Bygg ekstratrinn

En enkel fornyelse til terrassen kunne være et bredt trinn, eller et platå, som selvfølgelig gir adgang til terrassen, men som framfor alt kan brukes til å sitte og slappe av på.

For å bygge det, må fronten på terrassen først lukkes av. Til det formålet bruker vi terrassebord, som er maken til de som ligger på terrassen. Først skrur vi et par lasker på hver bjelke, så de senere kan bekles med terrassebord.

På den måten blir trinnet på trappen lukket, og kan samtidig fungere som ryggstø. Som lasker benyttes igjen de vanlige terrassebordene på 28 x 95 mm.

Man skrur et bord på hver side av alle bjelker. Bordenes lengde er avhengig av hvor høyt trinnet, eller platået, skal være. I vårt tilfelle er det 35 cm. For å unngå råte må det ikke være jordkontakt. Her holder vi en avstand på ca. 15 cm ned til jorda. De vannrette trappevangene skjæres til i en lengde på 65 cm.

Vangene er impregnert furutre på 48 mm x 148 mm. Klem den vannrette vangen fast med en skrutvinge, og mål fra overkant og ned til et stykke terrassebord som er lagt ovenpå støtten.

Her er det 35 cm, og det betyr at det er plass til tre bord a 10 centimeters bredde, pluss 5 cm til mellomrom. Fjern det lille stykket terrassebord, og vatre. Når vangen er helt vannrett, festes den med et par rustfrie skruer. Nå kan skrutvingen fjernes, og du kan gå videre til neste bjelke, hvor samme prosess gjentar seg.

På de etterfølgende bjelkene må du være oppmerksom på at vangen ikke bare skal være i vater vannrett, men at alle vangene også skal være i vater innbyrdes.

Til det benyttes et langt vater. eller et helt rett bord. Trinnet skal bare utgjøre den ene halvdelen av den drøyt 7 meter lange terrassen. Resten skal lukkes av med vannrett kledning. Trinnet er støttet bak ved å være festet til terrassen, så nå skal det lages en understøtning av trinnets forkant.

Det må graves ut litt i det ujevne terrenget, så det blir plass til svillen, som er et stykke impregnert furutre på 48 x198 mm. Håndverkeren graver ut litt mer, så det også blir plass til to heller som kan støtte svillen.

Hellene legges på plass i grov grus. Mellom hellene og svillen legges det takpapp, så fukten fra jorda ikke trekker opp i treet og bryter ned svillen.

Svillen festes 12 cm innunder vangene. På den måten blir den senere skjult av terrassebord. Baksiden av trinnet skal lukkes, så det også kan fungere som ryggstø. Derfor kles det med samme bord som er brukt til terrassens gulv.

Det gir et flott, ensartet resultat. Håndverkeren skrur på en liten hjelpekloss, som han kan støte bordene opp mot. Bordene legges løst opp på trinnet, og fordeles slik at det blir samme avstand mellom dem. De tre første bordene skjæres til i lengden, og monteres på trinnet.

De monteres med to rustfrie skruer i hver bjelke, på samme måte som om det var gulv på en terrasse. Før siste bord monteres, måler håndverkeren ut hvor mye som skal sages av bjelkene, så de flukter med underkanten av svillen og slik at det siste bordet dekker det vannrette avslutningsbordet.

Det strekes opp og vinkles på alle bjelkene, før de kappes til med en stikksag eller en håndsag. Det skrus et terrassebord på endeveden av bjelkene, så de blir usynlige.

Først deretter legges det siste bordet på trinnet, og festes. Det overskytende sages av, og svillen skjules med et terrassebord, slik at det ferdige platået framstår med lik kledning. Den andre halvdelen av terrassen lukkes av med tilsvarende bord, og det nye trinnet gir terrassen et lett og elegant utseende.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Uteplass