Standardtvinge

UUNNVÆRLIG: Tvingen hjelper deg å holde styr på ting – enten alene eller i samspill mellom flere, avhengig av oppgaven.

  1. DEN FASTE BØYLEN kan med fordel ha en plan “fot” på oversiden. Da står den med god balanse på arbeidsbordet.
  2. TRYKKPLATEN må gjerne være stor, og beskyttelseshetten skal sitte godt fast.
  3. TRYKKSKOEN. Akkurat som med stykke ved hver omdreining. trykkplaten, er det en fordel hvis den er forholdsvis stor. Også her skal beskyttelseshetten sitte godt fast.
  4. GLIDEBØYLEN skal gå ubesværet på skinnen, men den skal ikke være så løs at den glir ned av seg selv når tvingen står loddrett.
  5. SPINDELEN skal helst være lang og ha såkalt god vandring, slik at den beveger seg et godt.
  6. GREPET skal være godt å holde, og godt å gripe når det skrus.
  7. SKINNEN skal være robust og ha sklisikre kanter.