Strammere og hullbånd

Vindavstiving i takkonstruksjonen sikrer mot at taket trekkes skjevt, løftes eller rett og slett blåser av. Vi benytter en pakkeløsning med et sett endebeslag og et 40 mm hullbånd.

Vindavstiving i takkonstruksjonen sikrer mot at taket trekkes skjevt, løftes eller rett og slett blåser av. Vi benytter en pakkeløsning med et sett endebeslag og et 40 mm hullbånd.

Start med å skru ut endebeslaget, så det senere blir plass til å stramme båndet. Beslaget monteres nederst på den ytterste sperren. Det festes med 50 mm beslagskruer, jevnt fordelt på de forborede hullene i beslaget.

På samme måte skrus det neste beslaget fast i det diagonale hjørnet. Og igjen i de to siste hjørnene av bygget. Avstivingen må alltid foretas diagonalt i plan med bjelkelagets eller sperrenes underside.

Nå trenger du en hjelper til å holde målebåndet mens du måler hvor langt det er mellom de to endebeslagene. Mål fra innerst til innerst på de to beslagene. Du kan trygt legge en cm eller to til målet, så båndet blir lett å montere.

Den cm eller to kan nemlig lett strammes inn etterpå.år du ruller ut hullbåndet, er det en god idé å feste det, f.eks. som her, ved å stikke enden inn under skruen. Da har du god styring på båndet.

Det strekes opp hvor båndet skal kuttes av. Det letteste er å benytte en baufil til å dele båndet med.Du kan rette ut båndet ved å bøye det motsatt av rullen. Da er det lettere å håndtere. Båndet skyves inn i slissen på endebeslaget.

Det må justeres litt fram og tilbake, så hullene i båndet passer med hullene i beslaget. Det samme gjøres i den andre enden. Merk deg at mutteren skal sitte øverst. Da vil trekket i båndet sikre at mutteren ikke løsner med tiden.

Setter du fire skruer i hvert beslag, vil det holde. Skruene dras til med en skiftnøkkel eller, som her, en liten pipe.Nå kan du stramme båndet ved å dreie strammeren mot klokka. Og det skal ikke mange omganger til for at båndet strammes til.

Du må imidlertid ikke stramme for mye ennå. Først må nemlig det andre båndet monteres.I starten kan du stramme med hendene, men senere må det benyttes en skiftnøkkel. Der er en ufattelig trekkraft i et slikt vindavstivingssystem.

Prøv å se hvordan stolpen vår, som er litt skjev, trekkes opp til å bli helt i lodd bare ved hjelp av båndet. Når det er strammet passelig mye i begge bånd, låses vrideren med en låsemutter, som dras til med skiftnøkkelen.

Båndet skal være så stramt at det sitter helt tett til sperrene. På alle stedene hvor båndet krysser taksperrene, skrus det et par beslagskruer gjennom båndet og inn i sperren. På den måten oppnås en avstiving som gjør takkonstruksjonen stabil.

På dette lille huset er det bare begrenset grunn til å foreta en vindavstiving. Men skal du oppføre en større carport, et uthus eller et gjestehus, bør du helt opplagt bruke den timen det tar å etablere vindavstiving.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Tak