Plassér hylleknektene riktig

Vil du være sikker på at hyllen henger solid og godt, skal du bruke fagmannens regel om hvordan hylleknektene skal plasseres. Hylleknekten skal som et utgangspunkt dekke minimum ¾ av hyllens dybde, noe disse knektene oppfyller.

Vår hylle i eksemplet her er 1 meter lang. Og med en tommelfingerregel om at hylleknekter skal plasseres 1/6 inne på hyllen, merkes det opp knapt 17 cm fra hver ytterkant. For å sikre at hylleknekten sitter helt rett, strekes markeringen opp med en bordvinkel. Nå er det ikke noe problem å plassere hylleknekten korrekt. I en hylle av hardt tre kan det, som her, være nødvendig å forbore. Hylleknekten festes med en 25 mm lang skrue. Det forbores og skrus inn skruer i hullene.

På samme måte strekes det opp, forbores og settes i skruer i den andre enden av hyllen. På en kraftig hylle som denne, som er en meter lang, kan man nøye seg med to hylleknekter. Ved lengre eller tynnere hyller kan det være nødvendig å benytte tre eller flere hylleknekter. Benytter du hylle av massivt tre på min. 25 mm, får du ingen problemer med at hyllen bøyer seg på midten.

Akkurat nå leser andre ...

Mer fra kategorien Vegg