3 sterke hjelpere som gjør deg til en bedre håndverker

Med tre hjelpeverktøy blir noen av oppgavene i verkstedet litt lettere, og gjør det selv-arbeidet blir bedre. Plukk selv ut det du har behov for.

Intro

Enkelte oppgaver i verkstedet ville vært enklere hvis du hadde hatt et verktøy til å styre håndsagen helt nøyaktig, slik at kan sage helt loddrett og i den vinkelen du vil.

Andre oppgaver ville vært lettere å løse hvis du hadde hatt en mer nøyaktig og jevnt sagende stikksag, som kunne saget en perfekt sirkelrund plate. Og kanskje har du vært på utkikk etter en måte å slipe mindre ting av tre på, uten at det tar flere timer?

3 sterke hjelpere

Du kan kjøpe mye forskjellig verktøy, og det finnes kanskje løsninger på de nevnte problemene i butikken. Likevel er det kjekt å vite at du også kan lage verktøyene selv.

Sageguiden, som styrer håndsagen i store bjelker som kappsagen ikke kan gape over, lager du av platestumper og tre magneter. Senterstyringen, som styrer den millimeternøyaktige håndoverfresen rundt i en sirkel, består av en trekloss og en gjengestang.

Slipebordet er noen platestykker som kan støtte de emnene du vil ha en slipesylinder til å slipe fine og glatte. Uansett hvilket verktøy du velger å lage, blir livet i verkstedet litt enklere.

Sageguide

Med den smarte sageguiden kan du sage nøyaktige snitt i bjelker som kappsagen ikke klarer å gape over.

Senterstyring

Med senterstyringen blir overfresen en perfekt sag når du skal sage emner i buer eller sirkler.

Slipebord

Slipebordet, kombinert med en slipesylinder, gjør det lett å slipe både små og store emner.

Veiledning

Sageguiden gir nøyaktige snitt

Magnetene på sageguiden sikrer at håndsagen holdes loddrett og i riktig vinkel, til sagen er kommet på rett kjøl i bjelken.

Slik gjør du

Kappsagen imponerer ved å levere nøyaktige snitt i utallige vinkler. Problemet er at de minste kappsagene ikke kan gape over store emner, som kraftige bjelker.

Men sagsnittene skal likevel være loddrette og nøyaktig i ønsket vinkel, og særlig begynnelsen på snittet volder ofte problemer for mange.

Denne sageguiden styrer sagen de første centimeterne, slik at du er på rett kurs med en gang du begynner.

1

Forbor med et 5 mm bor til tre skruer i de to platestykkene (A og B) som senere skal settes sammen vinkelrett.

TIPS: Her bruker vi 18 mm bjørkefinér, men du kan bruke de listene eller platene du har.

2

Platestykkene settes sammen i en vinkel med lim og 5 x 50 mm skruer. Streken viser hvor du skal sage.

3

Platestykkene (A og B) sages til med kapp-/ gjærsagen. Da blir snittet helt nøyaktig. Her sager vi enden 45 grader, men du kan sage i den vinkelen du har bruk for.

4

De tre magnetene legges på platestykket (C). Vi bruker tre små skapmagneter til innboring. De fordeles på platestykket som vist her. De skal bare være jevnt fordelt.

5

De tre magnetene har en liten krage. Det er viktig at magnetenes øverste kant ligger i plan med (eller trekkes en anelse tilbake fra) forsiden av platen. Derfor skal kragen undersenkes.

6

Med et 18 mm bor undersenker du til kragen, før du borer helt gjennom platen med et 14 mm bor. For å få hullene helt nøyaktige, må du bruke et borstativ til dette.

7

Magnetene slås ned i de borede hullene. Merk deg at vi har forboret i bunnen av platen (C), slik at den er klar til å bli skrudd fast.

8

Platene settes sammen. Dermed er sageguiden klar til å føre sagen til et perfekt, loddrett og nøyaktig 45 graders snitt.

9

Sageguiden presses mot kanten på stolpen. Sagen ”klebes” til anlegget og står helt loddrett. Magnetene holder sagbladet, men ikke mer enn at det enkelt kan føres frem og tilbake for å sage bjelken.

10

Når sagen er mer enn 10 cm nede, har den sluppet magnetene. Deretter styres den av sagsporet.

Senterstyring til store buer

En bit av en trekloss og to gjengestenger. Mer skal det ikke til for å lage en helt nøyaktig og stabil senterstyring til overfresen. Dermed kan du skjære ut store buer eller sirkler i for eksempel en bordplate.

Selv veldig store sirkler klarer du lett med senterstyringen. Presisjonen overgår enhver stikksag.

Slik gjør du

Stikksagen er en mester til utskjæring av runde platestykker. Men de fleste senterstyringer til stikksagen er bare til småarbeid, og bladet har problemer med å levere nøyaktig loddrette snitt.

Nå kan du skjære en sirkelrund plate i en dyr tresort, med en diameter på én meter.

Den stabile senterstyringen, kombinert med notstå-let, sikrer et perfekt resultat.

1

Merk opp styreklossen. Her er avstanden mellom styreskinnene til parallellanlegget 8,5 cm. Merk opp med like stor avstand på hver side av styreklossen. Merkene overføres til kanten.

2

Bor to hull i siden av klossen, der du har merket opp til stengene. Bor vinkelrett gjennom hele klossen med et 8,5 mm bor.

3

Finn klossens sentrum ved å streke opp fra hjørne til hjørne. Bor et gjennomgående hull i sentrum med et 5 mm bor. Hullet er sentrum som styringen dreier rundt.

4

Skru fast de to gjengestengene på begge sider av klossen med låsemuttere. Legg 8 mm spennskiver mellom klossen og mutterne.

5

Senterstyringen er ferdig. Denne har 50 cm lange styreskinner. Det gir muligheten til å frese rundinger med diameter fra 24 cm, opp til 70 cm, ved å flytte overfresen langs skinnene.

6

Sett små filtstykker på styreklossen hvis det, som her, er en minimal avstand mellom undersiden av styreklossen og det emnet som det skal freses i.

7

Sett et notstål i overfresen. Til små platetykkelser kan du bruke fresestål med liten diameter. Kraftigere tre krever kraftigere stål, med ekstra lengde, slik at de kan rekke gjennom treet.

8

Bor et hull i sentrum av den platen du skal skjære ut. Hullet skal sikre at skruen til senterstyringen får tak, slik at du kan skjære ut en perfekt sirkel i platen.

9

Senterskruen skal passe stramt i hullet i styreklossen. Legg en spennskive under skruehodet. Spenn bare så stramt, at filtputene glir over emnet.

10

Sett styreskinnene i parallellanleggets holdere. Dytt overfresen på plass til ønsket freseradius. Skru fingerskruene forsvarlig fast.

11

Juster fresedybden. Fresestålet skal akkurat bryte gjennom treet. Husk å legge et platestykke under, slik at du ikke freser ned i arbeidsbordet ditt.

12

Fres i flere etapper, med maksimalt et par millimeters dybde per arbeidsgang, til du bryter gjennom platen.

Slip kantene helt nøyaktig

En slipesylinder som er spent opp i bormaskinen, er genial hvis du skal slipe runde kanter. Men den er vanskelig å styre som håndholdt. Hvis du lager dette smarte slipebordet, får du kontroll på slipearbeidet.

Arbeidsbordet kan bygges av de plate restene du har. Her bruker vi 18 mm kryssfinér, men du kan også bruke andre dimensjoner.

Slik gjør du

Slipesylindere er geniale når du skal slipe en runding på et trestykke. Men kanten blir kun plan og vinkelrett hvis du har et lite bord du kan legge det emnet du skal slipe på.

Her bygger vi et lite arbeidsbord som er spesiallaget til slipearbeid med slipesylindere. De finnes i mange størrelser, så arbeidsbordet lages med flere ileggsplater (E), som legges ned i en fals i arbeidsbordet.

1

Mål diameteren på slipesylinderen. Denne modellen har en diameter på 13 cm. Hullet i bordplaten lages med en diameter på 15 cm for å sikre at du får luft rundt den.

2

Mål avstanden fra søylen på borstativet til sentrum på chucken. Mål deretter grunnplaten til borstativet - senere skal det være plass til den mellom beina på slipebordet.

3

Tegn et firkantet hull i den øverste platen (A). Hullet skal være 20 x 20 cm. Bor et 10 mm hull i hvert hjørne, og sag ut det firkantede hullet med en stikksag. Skjær så nøyaktig du kan, og slip kantene etterpå.

4

Strek opp diagonalen på de to ileggsplatene. Her skal de være 19,5 x 19,5 cm. Med passer streker du opp til de to sylinderstørrelsene (her 5 og 15 cm).

5

Sag ut det runde hullet i begge ileggsplatene. Senere kan du bruke det ferdige slibebordet til å slipe kanten helt ren.

TIPS: Hull til små sylindere er enklere å lage med en hullsag.

6

Sag ut platestykket (B) på samme måte. Det er mindre enn platestykket (A) - 30 x 35 cm, og det firkantede hullet er trukket 4 cm inn fra bakkanten.

7

De to platestykkene er limt og skrudd sammen. Husk å sjekke at de firkantede hullene er sentrert i forhold til hverandre, slik at falsen er like stor på alle fire sider.

8

Snu platestykkene (A og B). Nå kan du se at det er dannet en fals. De skal ileggs platene (E) legges ned i når du skal slipe.

9

Beinsettene limes og skrus sammen, slik at de smale føttene (D) er vinkelrett på beina (C). I bunnen flukter bein og føtter.

10

Beinsettene limes og skrus fast til platestykket (B). Her vender de små føttene innover. Men hvis grunnplaten på borstativet er stor, kan du fint vende dem ut.

11

Arbeidsbordet kan nå spennes fast på arbeidsbenken. Bordet skal stå sentrert i forhold til boresøylen - og dermed borchucken.

12

Sylinderen settes fast i borchucken. Den senkes ned, slik at den nederste delen av slipebåndet er rett under overkanten på den nye bordplaten. Dermed kan du slipe buer og rundinger.

Materialer

Sageguide

18 mm bjørkekryssfinér
• 1 plate (A), 5 x 15 cm
• 1 plate (B), 8 x 25 cm
• 1 plate (C), 10 x 15 cm

Dessuten:
• 3 magnetlåser til innboring, med diameter på 13,6 mm
• 5 skruer, 5 x 50 mm
• Lim

Spesialverktøy

• Borstativ

Tidsforbruk

En overkommelig oppgave, som bare krever at du har en nøyaktig kappsag.

Pris

Du burde kunne lage guiden i løpet av noen få timer.

Vanskelighetsgrad

Magnetlåsene koster cirka 30 kroner for tre stk.

Senterstyring

18 mm kryssfinér
• 1 styrekloss, 7 x 12 cm

8 mm gjengestang
• 1 meter – deles i 2 x 50 cm

Dessuten:
• 4 selvlåsende muttere, 8 mm
• 4 spennskiver, 8 mm
• 4 filtputer
• 1 skrue, 6 mm, tilpasset i lengden

Tidsforbruk

Med litt presisjon er det lett å lage senterstyringen.

Pris

1 times tid.

Vanskelighetsgrad

Under 50 kroner.

Slipebord

18 mm kryssfinér
• 1 plate (A), 35 x 50 cm
• 1 plate (B), 30 x 35 cm
• 2 bein (C),12 x 30 cm
• 2 føtter (D), 4 x 30 cm
• 2 ileggsplater (E), 19,5 x 19,5 cm

Dessuten:
• Lim
• 3,5 x 30 mm skruer
• 3,5 x 40 mm skruer

Tidsforbruk

Det lille arbeidsbordet er så enkelt og raskt å lage, at alle kan henge med.

Pris

Et par timer.

Vanskelighetsgrad

Under 100 kroner.

Tegning

Sageguiden

Tre små plater og tre magneter. Mer skal det ikke til for å bygge en sageguide.

Sageguiden

Senterstyring

Senterstyringen består av en styrekloss og to gjengestenger. Jo lengre stenger, desto større buer.

Senterstyring

Slip kantene

De nederste platene danner bordet, mens de to platene (E) kan skiftes etter størrelsen på slipesylinderen.

Slip kantene

Tips & Triks

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Verktøy