Skift det råtne rekkverket

Er det råte i rekkverket på altanen, balkongen eller terrassen din, så skift det nå! Her viser vi hvordan du raskt lager et nytt, solid og sikkert rekkverk, i klassisk nordisk stil.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
1 helg
Pris
1.000 kroner

Intro

Et råttent rekkverk er livsfarlig når det sitter rundt en altan, balkong eller en takterrasse. Derfor bør du skifte det med en gang du oppdager at treet ikke er friskt. I vårt tilfelle var rekkverket så nedbrutt, at altanen ikke hadde vært brukt på flere år.

LES OGSÅ: Dette skal du vite når du bygger rekkverk til terrassen

Løsningen er å fjerne alt det gamle og bygge et nytt rekkverk, som passer til husets byggestil. Her bygger vi et med tre stolper og to seksjoner. Byggestilen er kopiert fra et klassisk nordisk hagestakitt, men vi bruker med vilje kraftige tredimensjoner for å gjøre konstruksjonen sterkere. På et stakitt vil vi normalt bruke tynnere tredimensjoner overalt.

FØR: Det gamle rekkverket var råttent på kritiske steder, og festet gjennom taket. Derfor måtte rekkverket fjernes helt.

ETTER: Det nye rekkverket står solid, selv om det ikke er festet til husets taksperrer. En flott løsning, som passer til huset.

Veiledning

01
Fjern det gamle rekkverket 2 Trinn

Høyden på det gamle rekkverket virker fornuftig, så vi måler høyde og lengde, før rekkverket skjæres i mindre stykker og fjernes. Rekkverket var dessuten festet gjennem taksteinene til husets sperrer. Det er en dårlig løsning, så vi lukker hullene i taket med nye takstein.

Taket på et lite tilbygg virker her som underlag på altanen. Det renser og tetter vi, slik at det er klart for nye stolper. Dermed er alt klart til et nytt rekkverk.

1

Rekkverket skjæres i stykker med håndsag eller bajonettsag. Stykkene heises forsiktig ned.

TIPS: Sjekk treet for spiker, skruer og beslag før du sager hvis du bruker håndsag.

2

Takflaten renses. Her var det gamle rekkverket festet med spiker, og det var tettet med tjære. Begge deler fjernes, og taket slipes slik at ny tetnings masse senere har en jevn og fast bunn å binde til.

02
Skjær ut bord til stolper og topper 5 Trinn

Stolpene bygger vi av solide bord i to forskjellige dimensjoner: 36 x 148 og 36 x 73 mm justert furu. De fire sidene settes sammen med 6 x 80 mm skruer.

Hvis bordene er litt krumme, vendes de med buen i krummingen utover. Ellers risikerer du at stolpen får en åpen sprekk i siden når den er satt sammen.

I toppen lukkes alle stolpene med klosser. Det gir en flott avslutning og beskytter endeveden.

1

Bordene (A og B) skjæres til på mål. Her bruker vi 34 mm tykke bord, fordi det gir en langt bedre stabilitet enn tynnere bord på for eksempel 21 mm ville gitt.

2

På de brede bordene (B) merker vi opp til skruer. Hver stolpe får fem skruer i hver langside. Skruene plasseres 15 mm fra kanten. Forbor med et 6 mm trebor, og undersenk skruene.

3

Plasser de tynne bordene mellom de brede, og skru alt sammen. Alle steder brukes 6 x 80 mm skruer.

4

Hver stolpe lukkes i toppen med klosser (C). Vi lager dem av 48 x 173 mm bjelker (evt. 48 x 198), og lager dem kvadratiske, slik at de blir 173 x 173 mm.

Kanten sages på skrå (45 grader), i et snitt som fjerner cirka halvparten av bordets tykkelse.

5

På undersiden sages et spor hele veien rundt. Det er en dryppnese, som skal sikre at regnvannet drypper av og ikke renner inn på stolpen.

Sporet skal bare være noen få millimeter dypt, og plasseres så langt ut som mulig.

03
Sett fast stolpene på altanen 5 Trinn

Oppe på taket er det rensket og gjort klart for montering av stolpene. I bunnen av hver stolpe setter vi på et stykke mur-papp, slik at fukt ikke trenger opp i endeveden. På selve taket legger vi også et stykke murpapp, som primært skal forsegle hullet etter det gamle rekkverket. Du kan eventuelt også bruke takpapp.

Stolpene festes (med litt avstand) til underlaget med kraftige vinkeljern.

1

For å forlenge treets levetid spikrer vi fast murpapp i bunnen av hver stolpe. Bruk galvaniserte pappspiker.

2

Skjær ut et stykke murpapp, og legg det slik at det dekker reparasjons-stedet fra det gamle rekkverket. Marker plasseringen med en blyant, og fjern pappen igjen.

3

Nå kan du tette med tetningsmasse. Legg den som en ubrutt pølse hele veien rundt i kanten, og hele veien rundt hullet. Trykk fast pappen.

4

Mål opp og plasser vinkelbeslag. De settes i taktetningsmasse og skrus fast med beslagskruer.

VIKTIG! Bruk vinkeljern som er beregnet til utendørs bruk - f.eks. av rustfritt stål.

5

Sett stolpene på noen avstands-klosser, og skru dem fast til vinkelbeslaget med beslagskruer. Klossene fjernes først når rekkverket er stabilt.

04
Monter rekkverket og sett det opp 8 Trinn

Rekkverket bygges av vannrette lister og loddrette staver. De vannrette listene settes på begge sider av de loddrette stavene, slik at det er to oppe og to nede.

I toppen av hver seksjon av rekkverket settes en håndlist. Den skal være bredere enn toppen av seksjonen, men smalere enn stolpene. Vi bruker 48 x 123 mm, som vi runder i toppen selv, men du kan også kjøpe ferdige håndlister.

1

Listene legges opp, og de to ytterste stavene skrus fast. Bruk bare en skrue i hver skjøt, inntil du har sjekket at diagonalmålene er like.

2

Nå kan alle stavene skrus fast med to skruer i hver skjøt. Vi bruker 4,2 x 41 mm skruer. Avstanden mellom stavene skal være lik hele veien.

3

Når listene på den andre siden av stavene er skrudd på, er seksjonen ferdig og klar til å bli montert mellom to av stolpene. Sjekk at seksjonen passer.

4

**Sjekk at seksjonen er i vater, og skru den fast med beslagskruer.

TIPS:** Hvis du synes stolpene er for høye i forhold til de vannrette seksjonene, kan du fortsatt rekke å sage til stolpene i høyden.

5

I bunnen er det ikke plass til å skru fast seksjonen på vinkelbeslagene. Så her festes de vannrette listene med to skrå skruer inn i stolpen - en skrue fra hver side.

6

Håndlistene (F) høvles på skrå i toppen. Tegn hjelpestreker på langs for å høvle etter. Avslutt med å slipe overflaten helt jevn og glatt. Du kan eventuelt kjøpe ferdige håndlister.

7

Vi skrur fast håndlisten nedenfra, slik at vi unngår synlige skruer i toppen av håndlisten. Hvis du velger å skru oven fra, bør du sparkle og male skruehullene, slik at ikke regnvann trenger inn i treet.

8

Til slutt skal stolpene bare få på hattene sine. Vi skrur også dem fast med skrå skruer nedenfra. Men du kan også lime og skru dem fast fra oversiden, og lukke skruehullene med sparkel og maling.

Materialer

• 36 x 73 mm justert furu (A), til stolper
• 36 x 148 mm justert furu (B), til stolper
• 48 x 173 mm justert furu (C), til klosser
• 22 x 48 mm justert furu (D), til staver
• 22 x 73 mm justert furu (E), til lister
• 48 x 123 mm justert furu (F), til håndlist
• Store vinkelbeslag, 40 x 90 x 90 mm
• Små vinkelbeslag, 20 x 40 x 40 mm
• 6 x 80 og 4 x 55 mm skruer
• 5 x 40 mm beslagskruer
• 4,2 x 41 mm skruer (til staver)
• Kvistlakk, grunning og maling
• Murpapp, pappspiker, tetningsmasse

Tidsforbruk

Det nye rekkverket kan bygges på ei helg, hvis olje og grunning er hurtigtørkende.

Pris

Du kan bygge 4,5 meter for under 1000 kr inkl. maling.

Vanskelighetsgrad

Rekkverket er ganske enkelt å bygge. Det vanskelige er å få stolpene godt festet til underlaget, slik at du får en helt stabil konstruksjon.

Tegning

Multimedia

Tips & Triks

Lukk kvistene før du maler

Før rekkverket grunnes og males, bør det behandles med kvistlakk. Alle kvister bør behandles med minst to strøk, og første strøk skal være tørt før neste strøk påføres. Her har vi valgt å overflatebehandle stolpene etter at de er satt sammen. Men det beste er faktisk å gjøre det før du skrur dem sammen. Da holder treet enda lenger.

Alle kvister lukkes med to strøk kvistlakk. Ellers slår harpiksen gjennom malingen.

Stolpene grunnes med et tykt lag oljebasert grunning, og males.

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Uteplass