Our website does not support Internet Explorer.

To get the best experience on our website and of our content, please use a more modern browser like Edge, Chrome, Safari or similar.

Bruk et gratis 3D-tegneprogram og få et perfekt resultat!

Skriv ut Lagre artikkel Du må være logget inn for å lagre artikler

Bruk en formiddag foran skjermen, og se hvordan det nye hageskuret kommer til å se ut. Skift kledning, farger eller størrelse, og bestem deg ut fra det. Med et gratis tegneprogram kan du lage en modell som ligner, og som er enkel å bygge etter.

Tegneprogram hus: Du kan for eksempel tegne en ny hagebod i et gratis 3D-tegneprogram før du bygger den.

Du kan for eksempel tegne en ny hagebod i et gratis 3D-tegneprogram før du bygger den.

Intro

Nå er det slutt på å ha kjøpt for lite materialer eller for mange fliser, fordi du har oversett en detalj. Når du tegner i 3D tegneprogram før du bygger, unngår du overraskelser underveis i selve byggingen.

Gratis tegneprogram – som er lett å bruke

Det finnes utallige dyre 3D tegneprogrammer på markedet, og noen av dem er urimelig vanskelige å bruke. Men vi har plukket ut et gratis tegneprogram.

Vi har valgt gratisprogrammet SketchUp Make, som et lett å bruke og bare å laste ned fra nettet. Det er enkelt å installere, og med denne lille guiden, er du i gang med tegningen med det samme.

Les også: Mål opp med Google Earth

Øv deg ved å følge anvisningene våre for å tegne hageskuret i denne artikkelen. Da får du en god fornemmelse av hva de forskjellige verktøyene kan, før du kaster deg over dine egne byggeprosjekter.

Før
Når du har tegnet skuret, er det på tide å innvie naboen og familien, for å høre deres mening, før du kjøper materialer.

Etter
Gleden ved å bygge selv er stor. Og den blir ikke mindre, når hageskuret ligner det du har tegnet på en prikk.

Veiledning

I gang med SketchUp

Låst innhold

Logg inn eller kjøp tilgang til å lese dette avsnittet

OPPDATERING MARS 2021
Utgaven av Sketchup som vi beskriver i denne artikkelen er utgått. Til gjengjeld kan du laste ned den nyere utgaven; Sketchup Make v16, som du kan bruke i stedet.
Vi jobber for øyeblikket med en ny og stor artikkel om Sketchup, som publiseres på slutten av året (2021).

Sketchup Make 16

Når programmet er installert, og du starter, skal du først velge hvilken type prosjekt du vil lage. Deretter skal du velge riktig målestokk. Klikk på Architectural Design – Millimeters, det vil være et godt utgangspunkt.

Designet i SketchUp foregår på en tredimensjonal ”scene” med tre akser i rødt (lengde) 1 , grønt (dybde) 2 og blått (høyde) 3 . Du kan bevege deg rundt i landskapet og zoome inn og ut med verktøyene du ser i menylinjen (se “Verktøy i SketchUp” på neste side).

Tegn det første elementet

Låst innhold

Logg inn eller kjøp tilgang til å lese dette avsnittet

På samme måte som du må en tur i byggvarehuset etter stolper, lekter og bord når du skal bygge et hageskur i virkeligheten, må du også her skaffe materialene først. I dette tilfellet betyr det at du må tegne dem selv. I dette hageskuret inngår det blant annet 98 x 98 mm stolper.

Merk at stolpene ikke går ned i bakken på tegningen. Skal de graves ned i bakken, tegner du først hele skuret så mye høyere som de skal graves ned, og flytter det tilsvarende ned under den røde aksen til slutt.

1

Grunnfigur – et kvadrat
Stolpen lages ved å tegne et kvadrat på 98 x 98 mm, og dra det opp i passe lengde. Velg Shapes-verktøyet 1, som brukes til å tegne figurer. Klikk, og trekk med musen for å lage en firkant 2 . Det er en god idé å starte ved den røde aksen (streken). I Dimensions-feltet nederst til høyre 3 kan du se målene på den markerte figuren. Du kan rette målene ved bare å taste 98;98 uten å klikke i feltet først. Trykk deretter på Enter.

2

Fra kvadrat til stolpe

Nå har firkanten riktig størrelse på 98 x 98 mm. Neste skritt er å trekke firkanten opp til en tredimensjonal stolpe. Velg Push/Pull-verktøyet 1 . Klikk på firkanten 2 , og trekk oppover med musen. Nå vokser det opp en loddrett stolpe. Også her taster du inn riktig høyde i Dimensions-feltet 3 . Stolpen skal være 3300 millimeter lang, altså 3,3 meter. Tast: 3300 – og trykk på Enter.

3

Gi stolpen trestruktur

Nå stikker stolpen høyt opp over underlaget. For å gi den et realistisk utseende, gir du den en overflate av tre. Til høyre på skjermen finner du paletten Materials 1 , som blant annet inneholder gruppen Wood 2 . Velg for eksempel Wood Board Cork 3. Klikk Paint Bucket (malingsspannet) 4 og deretter på de flatene på stolpen som skal ha tremønster. Husk at den har seks overflater. Bruk verktøyene Orbit, Pan og Zoom 5 for å komme hele veien rundt figuren.

4

Ditt eget byggvarehus
Når stolpen er ferdig, skal du gjøre den til en vare i ”byggvarehuset” ditt. Det betyr at du kan jobbe med den som et objekt, samt at du alltid kan få en ny stolpe ved å velge den i Component-paletten til høyre. Marker hele stolpen ved å trekke en firkant rundt den med Select-verktøyet 1 , og åpne menyen Edit 2 . Velg Make Component 3 . Nå får du dialogboksen Create Component på skjermen. Gi den et passende navn i Name-feltet 4 , og klikk på Create 5.

Så skal det ”bygges”

Låst innhold

Logg inn eller kjøp tilgang til å lese dette avsnittet

Når du bygger skuret i virkeligheten, starter du med å sette opp stolpene. Det gjør du i tegneprogrammet også.

Materialene er på plass. Nå kan du begynne å lage reisverket til skuret. Det består av sju stolper på 98 x 98 mm og et antall spikerslag av 26 x 120 mm terrassebord.

1

Kopier elementene

Klikk på Select-verktøyet 1, og deretter på 98 x 98-stolpen for å velge den. Klikk så på Move-verktøyet 2 . Hold Ctrl-tasten nede mens du klikker og trekker med musen 3. Dermed har du laget en kopi av stolpen. Bruk samme metode senere, når du skal lage flere eksemplarer av de forskjellige materialene. På den måten kan du lage alle de sju stolpene som skal brukes til reisverket.

2

Flytt og roter elementer

Flytt én av stolpene litt mot X-aksen som hjørnestolpe. Ta en kopi av 26 x 120 mm-terrassebordet. Bruk Rotate-verktøyet 1 til å legge det ned (drei 90° om den loddrette aksen), og legg den langs X-aksen 2 . Bordet er for langt, faktisk skal det kun være 83 cm, fordi det også skal være en dør på forsiden. Bruk Scale-verktøyet 3 til å gjøre bordet kortere. Klikk på endeflaten av bordet og velg det midterste håndtaket 4 . Trekk/dra til bordet er 830 mm.

3

Kapp elementer

Gjenta trinn 2 for å plassere den bakerste hjørnestolpen 1 og et spikerslag 2 Sett de siste to stolpene i bakveggen. Bruk igjen Scale-verktøyet til å kappe bordet 3 i lengden til skuret.

4

Plasser elementene riktig

Nå skal du lage plass til døren. Med Scale-verktøyet 1 har du markert en avstand på 83 cm på spikerslaget 2, kappet det og satt opp enda en stolpe 3 , som kommer til å bli venstre dørkarm. Fortsett med stolper til høyre for døren, og sett et spikerslag 4 mellom høyre dørkarmstolpe og høyre hjørnestolpe. Hageskuret begynner å ta form!

5

Forbind elementer på tvers

Nå skal du sette spikerslag 1 mellom for- og bakveggen. Du skal også fortsette med å sette spikerslag oppe midt på stolpene og i toppen. Nøyaktig hvilken høyde de sitter, er ikke viktig. Du kopierer bare de bordene du allerede har ”montert” ved å holde Ctrl-knappen nede, mens du trekker dem oppover. De er jo allerede ”kappet til” i riktige lengder.

6

Mål opp med målebånd

Nå er alle bjelker og spikerslag foreløpig på plass. Hageskuret er dog litt for høyt, faktisk 3,3 meter i høyden. For å få riktig høyde, skal du bruke Tape Measure-verktøyet 1 (målebåndet). Velg målebåndet, klikk ved foten av en hjørnestolpe 2 og trekk oppover for å måle. Her kan du dessverre ikke taste inn målet, så vær presis med musen. Forsiden skal være 2,12 meter høy (2120 mm) 3 . Merk opp på samme måte på de tre andre stolpene foran.

7

Kapp elementene

Bruk Scale-verktøyet 1 til å kappe høyden på de fremste stolpene til 212 cm. Det er bare å klikke i det midterste ”håndtaket” 2 på toppflaten, og trekke nedover med musen til merkene du nettopp har laget med målebåndet. Håndtakene dukker opp når musen peker på toppflaten.

8

Finjustering

Nå er alle fire frontstolper skåret til. På samme måte skal du kappe de tre bakerste stolpene 1 til 237 cm i høyden, slik at taket kan få en passende helling.

Tips & Triks

Lag ditt eget byggvarehus

På samme måte som du nettopp har konstruert stolpen, kan du fortsette med å lage modeller av de øvrige materialene som skal brukes til å bygge hageskuret. I dette tilfellet, er det følgende:

 • 48 x 123 mm planker, lengde 3700 mm
 • 48 x 48 mm lekter, lengde 3640 mm
 • 26 x 120 mm terrassebord, lengde 3300 mm
 • 19 x 120 mm svarte kledningsbord, lengde 2500 mm
 • 15 x 860 mm kryssfinérplate, lengde 1920 mm, til en dør i skuret.

Verktøy i SketchUp

Select

Det viktigste verktøyet er seleksjonsverktøyet. Det brukes til å velge objekter, og er dermed gunnlaget for de fleste andre funksjoner. Bare klikk på Select, og deretter på det du vil velge.

Eraser

Viskelæret brukes naturligvis til å slette: Velg Eraser, og klikk på en strek for å slette den. Du kan slette en hel flate ved først å klikke på den, og deretter høyreklikke på musen og velge Erase fra menyen.

Line

Med blyantsymbolet kan du tegne rette linjer, fra punkt til punkt. Klikk én gang for å starte en strek, og klikk én gang til for å tegne en linje mellom to punkter. Trykk ESC for å avslutte. Hvis du ikke gjør det, tegner du videre.

Arcs

Med bueverktøyet kan du tegne alle slags runde former, både enkle og avanserte. Med verktøyene 2 Point Arc og 3 Point Arc, som du finner ved å klikke på ned-pilen, kan du strekke formen på buene du lager.

Shapes

Shapes-verktøyet brukes til å tegne figurer. Det mest vanlige er et rektangel, men du kan også lage sirkler og polygoner (mangekanter). Du velger antallet sider ved å Trykke Ctrl+ og Ctrl-. Figurene plasserer seg etter den nærmeste aksen.

Push/Pull

Med Push/Pull kan du endre flate figurer til tredimensjonale. Klikk på en flate, og trekk med musen for å lage en 3D-figur. Skriv den nøyaktige høyden eller lengden i tallfeltet nederst til høyre på skjermen og tast Enter.

Offset

Offset-verktøyet virker umiddelbart mystisk, men det gjør det mulig å lage en mindre eller større kopi av et element med få klikk. Du lager kopien ved å velge en flate, og deretter trekke med musen for å bestemme størrelsen på den.

Move

Move-verktøyet kan både flytte og kopiere elementer. Hvis du vil flytte en hel figur, er det viktig å markere hele figuren (velger du en enkelt flate, så strekkes figuren). Hold Ctrl nede for å lage en kopi.

Rotate

Rotate-verktøyet kan dreie den valgte figuren etter alle tre akser. Du kan, som med Move-verktøyet, velge å låse bevegelsen langs en av de tre aksene ved å trykke på en piltast. Trykk på samme tast igjen for å oppheve låsingen.

Scale

Scale-verktøyet kan forstørre og forminske figurene (velg med Select-verktøyet). Velg så Scale. Ved å trekke i hjørnene, skaleres hele markeringen, mens du kan gjøre markeringen bredere, høyere eller dypere ved trekke i håndtakene i midten.

Tape Measure

Målebåndsverktøyet kan måle avstanden mellom to punkter og avsette hjelpestreker. Men det kan også brukes til å skalere hele modellen. Mål først én avstand med målebåndet, og tast så ønsket avstand i tallfeltet nederst til høyre.

Paint Bucket

Malingspannets funksjon kjenner du kjanske fra grafikkprogrammer. Det brukes til å farglegge em sammenhengende flate. I Sketchup kan du ”male” med et bredt utvalg av materialer – fra murstein til vannløp og tre. Husk baksiden av tingene.

Orbit

Med Orbit-knappen kan du gå rundt modellen og fly over den. Du kan også zoome deg inn og ut med musehjulet. Zoom skjer i forhold til det punktet hvor musemarkøren befinner seg.

Pan

En tegning blir fort for stor til å kunne ses i sin helhet på skjermen. Særlig når du iblant skal kikke nærmere på detaljer. Panverktøyet flytter tegningen på skjermen, og du kan zoome inn og ut med musehjulet.

Zoom

Zoom-verktøyet gir tilgang til å zoome inn og ut, samt til å se både det store bildet og detaljer. I tillegg til å zoome med rullehjulet, kan du også zoome ved å klikke og trekke med musen.

Zoom Extends

Zoom Extendsverktøyet zoomer helt ut med én gang, slik at du kan se hele modellen.

Magasinartikkel

Last ned magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

Din bestilling
Bestilling
Opprett Profil
Du er i ferd med å kjøpe tilgang til:
Byggeveiledning: Bruk et gratis 3D-tegneprogram og få et perfekt resultat!
Total pris: null kroner
Mer for mindre?
Få over 1000 byggeveiledninger og full digital tilgang for kun 29 kroner
  • Tilgang til over 1000 digitale byggeveiledninger
  • Du kan si opp abonnementet når som helst.
  • Etter tilbudet fortsetter du i løpende abonnement til kr 79 pr. måned
Kun kr 29 første måned
Du må taste inn fornavnet ditt
Tast inn etternavnet ditt
Ugyldig e-postadresse
Passordet må være minst 6 karakterer
Vis
signup.credentials_form.terms_error
Tilbake
Logg inn
Ugyldig e-postadresse
Passord er påkrevd
Vis
Tilbake