Det er ingen grunn til å fjerne glassfiberstrie

Du er lei av den gamle glassfiberstrien, og vil gjerne bli kvitt den for å få en struktur på veggen. Men du trenger ikke fjerne glassfiberstrie, legg for eksempel filt over i stedet.

Intro

3 alternativer til å fjerne glassfiberstrie

I stedet for å fjerne den gamle glassfiberstrien, gir vi deg den fulle veiledningen til hvordan du på tre forskjellige måter kan dekke over glassfiberstrien. Metodene er å sparkle veggen og legge filt på, lime et tykt spesialtapet oppå glassfiberstrien eller skjule glassfiberstrien med multipuss.

Prisen er den samme

De tre metodene kommer til å koste omtrent det samme, så det er i stor grad et spørsmål om smak og behag når du skal velge. Felles for alle metodene er at det er viktig at den gamle glassfiberstrien sitter ordentlig fast, og på den måten utgjør et godt fundament for nettopp løsningen du velger.

Den enkle metoden

Det klart letteste alternativet til å fjerne glassfiberstrie på er også den raskeste; du smører et ordentlig lag lim på glassfiberstrien, og ruller et tykt spesialtapet på det våte limet. Spesialtapetet har fått navnet “Problemløseren”.

Den klassiske metoden

Den tradisjonelle metoden vil være å helsparkle veggen med sandsparkel og lime på et tynt lag glassfilt oppå. Når du har gitt dette en riktig grunning, er du klar til å male veggen.

Den flotteste løsningen

Den fineste løsningen til å fjerne glassfiberstrie er samtidig også den mest avanserte. Metoden består i å trekke to lag multipuss på veggene. Multipuss kan dog være seigt å jobbe med, og det krever litt erfaring. Til gjengjeld blir resultatet veldig bra.

Akkurat som de to andre løsningene, krever multipussen at du enten maler overflaten etterpå eller at du setter opp et tapet.

Hvis du absolutt vil fjerne glassfiberstrie

Hvis du absolutt vil bli kvitt glassfiberstrie, og fjerne det fra veggen, er det noen vurderinger du bør gjøre, før du gir deg i kast med prosjektet.

Om glassfiberstrien sitter på puss eller betong, kan den bli vanskelig å fjerne. Det skyldes at deler av pussen eller betongen vil følge med når du fjerner glassfiberstrien, noe som vil føre til en del sparkelarbeid.

På gipsvegger er det omtrent umulig å unngå å skade det øverste papplaget på gipsplatene, så derfor bør du la være å fjerne glassfiberstrie om det sitter på en gipsvegg.

Veiledning

01
Den elegante måten: pussing 12 Trinn

Multipuss fra Skalflex leveres som tørrpulver i spann, klar til å bli rørt opp med vann. Konsistensen skal være som luftig krem. Arbeider du raskt med sparkel og puss, holder den linne konsistensen seg til du har trukket et spann opprørt puss på veggen i et millimetertynt lag.

Multipuss er spesielt velegnet til glassfiberstrie når bare overflata er fast og ren, men den kan også brukes til faste underlag som fliser og malte flater - ute som inne.

Trekk Multipussen på veggen i to omganger: Det første laget trekkes meget tynt på med stålsparkel og overstrykes med en pensel du bruker vannrett. Det tynne laget fungerer som festelag for det neste laget som skal trekkes på millimetertynt og filtses glatt. Det er et døgns tørketid mellom de to lagene. Multipussen er gjennomherdet etter 28 døgn, men er allerede klar til å bli malt etter få dager. På et bad som her skal pussen males med ei våtromsmaling.

Fordeler ved Multipuss

 • Alle ujevnheter og hull fylles ut med pussen.
 • Relativt enkelt å få til ei jevn og glatt overflate.

Ulemper ved Multipuss

 • Seig å trekke på med stålsparkel, og det skal to lag på veggen.
 • Gulvet må dekkes godt til fordi pussen er vanskelig å styre på stålbrettet slik at det lett blir noe søl.

Løse partier glassfiberstrie skal skjæres opp og fjernes. Skruehull og lignende kan du trygt la være. De forsvinner under den nye pussen. Det er viktig å sjekke det gamle glass-fiberstria før du går i gang. Den skal sitte godt fast over alt.

Rengjør veggen grundig med grunnrens, og den er klar til å bli pusset.

VIKTIG: Dekk godt til før du går i gang. Pussen er nemlig vanskelig å styre på stålbrettet slik at det lett blir en del søl.

Multipuss-pulveret røres opp med vann i forholdet 5 kg puss til 1 liter vann. Rør opp i minst 5 minutter med blandevisp i bore-maskinen.

Konsistensen skal være som krem. Da er Multipussen lettest å arbeide med.

TIPS: Tilføy en ekstra kvart liter vann til 15 kg puss. Det er litt mer vann enn det anbefales på emballasjen, men konsistensen blir som luftig krem - perfekt å arbeide med.

Trekk pussen på veggen nedenfra og opp. Multipussen virker seig å trekke på veggen, og du må bruke krefter for å unngå et for tykt lag puss.

Vær nøyaktig når du fordeler pussen - spesielt i hjørner og på kanter. Det går raskere å trekke på det første tynne laget med Multipuss på de store flatene.

Du skal pensle overflata med vann når Multipussen tørker og virker fast i overflata. Penselstrøkene skal være skrå til vannrette av hensyn til det neste laget som dermed blir lettere å trekke på.

Pussen skal tørke et døgn før du kan trekke på neste lag. Pass på at du fjerner pussen du søler på gulvet hvis du ikke har dekket skikkelig til med plast eller papp.

VIKTIG: Multipussen fester seg på nesten alt, også arbeidstøyet ditt.

Trekk det andre laget med puss på veggen når den er tørr etter et døgn. Det andre laget skal være litt tykkere enn det første laget, ca. 1 mm.

Veggene skal filtses når det andre laget er trukket på. Trekk maksimalt puss på et par kvadratmeter før du begynner med filtsebrett og vann. Pussen skal tørke 5-15 minutter før du filtser.

Trekk pussen helt tynt ut i en blivende skjøt slik at det ikke blir tydelige overganger. Det store filtsebrettet er praktisk til å flytte litt puss rundt til steder som mangler eller har litt for mye.

Vil du ha skarpe hjørner, skal du holde filt-sebrettet litt ut over kanten og så føre det inn mot veggen mens du trykker.

02
Den enkle måten: utjevnende tapet 11 Trinn

Utjevnende tapet, også kalt veggfornyer, «återställlare», Problemløseren, underlags duk eller skumtapet, er f.eks. bygd opp på glassfiber tilsatt synte-tiske fibre med skumplastbakside. Slikt tapet er tykk og krever mye lim. Resultatet er ei glatt overflate ferdig til å bli tapetsert eller malt. Utjevnende tapet må ikke forveksles med armeringsfilt som krever plant underlag.

Før du limer på en utjevnende ta-pet, rengjør veggen med grunnrens og forsikre deg om at underlaget sitter godt. Det nye tapetet sitter naturligvis ikke fastere enn overflata det limes på. Tapet eller glassfiberstrie som sitter løst, skjæres opp og limes på igjen. Fjerner du biter av glassfiberstria, vil du nemlig kunne ane ujevnheter i overflata på den nye veggen. Når underlaget er i orden, kan du med fordel rulle et lag forankringsgrunning på veggen, uansett om veggen er sterkt sugende eller ikke. Det sikrer ei overflate som ikke smitter gjennom utjevningstapetet. Grunningen gjør også at limet tørker på samme måte og samtidig over alt. Følg anvisningen på produktet du velger!

Fordeler med Utjevningstapetet

 • Lett å sette opp.
 • Enkel å skjære til langs kanter og hjørner.
 • Rask å arbeide med.
 • Dekker mindre hull og ujevnheter.
 • Med to lag maling kan du få en glatt vegg.

Ulemper ved Utjevningstapetet

 • Vanskelig å rulle et tykt lag lim på veggen.
 • Enkelte typer er stive å arbeide med og tykke/tunge slik at det er en utfordring å få dem til å henge pent på veggen.
 • Løs glassfiberstrie må først skjæres opp og limes fast.
 • Større hull og alle ujevnheter i gammel glassfiberstrie må sparkles og slipes.
 • Det krever et lag vevfyller (glassfiberstriefyller) før du kan male.

Før du går i gang med Problemløseren, skal veggen rengjøres grundig med grunnrens for å sikre skikkelig feste.

Skruehull bør sparkles og slipes etter rengjøring med grunnrens. Løse felt med glassfiberstrie limes fast. Det er viktig at glassfiberstria sitter godt fast.

Du må rulle på mye lim for å få den tørre Problemløseren til å sitte fast. En liter rekker til 2 til 3 kvadratmeter. Rull på limet tykt og jevnt med en langhåret malerrull.

Bruk en bred pensel når du skal smøre på lim langs tak og gulv. Det gjelder også rundt kontakter.

Begynn i et hjørne når du skal sette opp Problemløseren og har skåret den til med en skarp hobbykniv. I hjørner som vender innover, kan Problemløseren med fordel settes opp med overlapping og gjennomskjæring i hjørnet.

Det skal være et omlegg på 3 til 5 cm mellom de enkelte banene som limes på veggen fra kant til kant.

Skjær til Problemløseren oppe og nede med en skarp hobbykniv, eventuelt etter en bred sparkel eller stållinjal.

Når du setter opp tapet med omlegg, skal du skjære gjennom de to banene med en skarp hobbykniv midt i omlegget. Fjern de to avskårne strimlene, og du får en tett skjøt mellom banene.

Trykk Problemløseren fast på veggen med en bred gummirull slik at den sitter godt fast i limet og luftblærer fjernes. Du kan med fordel rulle over tapetbanene igjen når de har sittet 5 til 10 minutter.

Ved kontakter lager du et loddrett snitt ned over kontakten og et vannrett langs over-og underkanten slik at du får kontakten fri.

Press Problemløseren helt inn langs de loddrette sidene på kontakten, og skjær den til.

03
Den klassiske måten: sparkling 12 Trinn

Sitter den gamle glassfiberstria skikkelig fast, et det lettest å la den sitte og sand sparkle oppå. Det er nemlig forholdsvis enkelt å fullspar-kle en vegg, som du kan få helt glatt og jevn med sandsparkel masse.

Før du går i gang, skal løse partier og strittende skjøter fjernes. Under-laget skal være helt jevnt, for selv de minste ujevnheter vil kunne ses på en sandsparklet vegg - så vær omhyggelig når du klargjør under laget for sparklingen.

Veggene skal vaskes grundig med grunnrens før du legger på sparkelmassen som får det grove glassfiberstria til å forsvinne.

Resultatet er glatte vegger som enten skal tapetseres eller kles med filt som underlag for maling.

Vær klar over at veggene da bør få et strøk vevfyller før de kan ferdigmales.

Fordeler ved sparkling og filt

 • Det er enkelt å sandsparkle vegger.
 • Mindre ujevnheter og hull sparkles ut med sandsparkelmassen.
 • Glassfilten er lett å sette opp.

Ulemper ved sparkling og filt

 • Tidskrevende med tre arbeidsprosesser.
 • Slipearbeidet gir mye støv.
 • De minste ujevnheter kan ses hvis du ikke er nøyaktig.
 • Veggen bør få et lag vevfyller før du kan male.

Sjekk stria for løse partier og skjøter. Dra håndflata over veggen, og kjenn etter om det er hull eller fordypninger mens du studerer glassfiberstria grundig.

Et større område sitter løst. Det skjæres opp med en hobbykniv inn til fast vegg og fjernes. Bruk en sparkel til å dra av den løse glassfiberstria med.

Slip glassfiberstriekantene i overgangen til underlaget. Slip også området der stria er skrapt av. Veggen skal være plan, for selv de minste ujevnheter kan ses på en sand-sparklet vegg. Når underlaget er i orden, skal du rengjøre veggen med grunnrens.

Større skruehull fylles med sandsparkel. Det er enklest å fullsparkle veggen helt jevn hvis områder uten glassfiberstrie er sparklet på forhånd.

Trekk på sandsparkelmassen med en bred malersparkel. Begynn nedenfra, og trekk den på i en halv meters bredde fra gulvlista og oppover. Deretter trekker du på litt lenger oppe og «kjører» ned i det som nettopp er sparklet. Da unngår du kanter i sparklingen.

Trykk sparkelen hardt mot glassfiberveven slik at du bare trekker på et tynt, men utfyllende lag. Det er lettest å trekke på sand sparkelmassen i to omganger, og er det første laget tynt, kan du trekke på det neste laget etter kort tørketid.

Slip veggene når de har tørket et døgn. Du kan med fordel bruke et skaft som slipeklossen sitter på. Bare i hjørner og langs listene må du slipe for hånd. Veggene skal slipes helt glatte. Fei veggene rene for støv.

Sandsparkelmassen grunnes med pussog murgrunning for å gi ei ensartet overflate. Rull grunningen på veggen - stryk med pensel i hjørner og ved kanter.

Filten skjæres til i baner med en hobbykniv og settes opp med egnet lim. Sett på filten ovenfra og nedover, og trykk den fast.

Bruk en tapetkost når du skal trykke filten fast i limet. Bruk eventuelt en gummirull. Skjær til filten langs taket og gulvlista.

Filten settes opp i baner med omlegg på 3 til 5 cm. Skjær med hobbykniven midt i omlegget. Fjern den underste filtstrimmelen, og skjøten er perfekt.

Smør et lag vevfyller på filten før du deretter maler med malingen. Det skal gå et døgn fra du har satt opp filten til du bruker vev fyller. Og enda et døgn før du maler.

Materialer

Pussing

• Skalflex Multipuss, 3 x 15 kg spann

Utjevnende tapet

• Lim, 12 liter
• Forankringsgrunning, 1 liter
• Problemløseren (svensk produkt) eller annet utjevningstapet

Sparkling

• Lettsparkel, fi n – 20 liter
• Puss- og murgrunning, 1 liter (til bruk på sandsparkel)
• Lim
• Filt

Video

TEKNIKK: Helsparkling

Oppgaven krever flere sparkler og en porsjon tålmodighet

Video

TEKNIKK: Oppsetting av veggfilt

Med en smart teknikk blir skjøtene usynlige

Video

TEKNIKK: Veggfilt - innvendige hjørner

Med en tynn stripe akrylfugemasse, blir sammenføyningen usynlig

Video

TEKNIKK: Veggfilt - utvendige hjørner

Sammenføyningen slipes, slik at hjørnet blir helt skarpt

Video

Tips & Triks

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

Akkurat nå leser andre ...

Mer fra kategorien Vegg