Legg skifertak

På dette taket vil fagmannen vise hvordan du legger et skifertak. Skifer fås både i naturstein og i eternit, som vi benytter her.

På dette taket vil fagmannen vise hvordan du legger et skifertak. Skifer fås både i naturstein og i eternit, som vi benytter her. Taklektene må plasseres i forhold til takprodusentens anvisning. Her benyttes en lekteavstand på 27 cm fra forkant til forkant.

Som man ser, passer det målet med at det skal være 27 cm fra forkant til forkant på skiferplatene når de legges. Skiferplatene festes til lektene med to varmforzinkede spiker på 40 mm i platens forborede huller.

Mellom to plater skyves det en liten kobberspiker opp mellom platene. Spikeren skal senere holde neste plates forkant fast. Skiferplater legges opp så alle skjøtene blir forskutt. På den måten vil det i alle overlapp og skjøter være to lag skifer.

Det sikrer at taket blir helt tett. Fagmannen kontrollerer jevnlig at platene ligger med riktig avstand på 27 cm. Nå bøyes kobberspikeren ned, slik at platen ikke vil klapre i vindfullt vær. På sidene er det sjelden plass til en hel plate.

Derfor måles det opp hvor bred platen skal være. På arbeidsbordet strekes målet opp, og med en rissekniv skjæres det et spor i oppstrekingen. Bruk et rett bord eller en metallskinne til å skjære etter, så er du sikker på at snittet blir rett.

Platen kan nå deles i sporet ved å brekke på den ene siden. Metoden er den samme som når du deler en gipsplate. På kantene av taket skal det alltid legges et beslag, som sikrer et tett tak. Beslaget kan du selv bøye til, eller kjøpe ferdig.

Med en skifertang klippes det to hull i beslaget, så den kan festes til taklekten slik at underkanten flukter med underkanten av skiferplaten. Skiferplaten må ikke legges helt opp til kanten. Det skal være godt og vel 1 cm luft, så taket kan ”jobbe”.

Til å klippe til platen benyttes igjen skifertangen. Når platen først er klippet til, kan den festes som de øvrige platene. Samme prinsipp benyttes langs alle takets kanter.

Alle nye skifertak vil bli lagt oppå et undertak. Hvis det er et eldre hus uten undertak, må det alltid benyttes skiferkitt. Det benyttes det fagmannen kaller en T-kitting. Det vil si at kittet skal ligge som en T langs skjøtene.

Når den nye platen legges, vil den presses ned i kittet og dermed holde taket tett. På mindre tak, som på uthus og garasjer, kan du saktens legge skifer uten undertak. På helårsboliger bør du få en fagmann til å legge taket.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Tak