En drøm av et verktøyskap

Dette skapet beskytter verktøyet, slik at skarpe egger ikke ødelegges. Du kan høvle, slipe og sage i vei – når skapet er lukket støves ikke verktøyet til.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
2 dager
Pris
750 kroner

Intro

Et skap til stemjern og annet verktøy til trearbeid, skal lages av tre – og det er god grunn til å bygge det helt fra bunnen, og ikke bare bygge videre på et vanlig skap, når du lager skapet slik vi viser det her.

Teknikken er enkelt forklart å lage en lukket kasse av hobbyplater, som du deretter skjærer av den fremste delen på. Den avskårne fronten deles i to dører. De er så dype at de, som bakvegg og sider, er fremragende å henge opp verktøy på – og som helt automatisk passer så nøyaktig sammen at verktøyet ikke støves til når du jobber.

Det gir deg mer enn dobbelt så mye plass, som en verktøytavle på samme stykke vegg vil gi. Samtidig unngår du å henge opp eller legge skarpt verktøy på metall, som raskt vil ødelegge de fine skjærene. Som vi viser noen eksempler på, er det enkelt å innrede skapet slik at verktøyet henger tett, det er enkelt å komme til og godt beskyttet.

Veiledning

01
Delene settes sammen 7 Trinn

Skapet lager vi, enkelt forklart, som en lukket, solid kasse, der den fremste delen skjæres av, deles i to og settes tilbake som dører.

Alle sidene er skåret ut av hobbyplater, som finnes i de fleste byggvarehus. De er billige og enkle å jobbe med.

Vi begynner med å sette sammen sidene, toppen og bunnen. De limes sammen i gjærskjøter, dvs. at de skråskjæres, slik at det ikke blir noe synlig endetre.

1

Med skråsnitt skjærer vi sider (A), topp og bunn (B) i lengden. Det er enklest med en dykksag stilt på 45 grader.

TIPS: Prøv på biter du ikke skal bruke, slik at du vet at vinkelen er 90 grader når de limes sammen.

2

Alle deler (A og B) skjæres til i bredden. Sammen med en platetykkelse, danner dette skapets dybde. Du velger dybde som passer hos deg. Vi lager platene 30 cm, en bredde du også får kjøpt.

3

De fire delene (A og B) legges opp i forlengelse av hverandre, med yttersiden opp. Er du heldig å ha et langt bord med rett forkant, legger du dem langs den. Ellers retter du inn etter en rettholt eller lignende.

4

Vi gjør klart for liming med litt maskeringsteip. Når side (A) og bunn (B) støter helt tett mot hverandre, legger du en lengde maskeringsteip på langs av skjøten. Følg opp med lengder i motsatt retning.

5

Smør lim på alle skjøteflater når du har snudd stripen rundt. Tøm litt tre lim i en kopp og rør et par dråper vann i det. Det lett uttynnede limet smører du på i skjøten. Hele flaten skal ha lim.

6

Den første siden reises i 90 grader, og teipes over kantene. Mål med en vinkel for å få vinkelen rett. Pass på at det presses ut lim langs hele sammenføyningen. Hvis ikke, må du smøre på mer.

7

Fortsett over de neste hjørnene. Når rammen er satt sammen på et plant bord, sjekker du at diagonalene er like lange. Da er vinklene rette. Etter 20 minutter er limet så sterkt at du kan gå videre.

02
Kledning på front og bakside 7 Trinn

Både front og bakkledning lages av to platebredder.

Fronten plasserer vi utenpå rammen, som danner skapside og bunn. Det er penest fordi du da ikke vil se platekanter på forsiden.

Motsatt legger vi bakkled-ningen inn i rammen, slik at kantene ikke synes utenfra.

Bakkledningen må vente til fronten er limt på - og er skåret av igjen sammen med de ytterste 5 cm av rammen, til det som blir dører.

1

Platene til bakside og front (C) skjæres parvis til, slik at de passer sammen. Legg to plater tett sammen på et plant underlag du kan sage i. Kjør sagen gjennom skjøten. Da vil kantene passe perfekt.

2

Platene til bakside og front (C) settes sammen to og to. Smør det fortynnede limet på begge kantene som skal limes. Legg dem på en avis som tåler det overskytende limet, og spenn delene sammen.

3

Fronten skjæres til. Plasser rammen oppå de sammenlimte platene som skal bli til fronten (C). Sjekk med diagonalmål at rammen ligger i vinkel. Tegn opp hele veien rundt kassen.

4

Frontplaten (C) skjæres til etter oppstrekingen. Med føringsskinne og dykksag blir det nøyaktig og lett å skjære, selv om det kanskje bare skal fjernes noen få millimeter.

5

Frontplaten (C) limes på rammen (A og B). Smør trelim på forkantene, legg rammen på platen og spenn til med skrutvinger. Du skal sikre deg et plant underlag, der tvingene finner plass.

6

Den fremste delen av kassen skjæres løs, slik vi kan lage to dører av den. Trekk en strek hele veien rundt, 5 cm inn på rammen. Sett kassen på et par lekter, og sag løs.

7

Bakkledningen (C) skjæres til og limes fast på innsiden av rammen. Legg rammen på bakkledningen og tegn på den langs innsiden. Sag etter streken, og lim den fast ved bakkanten.

03
Fronten deles til to dører 2 Trinn

1

Sag fronten rett over, akkurat på midten, slik at du får to symmetriske dører. Hvis sagbladet ikke rekker gjennom, kan du skjære gjennom det siste med en håndsag.

2

Dørene får en list på midten (D). De har kanter fra rammen på tre sider. På den siste limes en ny side (D). Den skjæres til og limes fast.

04
Dørene settes på igjen 4 Trinn

1

Merk opp til hengsler. Dørene skal hengsles på rammen. Spenn opp en dør på rammen, slik at den flukter. Tegn opp til tre bladhengsler 12 cm fra topp og bunn og i midten.

2

Stem ut til hengslene. Med et skarpt stemjern stemmer du ut til hengslene i begge kanter, altså både på døren og i skapet. Stem forsiktig fra begge sider, slik at du ikke tar ut for mye treverk.

3

Dørene skrus fast. Sett tre 4-5 mm tykke avstands klosser mellom dør og ramme, slik at hengslene passer i bredden. Spenn døren fast rundt klossene, og skru fast hengslene i begge kanter.

4

Magnetlåser skal holde dørene tette. Vi limer fast et lite anlegg (E) for låsene under toppen (B) av skapet. Den store delen av låsen skrus på døren. Der den rører anlegget settes den lille platen.

05
Oppheng til skarpt verktøy 6 Trinn

Nå kan vi innrede skapet. Vi har bare satt i en enkelt hylle, men du kan lett sette inn flere hvis du har bruk for det.

Stemjernene henger godt i dørene, der de fint skjermes mot alt som sløver dem. De skal sitte så fast, at de ikke faller ut når skapet åpnes og lukkes. Vi henger opp to sett; et eldre med runde krager og et nytt med flate. Vi gir også høvelen en trygg plass.

1

Tegn opp hvor jernene med runde krager skal henge på listen som skal bære dem. Legg dem med fornuftig avstand, og sett en strek på begge sider av hvert stemjern.

2

Bor hull til hvert enkelt stemjern med et bor som passer til kragen på hvert jern, målt rett under skaftet. Hullet plasseres midt mellom de to strekene du har laget.

3

Lag et spor i listen fra forsiden inn til hvert hull. Sporet skal være 2-3 millimeter bredere enn stemjernet er i den smale retningen. Når jernet settes på plass og dreies en halv runde, sitter det.

4

Vi lager oppheng til de nye stemjernene med flate krager i den andre døren. De kan sitte mellom to smale lister. Den fremste listen settes 2 mm lavere enn den bakerste. Da vil jernene sitte stabilt.

5

Også pusshøvelen gir vi en beskyttet plass i skapet. Som stemjernene, skal den holdes unna metall. Med et par små, flate lister, kan du lett gi den et lite mothold, slik at den står trygt mot bakveggen.

6

Skapet rommer dobbelt så mye verktøy som en tavle på samme sted, tingene er lette å komme til - og beskyttes mot støv.

Materialer

18 mm hobbyplate, 32 cm bred

 • 2 sider (A) à 80 x 30 cm
 • 2 topp- og bunnstykker (B) à 60 x 30 cm
 • 4 plater til front og bakside (C) à 80 x 32 cm (de tilpasses senere)
 • 2 dørsider (D) à ca 77 x 5 cm
 • 1 anlegg (E) for magnetlås, 26 x 3 cm
 • 1 fast hylle (F), 57 x 22 cm
 • Diverse mindre biter til oppheng

Dessuten:

 • 2 magnetlåser
 • 6 bladhengsler, 50 x 14 mm
 • PVAc-lim (hvitt trelim)
 • Bred og god maskeringsteip
 • Skruer og stifter til innredning

Tidsforbruk

En drøy helg.

Pris

Cirka 750 kroner.

Vanskelighetsgrad

Helt enkelt - men skapet fortjener å bli laget nøyaktig, slik at det blir helt støvtett.

Tegning

Forenklet sagt, bygges skapet først som en lukket kasse (tegningen til venstre). Så skjæres fronten av og deles i to dører (de røde strekene). De innredes slik at stemjern o.l. kan sitte godt beskyttet i dem (tegningen til høyre).

Tips & Triks

Fell inn en hylle i sidene

Mens rammen er uten front og bakside, feller vi inn en hylle i sidene.

Du kan sette hyller i skapet med hyllebærere eller lister, men én hylle (F) limer vi fast i en not i sidene, så den stiver opp skapet.

Noten i de to sidene (A) lager vi før vi har satt fronten på kassen. Med sirkelsagen skjærer vi to snitt 6 mm ned i kantene. Deretter fjerner vi treet mellom snittene med et stemjern. Hyllen limes fast når bakkledningen er på plass.

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

  Akkurat nå leser andre ...