Terrasse med smågatestein

Steinleggeren vil her vise hvordan man lager en terrasse med smågatestein. Terrassen skal være 3 x 3 m stor. Ytterst skal det være en ramme bestående av to rekker med smågatestein. Inne i rammen legges det smågatestein i et dobbelt halvbue-mønster, som både er solid og vakkert å se på.

Her lager vi av praktiske årsaker terrassen inne i en hall, hvor det i forveien er lagt grus. Men i mange tilfeller vil gjør det selv-mannen lage en terrasse i hagen, hvor underlaget som regel er av jord. Da er det nødvendig å grave bort jorden og fylle opp med grus.

Selv om det ikke er nødvendig her, fjerner vi likevel grusen for å illustrere arbeidsprosessen best mulig. Når man har bestemt seg for hvor terrassen skal ligge, er det første man skal gjøre å etablere et solid fundament.

Det avhenger av hvilken belastning det skal være på belegningen. Her lages fundamentet til å gå på, ikke til innkjørsel med bilparkering. For at det skal bli plass til både grus og brostein, må det graves ned til ca. 20 cm under terreng. Her bruker vi en minigraver, som kan leies i et byggemarked.

Særlig til større terrasser kan det være en enkel måte å gjøre arbeidet både mindre fysisk anstrengende og raskere, da alternativet er å fjerne jorden med en vanlig spade. Når minigraveren har gjort grovarbeidet, er det nødvendig å planere det siste stykket med en spade.

Hullet må ikke være fullstendig plant. Men det skal heller ikke være alt for store ujevnheter. Vår terrasse skal som sagt være 3 x 3 meter, så når grusen er borte, måler steinleggeren om hullet er stort nok. Det må gjerne være litt større enn 3 meter, men er hullet mindre, er det nødvendig å fjerne mer sand.

Når hullet har det ønskede areal, sjekker steinleggeren også at hullet er dypt nok. Det skal som sagt være ca. 20 cm, som det er her. Det skal nå merkes av til terrassen. Til dette brukes jernstikk og murersnor.

Hadde terrassen ligget inntil et hus, ville steinleggeren ha startet med den siden som støtte opp til huset. Her har vi markert området med rødt for å illustrere husets beliggenhet.

De to stikkene hamres i på hver sin side, og steinleggeren spenner en snor ut mellom dem. På det første stikket avmerkes snorens høyde, så den passer med sokkelen på huset pluss én cm. På den måten tas det høyde for brosteinens ujevne overflate.

Det må dessuten være minimum 10-15 cm fra terrassen opp til de første steinene for å minimalisere risikoen for fukt. Ved hjelp av et vater spenner steinleggeren snoren ut mellom de to stikkene så snoren er i vater. På den måten er steinleggeren sikker på at høyden er lik på begge sider.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Uteplass