Verktøyguide – hvilken maskin skal du velge?

Med det riktige verktøyet kan du sage i alt! Men vet du hvilken maskin - og hvilket sagblad - du skal velge? Vi guider deg gjennom 10 vidt forskjellige materialer.

Med riktig verktøy kan du sage i alt!

Hvis du skal skjære hull i benkeplaten til kjøkkenet, kappe terrassebordene eller skjære til noen takplater så de passer oppå redskapsboden, skal snittet være så rent som mulig.

Vi har besøkt Bosch, en av verdens største verktøyprodusenter, for å finne ut hvilke maskiner og hvilke blad eller skiver du skal bruke for å få penest snitt i ti vidt forskjellige materialer.

Vi går gjennom 10 forskjellige materialene, en for en, og ser på hvilken maskin og hvilket sagblad du skal bruke for å få det beste resultatet. Vi går gjennom:

1. Hardtre

VERKTØY: SIRKEL-/DYKKSAG

BLAD: Multi Material

SETT TIL: 600 kr (Ø 216 mm)

BEGRUNNELSE: Skal du kappe bord av hardtre på en splitter ny terrasse, er det viktig at endene blir pene. Da er en sirkel- eller dykksag med styreskinne det riktige verktøyet.

Styreskinnen sikrer et helt rett snitt, og sagen utstyrt med et Multi Material-blad sager seg lett gjennom treet, takket være de presisjons slipte karbid tennene og den solide stammen i herdet stål. Ek-spansjonsslissene på sagbladet reduserer dessuten vibrasjoner, noe som gir et renere snitt og mindre støy under sagingen.

2. Laminat

VERKTØY: STIKKSAG

BLAD: T 308 BF for Hard Wood

SETT TIL: 265 kr (5 stk.)

BEGRUNNELSE: Mange vil nok nikke gjenkjennende til dilemmaet mellom å skjære hull i en benkeplate til en vask selv, eller å la byggvarehuset gjøre det for deg.

Med en stikksag og et blad for hardtre, kan du fint gjøre det selv. Det viste bladet har fordelen av at halvparten av sagtennene vender opp, mens den andre halvparten vender ned. Det betyr at du slipper å snu stikksagen når du sager for å få et pent snitt. Du skal bare sage etter streken, så sørger bladet for et rent og pent snitt.

3. Trapesplate

VERKTØY: STIKKSAG

SAGBLAD: T 102 H Clean for PVC

SETT TIL: 148 kr (5 stk.)

BEGRUNNELSE: Trapesplater er vanskelige å sage i. Blir de for varme, kan de smelte sammen med sagbladet, og er de for kalde, splintrer de enda enklere enn de ellers har for vane å gjøre. For å unngå dette, er det viktig å sette fast platen med en tverrgående lekt og en skrutvinge i hver ende, slik at platen ikke “hopper og danser” mens du sager.

Med en stikksag, et blad til PVC og en støttende hånd på trapesplaten, kan du rolig og forsiktig sage deg gjennom det vanskelige materialet.

4. Fibersement

VERKTØY: SIRKELSAG

SAGBLAD: Best for Marble

SETT TIL: 1210 kr (Ø 230 mm)

BEGRUNNELSE: Et fiberse-menttak består av sement tilsatt fibre. Det gir et sterkt og fleksibelt tak, men det kan være vanskelig å skjære til så det blir pent. Med takplaten solid satt fast til et arbeidsbord, kan du likevel oppnå et flott resultat med en håndsirkelsag og et blad beregnet til marmor.

Sørg for å gjøre så mye av snittet som mulig i én bevegelse. På den måten unngår du å måtte “gå tilbake” og fortsette snittet der du sluttet. Det er vanskelig å treffe samme skjærelinje, og det vil derfor ofte gi et lite hakk i fibersementen.

5. Ståltakrenne

VERKTØY: STIKKSAG

SAGBLAD: T 318 A Basic for Metal

SETT TIL: 131 kr (5 stk.)

BEGRUNNELSE: En stikksag kan faktisk utføre mye mer enn du i utgangspunktet tror. Med et blad som er beregnet til metall, er den allsidige sagen smart til for eksempel å kappe en takrenne eller et nedløpsrør.

Det vanskelige består i å lage et rett snitt. En takrenne beveger seg nemlig betydelig når du sager i den. Du kommer likevel langt ved å feste takrennen med en tvinge, og tydelig markere linjen du vil sage etter.

6. Aluminiumsrør

VERKTØY: SIRKELSAG

SAGBLAD: Multi Material

SETT TIL 600 kr (Ø 216 mm)

BEGRUNNELSE: Skal du kappe et aluminiumsrør slik at snittet blir så rett som mulig, skal du alliere deg med en sirkelsag. La røret stikke et passe stykke utenfor arbeidsbordet, og spenn det grundig fast. Bruk heller én tvinge for mye enn én for lite. Kunsten består i å balansere sagen mens du sager. Ved å la det fremste av sagsålen hvile på røret, kan du langsomt føre bladet fremover.

Med et Multi Material-blad jobber sagen seg lett gjennom de fleste aluminiumsrør. Husk at sagens skjæredybde (typisk rundt 55 mm) skal være større enn rørets diameter.

7. Porebetong

VERKTØY: BAJONETTSAG

SAGBLAD: S 1243 HM Endurance for Brick

SETT TIL: 455 kr (300 mm)

BEGRUNNELSE: Når du skal skjære mye i porebetong, finnes det kun én riktig løsning: en bajonettsag med et sagblad som er beregnet til formålet. Bladet på bildet gnager seg raskt ned i porebetongen, takket være den store tannhøy­ den på 1,27 cm. I tillegg gjør den ekstra brede formen på 5 cm og tykkelsen på 1,5 mm at sagbladet blir både stabilt og enkelt å sage med.

Med bladet montert i en god bajonettsag, blir det ikke enklere å sage i porebetong.

8. Takstein

VERKTØY: VINKELSLIPER

SKIVE: Standard for Stone

SETT TIL: 20 kr (Ø 230 mm)

BEGRUNNELSE: Når den siste taksteinen skal legges, eller det skal tilpasses et par stein inn mot for eksempel en skorstein, er det ofte nødvendig å skjære til en stein eller to for at taket skal bli både pent og tett.

Til den oppgaven er en stor vinkelsliper og en skive bereg­ net til stein veien å gå. Skiven skal gjerne ha en diameter på 230 mm for å kunne skjære seg gjennom en bølgete takstein.

Spenn fast taksteinen til et arbeidsbord, og la vinkel­ sliperen gjøre jobben. Pass godt på fingrene!

9. Polykarbonat

VERKTØY: STIKKSAG

SAGBLAD: T 102 H Clean for PVC

SETT TIL: 148 kr (5 stk.)

BEGRUNNELSE: Med en stikksag og et blad beregnet til PVC, kan du lage all verdens utskjæringer i polykarbonat. Tennene på bladet over er laget for å forhindre smelting og begrense dannelsen av plastspon under sagingen.

Har du en stikksag av nyere dato, kan du justere hastighe­ ten hvis du merker at polykar­ bonatet blir for varmt.

10. Betongstein

VERKTØY: VINKELSLIPER

SKIVE: Standard for Universal

SETT TIL: 350 kr (Ø 150 mm)

BEGRUNNELSE: Få verktøy får like mye juling som en vinkelsliper. Den skjærer i harde materialer, den skjærer lenge og den blir sjelden skånet. Til tross for de harde arbeidsbe tingelsene, bukker den sjelden under for presset.

Derfor er det også vinkel sliperen du skal gripe fatt i når du skal skjære betongstein. Med en universalskive jobber den seg trygt og rolig gjennom steinen, uten at den knekker.

Legg eventuelt steinen på en pall, og stå med brede bein mens du skjærer. En fornuftig arbeidsstilling og forberedelse reduserer risikoen for uhell.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Verktøy