Video
Lett
Vanskelig

Når du skal skifte en takstein, krever det selvfølgelig at du har en ny takstein som er maken til dem som ligger på taket. Ofte har den som har lagt taket, spart noen som reservestein. Har du ingen i reserve, må du få fatt i en ny takstein. Du kan som regel finne navn og type på undersiden av selve steinen.

Hvis du ikke synes at den nye taksteinen, eller en av dem du får løftet underveis under reparasjonen, sitter godt nok fast, kan du eventuelt sikre dem ytterligere. For eksempel ved å gi dem litt klebende fugemasse i overlegget.

PROBLEM

Om det er feieren som har tråkket litt ved siden av, eller noe annet som har skjedd, vet vi ikke. Taksteinen er uansett knekt så det er blitt hull i taket.

LØSNING

Den ødelagte taksteinen fjernes, og en ny stein legges på plass.

Om det er feieren som har tråkket litt ved siden av, eller noe annet som har skjedd, vet vi ikke. Taksteinen er uansett knekt, så det er blitt hull i taket.

SLIK GJØR DU:

1. Løft steinen som ligger over den ødelagte i samme rekke

Det er normalt steinen til venstre. Løft den bare så høyt at låsen i overlegget slipper, og hold den oppe med en kloss eller en kile.

2. Rekken over den knekte steinen skal også løftes

Det er nødvendig for få den knekte steinen løs. Løft forsiktig med et brekkjern i steinen til høyre for den knekte, og understøtt den med et par kiler. Da får du lirket ut den ødelagte steinen.

3. Fjern den ødelagte taksteinen

Rekken over den knekte steinen skal løftes så høyt, at steinen kan komme opp over lekten den ligger på. Fjern alle ødelagte deler. Pass på at du ikke ødelegger undertaket.

4. Legg den nye taksteinen på plass

Den skal under overlegget på steinen på venstre side. Dytt deretter steinen innunder steinen som ligger på oversiden. Den nye steinen skal så høyt opp, at den faller på plass på overkanten av lekten.

5. Når taksteinen er på plass

fjernes understøttingen forsiktig. Ofte er det nødvendig å rokkere litt rundt på taksteinene for å få alle skjøtene til å falle riktig på plass igjen.

Last ned hele artikkelen og se hvordan du går frem.