Slik legges Fastlock-plater

Vil du ha et tett, lyst og enkelt tak å legge, er et plasttak en god idé. Et av de enkleste å montere er et Fastlock-tak, hvor det ikke skal bores et eneste hull i platene. Hele taket klikkes nemlig sammen. På denne prøvemonteringen vil fagmannen vise hvordan du legger et Fastlock-tak.

Mellom taksperrene, som er 48 x 98 mm, kan det være opptil en meters avstand målt fra midten av hver sperre. Lektene skal være minst 38 x 73 mm, og de monterer fagmannen med 5 x 100 mm rustfrie skruer. En skrue gjennom hver lekte og ned i sperren er nok.

Han starter med å montere den første lekten øverst. Deretter monterer han den nederste lekten. Den skal sitte slik at den flukter med sperre-endene. Dermed kan forkantbordet, som skal monteres senere, sitte helt loddrett. Det gjøres lettest ved å holde tommestokken på sperre-enden og flukte lektens overkant.

Fagmannen skrur i den første skruen med det samme, slik at han har bedre kontroll på lekten. Når den nederste lekten er festet, måler han fra midten av den øverste lekten og ned til overkanten av den øverste. Her er det 130 cm, og det målet halverer han og avsetter et merke, hvor den midterste lekten skal sitte. Den skrus også fast med en enkelt skrue ned i hver sperre.

Før Fastlock-platene monteres, bør du ha satt på forkantbord og takrennekroker. Det er mye enklere å gjøre det i denne delen av prosessen. Forkantbordet skal plasseres slik at overkanten flukter med takvinkelen, og her er tommestokken også en utmerket hjelper.

Med forkantbord og rennekroker på plass, må det måles ut til beslagene som platene skal sitte på. Fra enden av lektene måler fagmannen 21 cm inn og setter et merke. Det samme gjøres på den øverste lekten. Ved å legge en rettholt eller et langt vater mellom de to punktene, strekes det opp på de øvrige taklektene. Skruene som skal holde platene må sitte nøyaktig på streken. Beslagene kan også monteres med spiker, men fagmannen har her valgt å skru dem i med 3,5 x 50 mm skruer. Den samme størrelsen skal brukes hvis man benytter spiker.

Når det første beslaget er skrudd fast, blir jobben mye lettere. Med platene følger det nemlig et avstandsjern, som bestemmer avstanden til neste beslag. På den måten går jobben raskt, og alt blir helt nøyaktig. Nå kan den første platen monteres. I bunnen skal platen gå 3 cm ut over den innerste takrennekanten. Dermed renner regnvannet ned i takrennen og verken ut over eller inn under den.

Nå når alt forarbeidet er gjort, er det bare å klikke på de enkelte platene – en etter en. Platene kan ikke vendes feil, da de to kantene er forskjellige. Den til venstre er større, fordi den skal overlappe den foregående platens kant. Det smarte klikksystemet blir helt tett, og man trenger ikke å bruke så mye som en eneste skrue for å holde platene på plass.

Bare på de to sidene hvor taket ender må platene skrus fast. Men det gjøres meget enkelt ved å montere de medfølgende beslag med en enkelt spiker. Det trengs bare ett beslag i hver lekte. Når taket er lagt, er det bare å rive av beskyttelsesfilmen og glede seg over det nye taket. Fastlock-platene fås helt gjennomsiktige, men også hvite, blå, gule, grønne, grå og røde. Hver plate er 20 cm bred, og fås i lengder a 300, 350, 400, 450, 500 eller 600 centimeters lengde. De kan dessuten også bestilles i andre lengder.

Akkurat nå leser andre ...