Velg riktig meisel til borhammeren

Vi hjelper deg å finne riktig SDS-plus-meisel til oppgaven, uansett om du skal rive en vegg, fjerne et teppe eller lage spor til kabler i lettbetong.

Velg riktig meisel til borhammeren

En borhammer kan mer enn bare å lage hull. Med riktig meisel i SDS-plus-format kan du for eksempel fjerne fliser, skjære opp et linoleumsgulv eller hamre ned en vegg.

Med en borhammer som kan bruke SDS-plus-verktøy og riktig meisel, kan du løse et bredt spekter av oppgaver. Uansett om det dreier seg om å rive ned en vegg, fjerne fuger eller stemme ut treverk til store tapp­skjøter, så finnes det en meisel til oppgaven.

Tre overordnede meiseltyper

1. Knusearbeid 

Det lages en del meisler med det felles formålet å knuse ting; grovt og hen synsløst, uten nåde.

 • Hvordan ser de ut?
  Spissmeisler skal kunne lage hull og splitte stort til smått. Derfor er de spisse eller av begrenset bredde, slik at de kan få hull på oppgaven.

 • Hvor skal de brukes?
  Med en liten borhammer bak, brukes denne typen meisler til tynne betong dekker og lette mure

Spissmeisel:
Den første meiselen de fleste kjøper. Meiselen er ideell til å lage de første bruddflatene når du skal pigge opp et gulv eller rive en vegg.

Smal flatmeisel:
Den litt bredere profilen gjør meiselen til riktig valg når du allerede har fått hull på rivingsarbeidet, samt til å bryte ut større biter fra for eksempel en murvegg.

2. Skrapearbeid

SDS-plus-flatmeisler er snarveien å ta når du skal fjerne et topplag, for eksem pel fliser, uten å skade det som ligger under.

 • Hvordan ser de ut?
  Flatmeislene har et bredere hode enn spissmeislene. Noen er tunge og vinklet, mens andre er laget av tynt stål, som “skjærer” bedre enn de tykkere.

 • Hvor skal de brukes?
  Flatmeisler er godt egnet til å fjerne puss, fliser, linole um, tepper og flislim m.m

Bred flatmeisel:
Den enkleste skrapemeiselen har et bredt hode med en spiss vinkel, som gjør det enkelt å skrape for eksempel puss av en vegg i større biter.

Flismeisel:
Når det er ekstra viktig å beskytte underlaget – hvis du for eksempel skal fjerne et flisgulv – så velger du en flismeisel. Den er egentlig en bred flatmeisel utstyrt med en vinkel. Den gjør det enklere å unngå at meiselen slår i underlaget. Vinkelen er også praktisk hvis du skal jobbe langs gulv eller tak i en fornuftig stilling.

Skrape:
Hvis du skal fjerne myke materialer som linoleum eller tepper, så bruker du en skrape. I motsetning til de fleste andre meisler, er stålet tynt og fleksibelt, slik at det er skarpt nok til å skjære i elastisk lim. I tillegg er skrapen utstyrt med små kniver på kanten, som kan skjære et gulvbelegg i striper.

3. Spesialarbeid

Det finnes en del forskjel lige spesialmeisler med relativt spesifikke formål og utforminger.

 • Hvordan ser de ut?
  Spesialmeisler ligner det de kan, og det er ofte å grave i eller formgi halv harde materialer, slik at du for eksempel kan trekke kabler i murvegger.

 • Hvor skal de brukes?
  Spesialmeisler brukes i begrenset omfang og pri mært til murarbeid i lette materialer

Hulmeisel:
Hvis du skal lage spor til kabler eller pex-rør i murvegger, kan du bruke en hulmeisel, som er laget til å meisle en kanal. Du kan også bruke en sporfreser, som vibrerer mindre.

Hulmeisel med vinger:
Hvis det er viktig at sporet du lager ikke varierer i dybden, bruker du en hulmeisel med vinger, som fungerer som dybdestopp for meiselen.

Stemjern:
SDS-plus-stemjern brukes av håndverkere som for eksempel skal lage store tappskjøter på takkonstruksjoner i forbindelse med restaureringsarbeid.

Fugemeisel med karbidtenner:
Denne typen meisel er beregnet til å grave ut fuger mellom murstein uten å ødelegge steinsettingen. Derfor er den utstyrt med hardmetall­tenner, som både knuser og fjerner mørtel.

  Akkurat nå leser andre ...

  Mer fra kategorien Drill