Hold tilhengeren i toppform!

Tilhengeren er vår beste venn når hageavfallet skal fraktes til gjenvinning, og når byggematerialene skal transporteres hjem. Men det er et hardt liv å være tilhenger, og med hånden på hjertet: Når vedlikeholdt du tilhengeren sist?

Her gir vi deg en guide til de mest vanlige reparasjonene, slik at du kan få en sliten tilhenger i toppform igjen.

Tilhengerkontakten

Det er ikke sjelden du møter en tilhenger helt eller delvis uten lys.

Det er farlig, det er ulovlig og det kan ofte fikses med en rask rensing av stikkontakt og støpsel – eller skifting av pærer.

Kontaktene har enten 7 eller 13 poler, alt etter modell. Er bilen din utstyrt med 13-polet stikkontakt og tilhengeren har et 7-polet støpsel, eller omvendt, kan du kjøpe et adapter som forener kontaktene.

Her er ledningen trukket ut av avlastningen i støpselet. Det betyr blant annet at det kan trenge inn vann. Sørg alltid for at ledningen sitter inne i avlastningen.

De irrede kontaktene kan renses med en lett sliping med fint smergelpapir. ”Beina” kan enkelt utvides, slik at de sitter strammere i stikkontakten. Rens også med kontaktrens.

Kabelsko kan irre og ”miste grepet” inne i støpselet. Sjekk alle forbindelser ved å ta av én sko om gangen. Skift eventuelt kabelskoen, eller klem den lett sammen. Spray med kontaktrens.

Skift tilhengerstøpselet

Hvis lyset på tilhengeren er ustabilt eller slett ikke virker, skal du sjekke støpselet som kobler tilhengeren til bilen.

Feilene kan både skyldes at det har vært dratt for mye i selve ledningene, eller at polene har irret.

I begge tilfeller vil et nytt støpsel løse problemet.

1

Klipp over ledningene på det gamle støpselet. La endene bli sittende, slik at du kan kopiere plasseringen.

2

Avisoler ledningene. Fjern bare cirka en centimeter av plastisolasjonen på hver ledning.

3

Nå er støpselet klart for kopiering. Du skal sette ledningene på samme plass som på det gamle støpselet.

4

Sett ledningene på plass i de respektive muffene, og spenn skruene én etter én. Pass på at du følger mønsteret fra det gamle støpselet.

5

Legg støpselet på plass i den ene halvdelen av plastkappen. Det skal passe ned i et hakk. De fargede ledningene skal ikke være så lange at de stikker ut av plastkappen.

6

Lukk plastkappen rundt støpselet, og spenn skruen. Nå bør det være lys i alle de riktige lyktene igjen. Har ledningene falt ut av støpselet, kan du få kontroll på fargene ved å google “tilhenger, støpsel, farger”. Da finner du et koblingsskjema.

Presenningen

Det er en god idé å beskytte tilhengeren med en presenning.

Den gir bunnplaten lengre levetid, fordi den skjermes mot regn og et klinete belegg av nedfallsløv. Presenningen holder også på lette materialer, som ellers kan risikere å blåse av når du frakter dem.

Småskader kan utbedres enkelt og billig. Det er rimeligere enn en ny presenning.

Presenningens forsterkede øyer kan knekke, og da vil hullene uten forsterkning bli ødelagt av strikken som er trukket gjennom dem. Kjøp nye øyer, og lim eller bank dem fast.

Strikken kan bli slitt. Den vil etter hvert miste elastisiteten, slik at den ikke kan stramme opp presenningen lenger. Kjøp en ny strikk, i god og kraftig kvalitet.

En utett presenning kan lappes. Store mengder regnvann kan passere gjennom et ganske lite hull. En uheldig rift kan fint repareres. Rens og lapp med bøtesaker til sykkel eller kraftig teip.

Kulegrepet

Kulegrepet skal være lett bevegelig, og det skal kunne hektes fast på tilhenger­ festet uten at du skal presse eller bruke krefter. Når det hektes på, skal det låses au­ tomatisk, men likevel være lett å låse opp når tilhen­ geren skal hektes av. Slitte kulegrep kan byttes ut, men beskyttende smøring vil gi det lang levetid. Bruk godt med rustbeskyttende smøremiddel.

Ledningsklips

Det er viktig at ledningene ut til lyktene er forsvarlig satt fast i tilhengeren. De små klipsene kan miste grepet etter hvert. Bytt dem ut med nye, som vist her.

Felger

Lovens lange arm er striks når det gjelder dekkenes tilstand, ikke minst dekkmønsteret. Rust på felger vil derimot ikke bli kommentert, men pent er det ikke. Derfor gir vi felgene et lite kosmetisk løft når hjulet først er tatt av. Hammerite kan påføres direkte på rust. Løs skitt og oljeflekker skal renses vekk først.

Dekktrykk

De fleste tilhengerhjul skal ha et maksimalt dekktrykk på 3BAR/44 PSI. Sjekk dekktrykket jevnlig i begge (alle fire) hjulene, særlig når det er lenge siden tilhengeren har vært i bruk. Det maksimale dekktrykket står i manualen til tilhengeren, eller på selve dekket.

Sett på en ny kulekobling

Kulekoblingen, som holder fast tilhengeren til tilhengerfestet på bilen, kan også bli slitt. Det kan i så fall være direkte farlig. Sjekk nummeret som er printet på den gamle koblingen, eller gi understellsnummeret til forhandleren. Da får du en ny kobliing som passer.

1

Den gamle kulekoblingen er rusten og vanskelig å låse. Det kan skape farlige situasjoner. Den skal derfor skiftes ut.

2

Skru ut boltene. Det kan bli behov for litt ekstra krefter eller litt WD-40 for å løsne de gamle boltene.

3

Her må vi slå litt med en hammer for å få løsnet den gamle, slitte koblingen.

4

Sett på den nye koblingen. Bruk de gamle boltene hvis de forstatt duger. Hvis ikke, bytter du dem bare ut.

5

Spenn fast boltene. Her skal du spenne hardt. Mutter og bolt skal låses godt sammen.

6

Ny kulekobling – og sikker kjøring med tilhengeren i mange år fremover.

Nesehjulet

De fleste små tilhengere har et nesehjul med en fast gummiring. Det sitter på et støttebein som kan justeres i høyden.

Nesehjulet er robust, men sårbart hvis du glemmer å løfte det før du kjører (det skjer ofte). Et nytt hjul er billig og enkelt å skifte.

1

Små tilhengere er utstyrt med et enkelt nesehjul uten kulelager. Splinten i den gjennomgående akslingen fjernes lett med en tang.

2

Smør akslingen godt med fett. Sett den gjennom det nye hjulet, og sett det fast i gaffelen. Trykk fast splinten så akslingen sitter godt.

3

De bevegelige delene på støttebeinet smøres med et rustbeskyttende smøremiddel.

Nytt nesehjul

Noen tilhengere leveres uten nesehjul. Heldigvis er stort sett alle tilhengere forberedt til at det kan settes på et nesehjul. Går hjulet i stykker, er det enkelt å skifte ut.

1

Fest klembøylen på draget. Her fulgte boltene med. Er det ikke tilfellet, må du kjøpe dem løst.

2

Den første bolten spennes fast med en pipenøkkel. En skiftenøkkel fungerer som mothold på baksiden.

3

Spenn fast den andre bolten. Du skal spenne godt til, slik at boltene ikke løsner.

4

Sett hjulet i klembøylen. Stangen hjulet er montert i passer i buen, og klembøylen lukkes rundt stangen.

5

Skru på spenngrepet, og spenn det til det låser. Når du kjører med tilhengeren festet til bilen, skal grepet løsnes, hjulet trekkes opp og grepet spennes godt til igjen.

Bunnen

Bunnplaten er vannfast og robust i forhold til vær og vind, men forskjellige materialer sliter hardt på den. Stein, grus og jord sliper mot overflaten på platen, til den med årene blir gjennomhullet, og mer mottakelig for fukt.

Større riper bør forsegles straks du ser dem, og er det mange, bør bunnen byttes ut.

Bunnplaten kan kjøpes ferdig på mål hos produsenten.

1

Bunnplaten er satt fast med popnagler til sider og hjørnestolper. Ta fra hverandre så lite som mulig. Nødvendig antall popnagler bores ut og fjernes.

2

Det finnes ingen felles oppskrift for adskilling av tilhengere. Det avhenger av typen. Her tar vi fra hverandre minst mulig, når vi trekker ut bunnplaten sideveis.

3

Bunnplaten er løsnet fra sidene, og kan trekkes ut sideveis. Legg den gamle bunn­ platen oppå den nye, og bruk den som mal for gjennomboring til nye popnagler.

4

Så skal den nye bunnen bare dyttes inn på plass, og hele prosedyren gjentas i omvendt rekkefølge. Når alle popnaglene er klemt godt på plass, er tilhengeren kjøreklar igjen.

Skift en ødelagt lemlås

Lemlåsen er det beslaget som holder lemmen foran og bak lukket. Med årene kan den bli så slitt, at den gir opp å fungere. Heldigvis kan du skifte den ut med en ny.

1

Lemlåsen har gitt opp. I tillegg til at en skrue er knekt, er den også blitt slapp og lukker dårlig.

2

Bor ut de gamle naglene, slik at du kan fjerne den gamle låsen helt.

3

Fjern alle skruer og nagler. Ofte krever det både litt ekstra verktøy og litt rå styrke.

4

Merk opp til den nye lemlåsen. Den nye modellen er kraftigere og skal festes på en annen måte. Hold selve låsen sammen med den delen som skal holde igjen (som vist på bildet) når du merker opp. Det er viktig at lemlåsen er lukket.

5

Bor ut til de nye boltene til motholderen. Mål eller avles tykkelsen på boltene, og bruk et metallbor i samme tykkelse.

6

Skru på beslaget med de medfølgende boltene. Her holder to solide bolter med muttere beslaget på plass.

7

Bor ut til de nye boltene til lemlåsen.

8

Skru på lemlåsen med de medfølgende boltene. Dermed har du en ny, solid lemlås.

Lyktene

Et knust lykteglass er en kjedelig skade, men den krever bare at glasset skiftes.

Både lykteglass og hele lyktesett kan kjøpes som reservedeler.

Det er mindre, noen ganger nesten usynlige, forskjeller på lyktene fra modell til modell, men har du riktig typenummer til tilhengeren din, vil du få riktige deler.

Skift pærer som ikke virker eller lyser svakt. Men prøv først med kontaktspray.

Det venstre lykteglasset har fått en slagskade. Glasset sitter fast med fire skruer, og er enkelt å skifte. Mens vi er inne i lykten, sjek­ ker vi også lyspærer og alle ledningsforbindelser.

Rust reduserer kontakten, og ofte skyldes en slukket pære dårlig kontakt. Sjekk ka­ belskoforbindelsene, dra over polene med fint smergelpapir og spray over med kontakt­ rens/kontaktspray.

Refleksene

De små refleksene skal virke. Reflekser er en del av sikkerhetsutstyret på tilhengeren.

Nye reflekser kan kjøpes, og klebes eller nagles fast.

Er den lille metallholderen bøyd, skal den bare dyttes tilbake, slik at refleksen vender riktig vei.

1

Skitne refleksplater bør renses. Skadede reflekser skiftes ut. De skal plasse­ res der de gamle satt. På sidene er de ofte holdt fast med selvklebende teip eller en popnagle.

2

Naglen bores ut, og erstat tes av en ny, slik at den nye refleksen kan sitte fast.

    Akkurat nå leser andre ...