Vil du til topps? Glem da alt om stigen

Hvis du skal jobbe i høyden i lenger tid, så bør du la den lange stigen forbli hengende på bodveggen og i stedet stille deg trygt på et stillas eller i en lift – både av hensyn til sikkerheten og resultatet av jobben.

En stige er til god hjelp hvis du skal rense takrennen eller sette opp en lampe på husveggen. Men skal du for eksempel male gavlveggen eller skifte vindskier, så er stigen et dårlig valg. Så dårlig at profesjonelle håndverker ikke skal bruke den.

Arbeidstilsynet henstiller til at en stige i hovedsak skal brukes til adkomst, og ikke som arbeidsplatt-form. Stigen kan brukes når det på bakgrunn av en risikovurdering ikke vil være hensiktsmessig å bruke annet og sikrere arbeidsutstyr.

Og det er ikke fordi Arbeidstilsynet er hysteriske. Fallulykker er nemlig en av de vanligste årsakene til skader og dødsfall på arbeidsplasser.

Derfor skal du se på alternativer til stigen når du skal opp i høyden. De er det heldigvis flere av, og alle sammen kan leies.

Et stort stillas - kan leies

Et stort stillas kan bringe deg høyt til værs og gi deg trygg grunn under føttene. Et stort stillas med brede plattformer gjør for eksempel maling av en bred gavlvegg til en mye enklere oppgave enn om du prøver å gjøre malejobben fra en stige. Og viktigst av alt: Det er mye sikrere å stå på et stillas.

Du kan raskt dekke mange meters bredde med få skritt, og selv i 8-12 meters høyde føles det trygt. Stillaser kan flere steder leies med en tilhenger, slik at du bare henter en samlet pakke på hjul.

Fordeler: Høy sikkerhet og mange muligheter for å bygge på i høyde og bredde.

Ulemper: Ganske tungt og relativt tidkrevende å sette opp.

Pris: Fra cirka 500 kroner per dag for stillas på tilhenger (det er ofte krav om flere dagers leie).

Lift - til spesielle tilfeller

Bomliften med den bøyelige armen og sakseliften som kjører rett opp og ned, er spesialistene. Bomliften kan rekke over hindringer som for eksempel en karnapp, mens sakseliften fleksibelt kan kjøres opp i en hvilken som helst høyde.

Fordeler: Stor fleksibilitet.

Ulemper: Veldig tunge.

Pris: Leie av bomlift fra cirka 1500 kroner per dag, sakselift fra cirka 2000 kroner per dag.

Rullestillas - den raske løsningen

Rullestillaset, eller kombistillaset, er det lille, transportable stillaset som kan erstatte stigen i mange tilfeller. Stillaset kan leies, men er du hus- eller hytteeier, er det verdt å vurdere om du bør kjøpe et.

Fordeler: Fleksibelt.

Ulemper: Begrenset størrelse.

Pris: Leie fra cirka 200 kroner per dag, kjøp fra cirka 4000 kroner.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Verktøy