Men den har et langt større repertoar enn det. For å kunne brukes til annet enn maling og rør er det likevel ikke nok med en lavprismodell som sender ut 500–600° varm luft uten mulighet for regulering. En god varmluftpistol bør ha en effekt på minst 1800 watt og ha trinnløs temperaturregulering.