Byggeveiledning
Lett
Vanskelig

Bærende eller ikke bærende vegg?

Når du vurderer å fjerne en vegg i huset ditt, er det første du skal finne ut av om det er en bærende vegg eller bare en skillevegg. Om veggen ikke er bærende, kan den være avstivende, altså være med på å sikre husets stabilitet.

En ikke-bærende og ikke-avstivende vegg kan du rive ned uten å få problemer. River du derimot en bærenede vegg, uten å erstatte det med noe annet som kan bære eller avstive, kan du få alvorlige problemer. Det kan føre til at du ødelegger huset i en så stor grad at det må store reparasjoner til, eller at det i aller verste fall faller sammen rundt deg.

Slik ser du om veggen er bærende

Nå tenker du kanskje: “Hvordan kan jeg se om veggen er en bærende vegg?” Du kan i noen tilfeller selv se om en vegg er bærende eller ikke. Men husk: er du det minste i tvil, skal du kontakte en fagmann før du setter i gang med sleggen. Det lønner seg å betale litt, i stedet for å ta sjansen på at det går bra.

Som en tommelfingerregel kan du regne med:

  • En avstivende eller bærende vegg er som regel mer enn 100 millimeter tykk.

  • En avstivende eller bærende vegg er ofte av murstein eller gass-/porebetong.

  • Hvis sperrer eller noe annet hviler på veggen, er den bærende og/eller avstivende. Du kan ofte se det under isolasjonen om du klatrer opp på loftet.

  • Hvis veggen er parallell med mønet, understøtter den ofte sperrer eller bjelkelag.

Slik foregår nedrivingen av en bærende vegg

Hvis du har konstatert at veggen du ønsker å rive ned er bærende, bør du kontakte en fagmann før du går videre. Du kan sannsynligvis gjøre som vi viser deg trinn for trinn i guiden her, men selv den beste guiden kan ikke ta høyde for alle de forhold som kan være gjeldende for din vegg. Før du setter i gang med å rive ned den bærende veggen, skal du ha den nye avstivingen klar. I vårt tilfelle skal en kraftig søyle og en jernbjelke bære det veggen inntil nå har holdt oppe. Og mens vi arbeider, må de avstivende “soldatene” klare jobben.

Tungt arbeid

Det krever mer enn en mann å få en solid jernbjelke løftet opp i takhøyde - så utover avstiving vil du få bruk for et heiseverk, for eksempel en kraftig talje. Og for å kunne håndtere alt dette, må du nok alliere deg med en makker eller to.

Se det hele trinn for trinn – last ned guiden

Se hvordan du kan rive ned den bærende veggen og erstatte den i denne guiden. Du får en grundig trinn for trinn-veiledning, også når det handler om å skjule den bærende jernbjelken - slik at ingen lenger kan se at det en gang sto en bærende vegg der.