Ståltak: Enkelt, lav vekt og sterkt

Et ståltak er et godt valg til for eksempel en carport eller en utebod. Det er raskt og enkelt å legge. I tillegg har ståltak en lang levetid. Derfor er det også lønn­somt i det lange løp.

Det er mange fordeler med ståltak, så ta ståltak med i vurderingen hvis du skal legge nytt tak. Det kan for eksempel bestilles på spesielle mål, slik at du skal skjære så lite som mulig i platene. Det fås også med en underside av filt, som gjør at du unngår kondensvann som drypper ned fra taket. Enkelte ståltak er også laget slik at det skal et trent øye til for å skille dem fra takstein.

I denne artikkelen får du bokser om de viktigste tingene du bør vite om ståltak. Det er også tegninger som viser prinsippene for hvordan du for eksempel monterer og lager avslutninger på et ståltak.

Klikk på overskriftene for å komme direkte til avsnittet i artikkelen.

Allsidige plater

Ståltakplater er også et godt alternativ til trapesplater av plast. Stålplater er dyrere, men har lenger levetid. De er derfor billigere i det lange løp.

Takplater av stål er også vanlig som takkledning på vanlige hus, og kan i noen tilfeller legges oppå eksisterende tak. Det kan også brukes som kledning på vegger. Stålplater kan bestilles på spesialmål, slik at du kanskje kan unngå å skjære i platene.

Her ser vi på ståltalplaten TP20 fra den danske produsenten Profilmetal. Platen fås både med og uten kondensduk og fra 10 til 40 års garanti, alt etter hvilken tykkelse og overflatebehandling du velger.

Ståltakplatens oppbygging

Ståltakplaten er varmgalvanisert. Det gjør den ekstra motstandsdyktig overfor rust. Denne platen er formet som en klassisk trapesplate med bølgetopper og -bunner. Den er malt på begge sider – på oversiden med en ekstra motstandsdyktig maling, kalt coating, som for eksempel kan inneholde et beskyttende UV-filter.

Overflaten fås med både et matt og blankt utseende, og med en glatt eller litt nuppete overflate. Noen plater fås med en filtduk på undersiden. Duken motvirker drypp av kondensvann.

A. Antikondensduk av filt
B. Maling
C. Stålplate, varmgalvanisert
D. Primer
E. Overflatebelegg


Forskjellige farger, former og størrelser

Det finnes mange forskjellige typer takplater i stål. Det gjelder både farge, utforming og størrelse. Noen er for eksempel formet som avlange trapesplater.

Andre er til forveksling like takstein, mens andre igjen kan være laget som en tradisjonell båndtekking.

Her et utvalg av farger til ståltakplater. Valgmulighetene avhenger av hvilken type takplate du bestemmer deg for.

Panneplate med alusinkoverflate.

Taksteinsplate.

Bølgeplate, kalles også Sinus.

Trapesplate med bred bunn.

Takhelling og lekteavstand

Stålplatene har en dekkbredde på 100 cm når de er montert riktig – med en “bølges” overlapp i hver side. Det er dette målet du skal regne med når du beregner hvor mange plater du skal bruke.

Du skal også måle takets helling, fordi det er avgjørende for hvor stor avstand det skal være mellom lektene som platene skal monteres på.

Angivelsene her gjelder for den platen vi tar utgangspunkt i i denne artikkelen (TP20 fra Profilmetal).

Det er litt forskjeller fra produsent til produsent, så følg alltid produsentens anvisninger.

Takhelling under 15 grader

Platetykkelse: 0,4 mm
Maks. lekteavstand: 80 cm

Platetykkelse: 0,5 mm
Maks. lekteavstand: 110 cm

Takhelling over 15 grader

Platetykkelse: 0,4 mm
Maks. lekteavstand: 60 cm

Platetykkelse: 0,5 mm
Maks. lekteavstand: 90 cm

Takplatene skal monteres vinkelrett på takrennen

Første plate plasseres nederst i den ene enden. Neste plate legges oppå med et overlapp.

Montering

Stålplatene kan monteres til en underliggende konstruksjon av både tre og stål. Det skal brukes åtte skruer per kvadratmeter, uansett om taket monteres til tre eller stål. Skruene er selvskjærende og plasseres i en taklekt i hver annen bølgebunn.

For å få et mest mulig solid tak, bør du variere mellom bølgebunnene, slik at ikke alle skruer plasseres i samme bølgebunn.

Skal du legge to takplater i forlengelse av hverandre i lengden, skal overlappet være minst 20 centimeter.

Platene festes til lektene i hver annen “bølgebunn”. Varier mellom bølgebunnene, slik at den samme ikke utelates i hele platens lengde.

I sidene skjøtes platene med korte overlappskruer, 4,8 x 20 mm, i en “bølgetopp”. De skal ikke gripe tak i lektene, men bare holde platene sammen.

Hvis takhellingen er mindre enn 15 grader, skal det legges tak­fugemasse i overlappingen.

I endene plasseres de selvskjærende skruene cirka 10 cm fra kanten.

Platene festes til lektene i hver annen bølgebunn med lange skruer, 4,8 x 35 mm.

I endene skal overlegget være minst 20 cm, og skjøten skal plasseres over en lekt.

Det legges takfugemasse i begge ender av overlappet hvis takhellingen er mindre enn 15 grader.

Avslutninger

Den største delen av et nytt tak er selvfølgelig takplatene. Men en viktig del av et nytt tak er de avslutningene som skal lages sentrale steder som ved takfoten, opp mot mønet, i sidene mot vindskiene og der taket støter inn mot noe, for eksempel en vegg.

Her kan du se hvordan du kan avslutte med beslag på noen av de mest vanlige stedene på et nytt tak. Beslagene finnes i former som er beregnet til for eksempel takfot og vindskier. Finnes det ikke et beslag i akkurat den formen du ønsker, kan det la seg gjøre å tilpasse et, slik at det passer behovet ditt. Beslagene monteres med de samme selvskjærende skruene som takplatene.

Hvis taket ditt heller kun i en retning, kan du legge en stripe silikon på undersiden av platene i toppen. Da hindrer du vann i renne ned den veien.

Ved takfoten skal det monteres et såkalt takfotbeslag. Det leder vann vekk fra takkonstruksjonen. Beslaget monteres til den nederste taklekten og festes samtidig med takplaten.

I sidene monteres et beslag som beskytter vindskien. Det festes til takplaten med korte skruer og i vindskien med lange skruer.

Støter taket inn mot en vegg, bør du avslutte med en todelt inndekking av beslag. Inndekking 1 monteres i toppen av takplatene og dekker overgangen mellom taket og veggen.

Deretter festes inndekking 2 i et spor du har laget i veggen, der det også er lagt en stripe fugemasse.

Takmønet blir tett med et mønebeslag. Det festes i platenes bølgetopper med korte skruer.

Til prosjekter uten isolasjon, for eksempel en carport, kan luftingen eventuelt tettes i toppen med skumbølgebånd.

Tilskjæring

Ståltakplater kan fås kjøpt på mål. Det er en opplagt fordel, for da skal det skjæres så lite som mulig i platene. Selv om du har fått platene på nøyaktige mål, kan det som regel ikke unngås at det skal skjæres i dem likevel.

Det er viktig at du skjærer med riktig verktøy. Du kan bruke en platenibler, en platesaks, en platestanser eller en stikksag med metallblad. Bruk aldri en vinkelsliper. Den gir for voldsom oppvarming i snittet og skaper gnister som brenner hull i den beskyttende coatingen, slik at den blir ødelagt. Begge deler kan føre til rust.

Her kuttes stålplaten med en elektrisk platesaks.

Akkurat nå leser andre ...

Mer fra kategorien Tak