Legg Decra-tak

Decra-tak er et godt alternativ til takstein. Takplatene er bygd opp rundt en sterk stålkjerne, men er likevel mye lettere enn takstein.

Decra-tak krever til gjengjeld at du er pinlig nøye med såvel oppmåling som plassering av taklektene. Lektene til et Decra-tak må sitte med nøyaktig 36,9 cm’s avstand, målt fra lektenes nederste kant. Fagmannen starter med å måle opp til den nederste lekten, som skal være kortere fordi den skal gå ut i takrennen. Herfra måles det nøyaktig 36,9 cm opp til underkanten av neste lekte.

Krysset markerer at lekten skal ligge over streken. Det er avgjørende at dette målet overholdes. Ellers er det ikke mulig å plassere platene riktig. De samme nøyaktige målene settes på sperren på motsatt side. Med et vater eller en rettholt plassert på de to merkene kan han nå streke opp på den midterste lekten.Lektene er 38 x 73 mm, og monteres med 5 x 100 mm skruer. Det er nok å gi lektene en enkelt skrue over hver sperre.

Vær hele tiden oppmerksom på at lektene plasseres med den nederste kanten på streken. Øverst på taket monteres det et 25 x 100 mm bord. På det skal det senere plasseres et stykke Decra-plate, hvor falsen er skåret av. Det skal nemlig ikke være fals på den platen som ligger øverst. Det vil gjøre det umulig å tette taket riktig i toppen.

Den første platen legges opptil den øverste lekten, og fagmannen måler så hvor bred platen skal være. Målet tar han fra overkant av bordet til underkanten av lekten. I dette tilfelle altså 23 cm. Nå kan platene monteres, men fagmannen kontrollerer en ekstra gang at den nederste platen vil komme til å ligge riktig med 3 cm inn over takrennen.

Decra-plater legges fra toppen av taket og nedover, og i hele takets bredde. Du bør alltid bruke beskyttelsesbriller og hansker, da granulatet på platene er skarpt og kan sprette opp i øynene under monteringen. Deretter legges det 23 cm brede stykket, hvor falsen er skåret av, opp på bordet. Platene kan skjæres med en Decra-plateskjærer, som kan leies, eller med en saktegående sirkelsag med spesialblad.

Nå kan de første platene spikres på. Det gjøres lettest med en spesiell Decra-spikerpistol, som kan leies i byggemarkeder. Spikerne skal skytes i overlappen mellom de to platene og inn i lekten. Det er nok å skyte en spiker inn i nnenhver bølge. Og nå går jobben raskt. Den neste platen legges under den foregående, slik at bunnen av den første platen legges over toppen av den neste. På den måten blir taket helt tett.

Kontroller at platen ligger riktig og støtter til lekten før den spikres fast. Her bruker vi spiker som matcher fargen på platene. Det er lett å feste platene med en spikerpistol, men de kan også skrus i, hvis man heller vil det. Platene kan i de fleste tilfeller legges direkte oppå f.eks. gamle takpapp- og eternitt-tak, noe som gjør platene attraktive når taket skal renoveres.

Akkurat nå leser andre ...

Mer fra kategorien Tak