Montér tak over en trapp

På denne veggen skal vi bygge et tak, slik at vi heretter unngår regnvann i trappeoppgangen.

Det er alltid vanskelig å jobbe over en trapp, men med denne stigen, hvor trinnhøydene kan forskyves, er det ikke noe problem å få en stabil og sikker arbeidsplass. Men aller helst burde det vært bygget et stillas.

Håndverkeren starter med å avsette hvor den første svillen skal monteres. Ved hjelp av et langt vater forsikrer han seg om at markeringene er i vater. Taket skal være et 30 grader skrånende pulttak, som skal monteres på de to veggene.

I svillen, som er skåret til i forveien, merkes det nå opp til de 4 hullene hvor den skal festes til muren. Svillen er skåret av 48 x 148 mm høvlet furu, og hullene skal plasseres midt i svillen.

Han borer først ca. 15 mm ned i svillen med et 22 mm spiralbor. Deretter bores det helt gjennom med et 10 mm bor, som passer til det 10 mm gjengejernet som svillen senere skal festes med. Det bores i alt 4 hull med en innbyrdes avstand på 45 cm.

Svillen plasseres nøyaktig på markeringene, og med et 10 mm murbor markeres hullene, før den igjen kan løftes ned. Med en slagbormaskin eller en borehammer bores det ca. 10 cm inn i muren med et 10 mm murbor.

For å oppnå et ordentlig feste, har vi valgt å bruke en såkalt glasspatron, som kan tåle meget store belastninger. Når alle fire patroner er plassert, skrus det et 10 mm gjengejern inn i hullene. Når jernet knuser patronens glassampull, frigjøres det flytende limet i patronen.

Patronen kalles også en limbolt, og det tar da også bare 15 minutter før gjengejernene sitter urokkelig fast. Deretter kan bjelken monteres på de fire gjengejernene. Da hullene i bjelken har samme dimensjon som jernene, kan det være nødvendig å slå den på plass med en hammer.

Skiver og muttere settes på, og svillen festes med en skralle. Benytter du denne metoden, er du helt sikker på at bjelken overhodet ikke gir seg. Takket være forsenkingen med spiralboret, er gjengejern og mutter skjult i svillen.

Den første sperren er skåret til så den passer i lengden og er i vinkel med svillen. Den monteres på samme måte som svillen. Før håndverkeren borer hullet til glasspatronen, merker han opp borelengden med tape. På den måten er han sikker på ikke å bore for langt inn i muren.

Han borer hullene med en borhammer og et 12 mm murbor. Patronene er satt i hullene, og nå er det bare å bore i gjengejernene. Dermed er den andre svillen også på plass. Til å bære den nederste svillen har vi montert en 100 x 100 mm stolpe. Her legges nederste svill og ytterste sperre opp, og holdes på plass med en skrutvinge, mens håndverkeren forsikrer seg om at såvel svill som stolpe er i vater og lodd.

De vannrette svillene og de skrå sperrene festes til hverandre med 100 mm rustfri skruer, som monteres loddrett gjennom begge. Nå når rammen sitter hvor den skal, kan sperren i midten legges på plass og festes med et par skruer som de øvrige. Den fremste svillen er fremdeles bare holdt fast med en skrutvinge.

På de to merkene må det bores gjennom svill såvel som stolpe med et 10 mm spiralbor. Det krever en effektiv boremaskin å jobbe seg gjennom alt treverket. Gjennom svill og stolpe føres det en låsebolt, som festes med en mutter på baksiden. For å oppnå en solid forbindelse, monteres det to låsebolter gjennom konstruksjonen. Og når de først er spent fast med skiver og muttere, er det ingen risiko for at konstruksjonen gir seg. Taket er nå ferdig. De fem bjelkene sitter nå som et solid skjelett, og forbindelsene er laget på en håndverksmessig god måte.

    Akkurat nå leser andre ...