Velg riktig tak til huset ditt

Få oversikten over de mest brukte takbelegningene, med egenskaper og priser. Deretter kan du finne akkurat det taket som passer best til deg og huset ditt.

Velg riktig tak til huset ditt

Taket ditt skal passe til hustypen – men det er ikke sikkert takkonstruksjonen du har kan bære alle typer tak.

Et nytt tak krever mange vurderinger: Hva passer til huset? Hvilken type tak kan faktisk legges på husets takkonstruksjon? Hvor mye penger kan du bruke? Og kan du gjøre det selv?

Få oversikten over de mest brukte takbelegningene, med egenskaper og forventede kostnader. Deretter kan du finne akkurat det taket som passer best til deg og huset ditt.

Lenger ned i artikkelen gjennomgår vi disse 6 populære takbelegningene:

 1. FIBERSEMENT
 2. BETONGSTEIN
 3. STÅL
 4. TEGLSTEIN
 5. SKIFER
 6. TAKBELEGG

Praksis

Hvis du skal legge et tak selv, er det stor forskjell på hvor enkelt det er. Et fibersementtak er for eksempel relativt enkelt å legge, kun overgått av et stålplatetak som legges direkte oppå et eksisterende tak.

Velger du derimot tegl, betongstein eller skifer, stiller oppgaven vesentlig større krav til kunnskap, og du må forberede deg på å bruke en del mer tid på jobben.

Får du håndverkere til å skifte taket, vil pris og vanskelighetsgrad typisk henge sammen, fordi hovedparten av utgiften består av timelønn.

Hvis du skifter type takbelegning, skal du være spesielt oppmerksom på vekten; du kan for eksempel ikke være sikker på at takkonstruksjonen under stålplatetaket kan bære vekten av betongstein, som er vesentlig tyngre. I verste fall kan takkonstruksjonen kollapse.

Har du et tak med lav takvinkel, skal du også forsikre deg om at den nye takbelegningen kan legges med samme takvinkel som den gamle.

Økonomi

Det billigste taket du kan legge, er takbelegg. Legger du det direkte oppå et eksisterende takbelegg, sparer du mange tusen kroner i forhold til en 1:1-utskifting av takbelegget, eller et skift til for eksempel takstein. Takstein er for øvrig også blant de billigste løsningene, men det krever en annen konstruksjon og mer arbeid med leggingen. I omtrent samme prisleie finner du stålplater, teglstein og det litt mindre vanlige fibersement. Prisene varierer selvsagt i forhold til typer, kvalitet og produsent, men kvadratmeterprisene ligger typisk et sted mellom 150 og 300 kroner.

I den eksklusive enden finner vi skifertak. Det er veldig flott, men også dyrt, hvis det skal være ekte naturskifer. Til gjengjeld har du et flott tak i 100 år, kanskje lenger. Kan du nøye deg med halve levetiden, kan du i stedet kjøpe "jukseskifer" av fibersement til omtrent halve prisen.

Utseende

Smak og behag er selvsagt forskjellig fra huseier til huseier, men det kan være smart å studere hvilke takbelegninger som typisk er brukt til den typen hus du bor i. Et ståltak er ofte ikke det som løfter en gammel villa til nye høyder, på samme måte som et svartglasert tegltak ikke nødvendigvis matcher et moderne pulttak, som opprinnelig er tekket med takbelegg.

Det er etter hvert mange som har valgt glasert tegl på husene sine. Utseendet kan diskuteres, men diskusjonene med naboene blir ekstra opphetet hvis taket ditt reflekterer skarpe solstråler rett inn i stuen deres på alle dager solen skinner.

Til gjengjeld kan du gjerne tenke økonomi og velge et billig alternativ til den opprinnelige takbelegningen, uten at det ser stygt ut: Teglstein kan for eksempel erstattes av betongstein, nesten uten at det synes. Og dyr naturskifer kan etterlignes med "skifer" av fibersement til halve prisen.

Oversigt: De 6 mest brugte tagbelægninger

1. Fibersement

Tidligere var fibersementtak kjent som eternitt. Platene inneholdt asbest, og ble etter hvert forbudt. Dette er ikke noe problem i dag, men tak av fibersement har likevel ikke fått den samme utbredelsen som det hadde. Bølgeplatene er enkle å legge og overkommelige i pris.

 • Pris: fra ca 250 kroner per m²

 • Egnet til: Tak med vinkler fra 14 grader og brattere. Passer fint til eneboliger.

 • Forventet levetid: Ca. 30 år.

 • Vekt per kvm: Ca. 15 kg.

 • Farger: Fås i mange farger. Falmer normalt med tiden.

Fibersement er nokså enkelt å legge. Det legges med overlapp og skrus fast.

Platene skrus fast med spesialskruer.

2. Betongstein

Betongtakstein består av sand, vann og sement (altså betong) og er typisk 10-20 prosent billigere enn leirteglstein, som de ofte deler fasong med. Kan erstatte et tegltak, men fordi betong ofte er tyngre, kan det kreve forsterkning av konstruksjonen.

 • Pris: fra ca 150 kroner per m²

 • Egnet til: Tak med vinkler fra 15 grader og brattere. Passer fint til klassiske eneboliger og hytter.

 • Forventet levetid: Ca. 50-80 år.

 • Vekt per kvm: Ca. 25-35 kg.

 • Farger: Fås i mange farger.

Steinene legges enkeltvis med overlapp. Det er en litt tidkrevende oppgave.

Steinene skal ha forskjellig innfesting, avhengig av hvor værutsatt det er der de legges.

3. Stål

Stålplater og -panner fås som lange plater, som rekker fra takmøne til takfot, eller som mindre plater eller “takstein”. Platene er beskyttet mot tæring, og mange utgaver har et lag steingranulat på oversiden, som gir en viss støydemping i regnvær.

 • Pris: fra ca 180 kroner per m²

 • Egnet til: Tak med vinkel fra 5 grader og brattere. Egnet til å legge oppå eksisterende takbelegg. Ved kysten anbefales saltvannsresistente plater. Passer fint til både klassiske og moderne eneboliger og hytter.

 • Forventet levetid: 30-40 år.

 • Vekt per kvm: Ca. 7 kg.

 • Farger: Typisk svart, men fås også i teglrød og andre farger.

Stål kan legges oppå et eksisterende tak som lange eller korte plater.

Følg produsentens anvisninger for lekter, avstander og innfesting.

4. Teglstein

Teglstein lages av leire, som formes og brennes. I den klassiske utgaven er steinene matte, men de fås også glaserte. De høyglansglaserte variantene kan skape sjenerende reflektering av sollyset.

 • Pris: fra ca 200 kroner per m²

 • Egnet til: Tak med vinkel på 15 grader og brattere. Et godt valg til klassiske murhus og eldre hus.

 • Forventet levetid: Ca. 100 år.

 • Vekt per kvm: Ca. 25 kg.

 • Farger: Fås i flere farger, både som matte og glaserte.

Klassiske teglstein legges enkeltvis med overlapp. Det er litt omstendelig.

Steinene skal ha forskjellig innfesting, avhengig av hvor værutsatt det er der de legges.

5. Skifer

Takskifer er naturlige steiner, hugget ut fra et skiferbrudd. Steinene fås i flere størrelser, typisk fra 30 x 30 cm til 60 x 60 cm, og legges slik at de overlapper hverandre. Det finnes også billigere "jukseskifer" som er laget av fibersement.

 • Pris: naturlig fra ca 750 kroner per m², fibersement fra ca 300 kroner per m²

 • Egnet til: Tak med vinkel fra 18 grader og brattere. Elegant løsning til både klassiske, tradisjonelle og moderne hus og hytter.

 • Forventet levetid: Naturskifer ca. 100 år, jukseskifer ca. 50 år.

 • Vekt per kvm: Naturskifer ca 30 kg per m², jukseskifer 11-20 kg per m².

 • Farger: Fås i mange farger.

Skifer er flott, men krever tid og presisjon å legge.

Hver skiferstein sikres med normalt to skiferspiker.

6. Takbelegg

Moderne takbelegg består typisk av en kjerne av polyesterfibre med kunstgummi på begge sider. Det gir en elastisitet som langt overgår tidligere tiders utgaver med en kjerne av papp. Legges det to lag, er underbelegget strødd med sand, mens det øverste har et beskyttende lag av skifergranulat på oversiden.

 • Pris: fra ca 130 kroner per m²

 • Egnet til: Både flate tak og tak med helling. Den lave vekten stiller litt mindre krav til takkonstruksjonens styrke. Også egnet oppå tak som allerede er kledd med takbelegg. Passer fint til hytter og spesielle løsninger på moderne hus.

 • Forventet levetid: 30-40 år.

 • Vekt per kvm: Ca. 15 kg inkl. underlag.

 • Farger: Grå/svart.

Takbelegg er nokså enkelt å legge - men les deg opp først, slik at du gjør det riktig.

Lengdene legges vannrett og med overlapp.

Akkurat nå leser andre ...