På vårt tak skal det slås i over tusen spiker.

Takplatene fås i flere forskjellige farger og overflater; noen av takplatene skal du helt tett inn på, for å kunne skille fra en tradisjonell takstein.

Med hensyn til tidsbruken, fikk vi et overslag fra en tømrer. Han vurderte jobben til å kreve to mann i en uke, altså cirka 80 timer. Men gjør det selv-håndverkeren skal nok regne med å bruke en del lenger tid. Derfor satte vi av to uker til to mann, noe som stemte godt.

Alle takplatene kan ligge på en pall, og kjøres hjem på en stor tilhenger.

Veiledning

01
Forbered taket 6 Trinn

Før du kan legge det nye taket, skal du fjerne litt av det gamle, som nå skal fungere som undertak. Dermed blir det plass til å montere takfotbeslagene, som skal lede vann fra taket ned i takrennene. Rennene kommer til å sitte et stykke nedenfor det nye taket.

Når det er på plass, skal det monteres loddrette avstandslister på taket. Her på ståltrapesplatene monteres de nede i falsene, slik at avstanden mellom under-og overtak blir så liten som mulig.

For å få riktig avstand mellom de vannrette lektene, skal du lage et par målelekter for å plassere lektene etter. Sett streker per 37,2 cm på de to lektene.

1

Start med å kutte trapesplaten med en vinkelsliper med stålkutteskive. Kutt i underkanten av den nederste lekten. Fjern de gamle rennekrokene.

2

Legg opp en takplate sammen med et takfotbeslag, for å finne plasseringen av de to nederste lektene. Hold opp en ny rennekrok, og sjekk at takfotbeslaget går ned foran rennekroken.

3

Stikk inn en strimmel takbelegg under den gamle trapesplaten. Belegget skal nå fram til kanten av beslaget. Belegget skal lede evt. vann fra undertaket til takfotbeslaget og ned i takrennen.

4

Skru fast avstandslistene (A) for hver 30 cm i renner uten skruer i bunnen. Fest dem med 4,5 x 70 mm Climate-skruer, gjennom trapesplatene og ned i de eksisterende lektene.

5

Første lekt (B) skrus fast i begge ender. Spenn ut en snor, og legg en kloss under i hver ende. Hold et par klosser under snoren på midten, slik at du vet at lekten ligger helt rett før du skrur den fast.

6

Bruk to målelekter til å sikre riktig avstand mellom lektene. Det er smart å slå i en spiker i underkanten av hver målelekt, ut for streken. Da ligger målelekten alltid riktig på første lekt.

02
Gradrenner 2 Trinn

Gradrennene leveres som ferdige profiler, der den øverste bare skal kappes i lengden. Rennene hviler på avstandslistene (A), som går helt inn til midten av den gamle gradrennen, og på gradrennelister (C), som spikres på avstandslistene. De passer inn i falser på rennene.

Start nedenfra, og spikre fast hver profil i toppen, før den neste profilen legges på med overlapping. Skal gradrennen, som her, lede vann ut på taket i stedet for ned i en takrenne, skal du tette med en selvklebende asfaltduk - her har vi brukt Wakaflex.

1

På begge sider av gradrennen monteres 15 x 50 mm lister (C). Gradrennene er koniske og skal ha den brede enden (med pil) opp. Stikk et par lektestumper inn under gradrennen, som rennen kan spikres fast i.

2

Start med den nederste gradrennen. Ved en ark, som her, skal du tette med Wakaf ex (D), slik at vannet renner ut på taket og videre til takrennen.

03
Legg takplatene 6 Trinn

Det smarte ved dette taksystemet, er at du legger platene ovenfra og ned. På den måten kan du bruke lektene som stige, og ha et godt fotfeste mens du legger taket. Bare husk å få satt på mønet i tide. Det skal ikke være mer enn to rekker med “stein” opp til mønet, før du fester det. Ellers får du nemlig problemer med å rekke opp for å skru det fast.

Hver plate spikres fast til taklektene der den lapper inn over den underliggende platen. Dermed festes alle platene i både topp og bunn.

1

Fordi taket blir forhøyet med tykkelsen av takplatene og avstanden ned til undertaket, skal det monteres på ekstra vindskibord (E). Det er en fordel å male dem før du setter dem på plass.

2

Lag en prøveopplegging fra takfot til møne, slik at du finner størrelsen på de øverste “taksteinene”. Kapp til, og skru dem fast i avstandslistene (A) i toppen.

3

Legg én rekke plater om gangen ved å løfte den overliggende rekken. Når to rekker er lagt, skal de spikres i underkanten mens de presses opp mot taklektene.

4

Spikre fast takplatene. Det skal en spiker i underkanten av annenhver “stein”, så det blir mange spiker å slå inn. Spikerne har gjenger og spor, slik at de kan skrus ut igjen hvis det blir nødvendig.

5

Skru på to 19 x 50 mm mønelister (F) med skumtetning når den ene takf aten er ferdig, og du har lagt de to øverste rekkene plater på motsatt side. Deretter kan mønet skrus på.

6

Ved gradrennen skjæres platene skrått av. Før du legger på platene, skal du lime et skumbånd på kantene av gradrennen, slik at det ikke kan fyke inn snø eller løv under takplatene.

04
Avslutninger 3 Trinn

Når hele taket er lagt, skal du bare tette overgangen mellom tak og vindskier. Dette finnes det spesielle vindskibeslag til. På samme måten tetter du overgangen hvis du har en ark.

Og for å lede vannet fra det forhøyede taket ned i takrennen, skrur du på et spesielt høyt takfotbeslag, slik at det ikke kan slå opp vann under takplatene.

Alle tre avslutninger spikres på, akkurat som resten av taket.

1

Nederst stikkes fotbeslaget opp under siste rekken med plater. Det spikres på avstandslistene (A), når nederste plate spikres fast. Se hvor fint pappstrimmelen rekker ned til kanten av beslaget.

2

Er det en ark, som her, skal du bruke spesielle overgangsbeslag, som leder vann fra veggen ut på taket.

3

Vindskibeslag skrus på, slik at det ikke renner vann ned mellom vindskien og det nye Decra-taket. De leveres med hakk til takplatene.

Materialer

Decra ståltak fra Icopal:
• 120 m2 takplater med tilbehør
• 20 m Wakaflex inndekking (D)

36 x 48 mm lekter:
• 350 m avstandslister (A)

36 x 68 mm lekter:
• 400 m taklekter (B)

15 x 45 mm glattkant:
• 20 m gradrennelister (C)

21 x 45 mm glattkant:
• 45 m mønelister (F)

22 x 148 mm tømmermannspanel:
• 22 m vindskibord (E)

Dessuten:
• 4,5 x 70 mm og 5,0 x 100 mm Climateskruer
• 25 mm pappspiker
• Takpappstrimmel
• Takrenne
• Grunningsolje

Tidsforbruk

Regn med cirka to uker for to mann til 120 m2, hvis du ikke har gjort det før.

Pris

Cirka 50 000 kroner for 120 m2.

Vanskelighetsgrad

Du skal være nøye med lekteavstanden, ellers går det greit og uten problemer.

Tips & Triks

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

Akkurat nå leser andre ...