Bygg en rund treterrasse

Denne imponerende planketerrassen er rund eller rettere sagt 24-kantet. Den er ikke spesielt lett å lage, men resultatet er unikt. Og mengden kapp blir liten.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
3 uker
Pris
ca. 1.300 kr/m2

Intro

Familiens nye hus med den spesielle hjørneutgangen og en søyle ned foran døra la opp til en spennende og anderledes terrasseløsning.

Søylen ga idéen til å lage en rund terrasse med søylen som sentrum og en del av terrassen overdekket. Størstedelen skulle ligge i det fri, så det ble mulighet for å flytte mellom sol og skygge.

Opprinnelig var idéen å lage en fullstendig rund terrasse med bordene skåret i kilefasong inn mot midten. Det viste seg likevel å være for omstendelig å få skåret ut bordene nøyaktig nok, så i stedet valgte familien å bygge en 24-kantet terrasse, som nesten ser ut som om den er rund.

Mørkt tre og skruer skjult av trepropper har gitt terrassen et både luksuriøst og maritimt utseende. Ifølge familien har det gode resultatet vært verdt strevet.

Materialvalget har likevel gjort terrassen temmelig dyr, men du kan selvsagt bygge den av rimeligere materialer.

Veiledning

01
Bærekonstruksjon 8 Trinn

Terrassebordene ligger parallelt med terrassekanten og hviler på en konstruksjon av bjelker som peker inn mot midten. Selve konstruksjonen er bygget av 98 x 98 mm, som gir en tilstrekkelig stor flate å skjøte bordene på.

Arbeidet med å tilpasse alle de mange bordene i forskjellige størrelser er forholdsvis lett å få til, ettersom du fester bordene i ett trekantet felt ad gangen og lar bordene fortsette inn på neste felt, før du sager til hele stripa med ei sirkelsag. Kappingen kan nå snus og brukes i neste felt, fordi vinkelen passer nøyaktig. På den måten blir det minimalt med kapp, og tilpasningen perfekt.

1

Gjør klar til bærekonstruksjonen. Start med å legge en rund sti av betongstein, og tegn en sirkel med en radius på 380 cm. Del sirkelen opp i 24 deler, og mål opp til kantstøttene (A).

2

Skjær ut 24 like lange kantstøtter (A), legg dem på plass langs kanten av terrassen, og justér eventuelt med mur-papp. Fest dem til betongsteinene med karmplugger.

3

Fest fire endestøtter (B) i midten. Har du ikke noe fundament som her, må du først lage et. Kloss støttene opp med murpapp eller brikker, slik at de ligger i nivå med kantstøttene (A).

4

Legg ut den første bjelken (C1), og fest den med to 6 x 140 mm skruer, der to av kantstøttene (A) skjøtes. Dermed blir kantstøttene holdt fast mot hverandre. Bruk gjerne plastbrikker til oppklossing.

Små plastbrikker til oppklossing

5

I midten skal bjelkene (C) hvile på endestøttene (B). Oversiden skal justeres svært presist i samme nivå ved hjelp av f.eks. plastbrikker. Skru bjelkene fast med 6 x 140 mm skruer.

6

Legg den andre lange bjelken (C2) vinkelrett på den første (C1) (se tegningen). Legg den tredje bjelken (C3) midt mellom. Avslutt med to korte bjelker (C4) mellom (C2) og (C3).

Kontrollér overkantene med ei rettskinne, og kloss evt. opp med plastbrikker.

7

Det er ikke plass til alle bjelkene rundt søylen. Derfor skrus mellomstøtter (D) fast under de lange bjelkene, slik at de korte bjelkene (C4) har noe å hvile på.

8

Langs ytterkanten er spennet mellom bjelkene for stort til bordene. Legg mellomstøtter (E) på fliser (H), slik at du kan montere korte bjelker (F) til å støtte bordene.

02
Terrassebord 8 Trinn

Bildene viser terrassebord i ipé - en tresort som gir hard overflate og formstabile bord. Ipé har et stort innhold av olje. Det betyr at du kan la overflaten stå ubehandlet, hvis du vil oppnå en sølvgrå patina som ligner teak. Men ipé er både en dyr løsning - og en løsning som det kan settes spørsmål ved fordi mange ipé-sorter er truet, ifølge Regnskogsfondet. Du kan derfor med fordel velge andre løsninger. Vil du ha en mørk farge, er f. eks. Kebony en regnskogsvennlig løsning, men heller ikke den er billig. Tegningene er basert på 25 x 140 mm bord som er høvlet på alle fire sider. Og alle fire kanter er avrundet. Dermed kan begge sidene på bordene brukes som

1

Start med å montere kantbord (J) hele veien rundt. Hvert brett skjæres på skrå i begge ender (82,5˚). Kloss opp bordene, slik at overkanten flukter med bjelkene, og skru dem fast.

2

I det første feltet er det ikke noe å støtte bordene opp mot. Skru fast ei hjelpelist på bjelken (like tykk som terrassebordene), slik at bordene kan legges nøyaktig til midten av bjelken.

3

Start et felt med det ytterste bordet (K). Legg ei avstandslist mot bordene i foregående felt. Skjær bordet på skrå i begge ender (82,5˚) og skru det fast, slik at det rager 2 cm ut over kantbordet.

4

Legg nå bord ut i hele feltet, bor hull, og montér dem, slik at de utnyttes best mulig. Bruk kappet fra foregående felt, og supplér med nye bord. I siste felt tilpasses bordene enkeltvis.

5

Sjekk jevnlig bordenes retning med en vinkel du lager av kartong (se skissen til høyre). Hold også øye med at sprekkene mellom bordene flukter. Skru bordene fast.

6

Legg ei lang føringsskinne (eller et langt rett bord) fra enden av det ytterste bordet og inn mot midten. Skru den fast i sprekkene mellom bordene. Skjær med sirkelsag.

7

Sirkelsaga skjærer bare rett gjennom bordene. De tverrgående bordene avsluttes ca. 40 cm fra søylen (eller sentrum, hvis du ikke har en søyle). Til slutt monteres de kileskårne bordene.

8

Med et mobilt borestativ (her fra Wolfcraft) kan du nå bore hull for enden av bordene. Borestativets anlegg kan passere over hjelpelista fordi denne er i samme tykkelse som terrassebordene.

03
Presise hull 4 Trinn

For å kunne lage et nøyaktig hull er det en stor fordel å bruke et mobilt borestativ. Med det verktøyet blir hullet alltid vinkelrett på bordet. Og dybden blir nøyaktig den samme i alle hull, slik at de passer til proppene.

Det letteste er å kjøpe ferdige trepropper til å proppe hullene med - hvis du får tak i dem i samme tresort som terrassebordene. Proppene er 15 mm i diameter. Du bør anskaffe et spesielt totrinnsbor, som i én arbeidsoperasjon kan lage et presist hull til proppen og bore et hull gjennom bordet til skruen.

Du kan naturligvis også lage proppene selv, ved hjelp av spesialbor (pluggbor).

1

Sett totrinnsboret i en boremaskin, som er montert i et mobil borestativ. Skru ei trelist og noen plastbrikker på sålen for å holde en fast avstand fra kanten.

2

Nå kan du lage nøyaktige hull 2,5 cm fra bordets ende. Still inn dybdestoppet slik at det nøyaktig blir plass til proppen.

3

Påfør PU-lim i propphullene. Når bordet er festet med skruer gjennom hullene, skal det lim i propphullene. Det gjøres best ved å påføre limet med en stiv, liten pensel.

4

Bank proppen ned i hullet. Det er smart å bruke eksempelvis et stykke bøyd flatjern som mellomlegg. Så unngår du å få lim på hammeren.

04
Rekkverk 8 Trinn

Når det bare er et trinn ned fra terrassen som her, er det ikke noe sikkerhetsmes-sig argument for å lage det viste rekkverket helt rundt terrassen. Her er det ren pynt, som du jo kan velge hvis du synes at det passer hos deg.

Ved større nivåforskjeller ned fra terrassen enn 50 cm skal det være et rekkverk rundt terrassen. Det kan bestilles med vannrette stålbalustre.

De viste rørene er bestilt med fire hull for glassholdere. Dermed kan du enkelt montere glass senere, hvis du får lyst.

Og glasset vil forandre rekkverket til en eksklusiv leskjerm.

1

Her er delene til et av de rørene som bærer gelenderet. Røret ligger til høyre, monteringsflensen og dekkrosetten til venstre. Det øverste beslaget, som holder håndlista, er innfelt i bildet.

2

Stikk monteringsflensen opp i røret, og spenn fast. Still nå røret midt over det punktet der sprekkene krysser hverandre. Bor gjennom bordene med et 10 mm bor og videre med et 6 mm bor.

3

Spenn fast flensen med tre 10 x 80 mm franske skruer. Trekk til, og justér med oppklossing, eventuelt med plastbrikker, slik at røret kommer til å stå loddrett.

4

Med den medfølgende dekk-rosetten skjuler du festet på terrassen. Det gir en flott og enkel nedre avslutning på røret.

5

Skjær håndlistene på skrå i begge ender (igjen 82,5˚), slik at de passer fra midten av et rør til midten av det neste rør. De to avsluttende håndlistene skal likevel gå et stykke ut over de avsluttende stolpene.

6

Bruk en lamellfreser til å frese et spor i begge ender av hver del av håndlista som skal skjøtes. Unngå å frese ut i kantene slik at det blir synlige hull.

7

Håndlista er lagt på plass på rørene. Skru anleggsplata fast under håndlista. Kontrollér skjøten løst, før du limer. Her sees en løs fisk og en fisk i sporet.

8

Påfør nå PU-lim på limflater og fisk. Skjøt håndlistene, og montér den siste skruen gjennom anleggsplata. Tørk straks av overskytende lim. Dagen etter sliper du og gir håndlista flere lag olje.

Materialer

Materialer til helrund terrasse:

48 x 98 mm trykkimpr. furu:
• 24 kantstøtter (A) à 100 cm
• 4 endestøtter (B) à 60 cm
• 8 mellomstøtter (D) à 60 cm
• 24 korte bjelker (F) à 210 cm

98 x 98 mm trykkimpr. furu:
• 4 veggstøtter (G) à 250 cm
• 24 bjelker (C) à 380 cm
• 8 mellomstøtter (E) à 170 cm

Dessuten:
• Fliser (H), kantstein og betong
• 8 x 100 mm karmplugger
• 150 mm ekspansjonsbolter
• 6 x 140 mm galvaniserte skruer
• Plastbrikker og -kiler
• Murpapp

25 x 140 mm terrassebord:
• 576 tilpassede bord, i alt 45 m2

Dessuten:
• 8 x 33 mm høvlede avstandslister
• 4 x 60 mm rustfrie skruer
• Trepropper, i farge tilpasset terassebordene
• PU-lim

Spesialverktøy

• Sirkelsag med føringsskinne
• Borestander og totrinnsbor til boring av propphullene

45 x 70 mm gelender i samme tresort som terrassen:
• 14 håndlister à 100 cm

Dessuten:
• 15 gelenderrør, Crosinox
• 42 franske skruer à 10 x 80 mm
• PU-lim
• Lamellkjeks («fisk»)

Spesialverktøy

• Lamellfreser

Tidsforbruk

2-3 uker

Pris

Terrasse: Avhengig av materialene er prisen fra 700-1300 kroner per m2. Den viste håndlista: cirka 1300 kroner per felt.

Vanskelighetsgrad

Dette prosjektet hører til de mer krevende, og det krever omhyggelig måltaking og tilskjæring av materialer.

Tegning

Skjelettets konstruksjon

De ytterste kantstøttene (A) hviler på betongstein i stien rundt om terrassen. Mellomstøttene (E) hviler på betongheller (H), lagt i tørrbetong. Når terrassen skal plasseres, lages først en sirkel på betongsteinene rundt terrassen, her med en radius 380 cm. Spenn ei snor ut fra (1) til (2), og legg ut de første to bjelker (C1) etter den. De neste to bjelkene (C2) skal stå vinkelrett på. I hvert felt plasseres en bjelke (C3) i midten. Hvert felt deles nå i tre med ytterligere to bjelker (C4).

Skjelettets konstruksjon

Lag en smygvinkel av a4-papp

Underveis bør du kontrollere at alle bordene ligger i nøyaktig den riktige vinkelen på 82,5°. Til det skal du bruke smygvinkelen som du lager av et stykke A4-papp. Mål 3,9 cm opp langs den høyre korte side, og slå en strek til det nederste venstre hjørne. Klipp av den lille trekanten, og bruk resten til å kontrollere at bordene hele tiden holder vinkelen.

Lag en smygvinkel av a4-papp

Øverst i gelenderrøret er det limt en holder med ei påskrudd jernstang og ei anleggsplate som bærer håndlistene. Gelenderdelene er fra RK-smia, tlf. 22 36 60 70 www.crosinox.no

Video

VERKTØY: Slik bruker du kapp-/gjærsagen

I denne videoen kan du se hvordan du stiller inn og bruker sagen, slik at du får full utnyttelse av den. Kappsagen er smart når du skal sage mange rette, korte snitt på tvers av bord og lekter. Du kan sage både rette, vinklede og tiltede snitt i blant annet tre, metall, fibersement og laminat – gjennomgående eller i akkurat den dybden du ønsker.

Video

VERKTØY: Slik bruker du dykksagen

I denne videoen lærer du å kjenne tømrerens favorittsag. Dykksagen føres alltid langs en føringsskinne, som sørger for et nøyaktig snitt – uansett om det skal være rett eller vinklet, eller gjennomgående eller ei. Du kan også starte sagingen midt på et emne. Det gjør sagen opplagt til alt fra spor i et bord til renskjæring langs kanten etter at terrassebordene er lagt.

Video

Tips & Triks

Slik kan terrassen tilpasses etter plasseringen

En kvartsirkelterrasse ligger fint i hjørnet.

Halvrund terrasse plassert langs siden av huset.

Trekvart terrasse på hushjørnet i en enkel versjon.

Helrund terrasse frittliggende på grunnen.

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Uteplass