Slik bruker du håndhøvelen

Elektriske høvler blir mer og mer utbredt. Men til snekkeroppgaver der finish står i høysetet, lønner det seg å bruke en god gammeldags håndhøvel.

Elektriske høvler blir mer og mer utbredt, den er da også effektiv. Men til snekkeroppgaver der finish står i høysetet, lønner det seg å bruke en god gammeldags håndhøvel. Den er ikke rask å bruke, og den krever også litt trening. Til gjengjeld jobber den millimeterpresist og gir et flott resultat.

Lær høvlen at kende

Klikk på tallene på bildet under og les mer.

  1. Høvelstålet: Stålet/bladet/kniven, er den helt sentrale delen av høvelen. Og eggen skal selvfølgelig holdes skarp for at høvelen skal kunne gjøre jobben sin ordentlig.
  2. Klaffen: Den kalles også sponbryter, og har som navnet antyder til oppgave å føre vekk spon. Klaffen er festet til kniven med en skrue.
  3. Håndvernet: Den ene hånden holder rundt en konkav kloss, som kalles håndvern eller håndskåner. På enkelte trehøvler kan håndvern og horn være av plast.
  4. Hornet: Fasongen er formet slik at du har et godt grep med den ene hånden når høvelen presses fremover.
  5. Høvelhuset: Treblokken som høvelens forskjellige deler er montert i, kalles for høvelhuset. Det er som regel laget av bøketre på trehøvler.
  6. Sålen: Bunnen på høvelhuset heter sålen, og det er viktig at den er ren og glatt, slik at høvelen glir lett og u­problematisk over emnet.

3 typiske oppgaver med høvelen

AVFASING

En skarp kant er sårbar. Er den i tillegg malt, vil malingen være ultratynn på kanten og derfor enkel å slå av. Derfor avfases kanten ved at den høvles flat.

JUSTERING AV DØR

Hvis døren butter i terskelen eller karmen og er vanskelig å åpne og lukke, kan problemet ofte løses ved å høvle av et par millimeter med en håndhøvel.

RENSING AV FALS

En falshøvel er effektiv hvis du lager en fals i en dørkarm eller et vindu, eller hvis en eksisterende fals skal renses ren for gammel maling.

En høvel skal vedlikeholdes

Ofte er det de små tingene man glemmer i farten som ødelegger verktøyet. Høvelen skal oppbevares tørt, slik at høveljernet og mekanikken ikke ruster. Alt støv og all skitt skal tørkes av etter bruk hver gang, slik at sponene ikke kan sette seg fast i høvelen neste gang.

Høveljernet skal også slipes riktig med jevne mellomrom. Det sikreste er en våtsliper med forskjellige vinkelinnstillinger. Men et bryne og en slipejigg (til å holde vinkelen) kan også brukes.

OPPBEVARING

Høvelen skal oppbevares tørt, ellers ruster den.

RENGJØRING

En skitten høvel kan ikke høvle perfekte spon.

SLIPING

Du kan ikke slipe høveljern uten en jigg.

Slik justerer og pleier du høvelen

Det er ikke vanskelig å justere en trehøvel, men det kan kreve et par forsøk før den er justert slik du ønsker.

Når du har stilt inn høvelen, er det en god idé å teste den på en restebit som ikke skal brukes til noe.

Da kan du finjustere spontykkelsen til den er akkurat slik du ønsker.

1

Med lette slag på slagknappen trekkes stålet tilbake, og spontykkelsen reduseres. Det høvles dermed mindre av treet.

2

Spontykkelsen økes ved å slå på toppen av stålet. Det er ikke nødvendig å legge i mange krefter. Høvelen er et presisjonsverktøy som krever små justeringer.

3

Skjæret skal kun stikke litt ut fra sålen, og det skal stikke like langt ut i hele bredden.

4

Hold sålen ren. Det kan fort samle seg skitt og harpiks under bunnen av høvelen. Når det skjer, kan du dra over sålen med et slipepapir med kornstørrelse 120.

5

Hold sålen glatt. Høvelen skal gli uproblematisk. Smører du jevnlig sålen med stearin, sørger du for at den er glatt og at friksjonen mot emnet reduseres.

Snekkerens høvletips

1

Skal det høvles endeved, kan du unngå at treet sprekker ved å spenne på en kloss der du høvler utover kanten. Da er det klossen som sprekker, og ikke det du høvler.

2

En smal list er vanskelig å høvle uten at høvelen bikker. Med et støttebord på siden, som stikker utover enden på listen, løses dette problemet.

3

Hvis høvelen setter seg fast i treet (hugger), er sponåpningen for stor. Den skal justeres slik at den er under 1 mm. Da er det mulig å lage perfekte, tynne høvelspon.

Varianter av høvler

TREHØVEL

Den opprinnelige typen høvel har et hus av hardtre, for eksempel frukttre eller buksbom, mens sålen ofte er av enda hardere tre, for eksempel palisander.

STÅLHØVEL

Hele huset er av én blokk rustfritt stål, og høveljernet justeres med to store messingskruer. Særlig anvendelig til finpussing på trange plasser.

RUBANK

Flater som skal være helt glatte, og bord som skal være helt rette, høvles med en rubank (langhøvel). I dag bruker de fleste dog en elektrisk høvel.

NOTHØVEL

Før overfresen dukket opp, brukte man en nothøvel når det skulle høvles et spor i et treemne. Høveljernet dyttes ned etter hvert, slik at noten blir dypere.

FALSHØVEL

Igjen en høvel som er delvis avløst av overfresen eller el-høvelen. Men det finnes snekkere som hevder at en fals blir penest når den høvles for hånd.

SKAVHØVEL

Konkave flater høvler snekkeren med en skavhøvel, ved å trekke høvelen mot seg. Det krever øvelse, så mange gjør det selvere tyr til pussemaskinen i stedet.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Verktøy