Slik borer du perfekte hull i metall

Du kan fint bore flotte, presise hull i metall. Det krever et borstativ, et skarpt bor, riktig borehastighet, smøreolje og et hull å begynne i.

Slik borer du perfekte hull i metall

Når boret lager flotte, lange spiraler, er det et tegn på at boret er knivskarpt.

Det er ikke vanskelig å bore i metall når du følger våre grunnleggende prinsipper. De handler blant annet om at boret skal være skarpt, og om at metallemnet skal være spent ordentlig fast.

Du får tre eksempler på hvordan du borer i forskjellige typer metall. Vi viser deg også hvilket bor du skal bruke til de forskjellige oppgavene:

    1. Store hull i tynne plater
    1. Mindre hull i kraftige plater
    1. Hull i rør

Til hver av de tre eksemplene er det bilder som trinn for trinn viser hvordan det gjøres. Bildene suppleres med utførlige forklaringer, slik at du er godt forberedt til selv å bore hull i metall.

1. Store hull

Hull fra 16 til 80 mm lager du enklest med et HSS-bimetall koppbor. De finnes i mange forskjellige størrelser, så det er enkelt å finne et som passer prosjektet ditt. Du får best resultat hvis du plasserer boret i et borstativ. Det sikrer at du borer helt rett ned i metallet. Bor sakte, slik at boret får godt tak og lager metallspiraler.

HSS-bimetall-koppboret består av tre deler - koppboret, et senterbor og en holder, slik at det kan plasseres i borstativet.

1

Plasser et koppbor med ønsket diameter i borstativet. Bor først ned, slik at senterboret får tak, og fortsett med koppboret. Det borer i både tynne og tykke metallplater, opptil cirka 10 mm.

2

Et trappebor er også godt egnet til større hull, opptil 32 mm. Boret er konisk, slik at diameteren på hullet blir større desto dypere du borer med det. Det kan brukes i plater som er opptil 3 mm tykke, og kan også fjerne grader.

2. Mindre hull

Små hull, typisk med en diameter opptil 13 mm, kan du klare med et metallbor i borstativet. Putt litt smøreolje på boret når du borer med det. Til slutt kan du avslutte med en forsenker, slik at du både fjerner eventuelle grader og får plass til et skruehode.

1

Lag et merke med en kjørner i metallet hvis du ikke har et borstativ, men skal bore et hull på frihånd. Den lille fordypningen sikrer at boret får tak akkurat der du ønsker å ha hullet, og at det ikke “glir”.

2

Bor med boret i en passende fart. Det skal være så langsomt at boret får tak og avgir lange spiraler. Kommer det kun mindre spon fra boret, borer du for rask. Putt på et par dråper smøreolje. Da unngår du at boret blir altfor varmt.

3

Bor gjennom metallet. Ta pauser underveis, mens du legger på smøreolje. Lange metallspiraler betyr at boret er skarpt.

4

Du kan fjerne eventuelle grader i kanten av hullet med en undersenker. Det lager også plass til at skruehodet kan sitte plant med oversiden av platen.

3. Hull i rør

Det kan fint la seg gjøre å bore hull i runde rør eller stenger. Men du skal være ekstra nøye med å spenne emnet godt fast, slik at du er sikker på at det ikke kan vri seg rundt. Vær også ekstra nøye med rørets plassering i forhold til boret, hvis det er viktig at hullet blir plassert akkurat midt i røret.

1

Spenn fast røret. Til de fleste borstativ finnes en bunn med styrespor. Her plasseres røret, slik at det ikke kan flytte seg når det samtidig spennes fast i borstativet.

2

Sett fast boret i borstativet. Juster eventuelt innfestingen, slik at boret blir plassert akkurat der du vil ha hullet. Spenn røret endelig fast.

3

Legg smøreolje på boret før du begynner å bore. Smøreoljen kjøler ned både boret og metallet. Dermed unngår du at det blir for mye friksjonsvarme.

4

Grader fjernes med en fil inne i røret. På yttersiden skal du gå mer forsiktig til verks, hvis det er grader der. Bruk for eksempel et fint slipepapir til metall.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Verktøy