8 skjulte feil på badet

Badet er det stedet man kan dumme seg ut aller mest ved en renovering. Og aller dyrest. Her kan du lese om 8 vanlige våtromsfeil.

Ved å lime opp klosser i riktig høyde til å rette opp sparkelmassen etter, sikrer vi et godt underlag med riktig fall for flisene.

Ved å lime opp klosser i riktig høyde til å rette opp sparkelmassen etter, sikrer vi et godt underlag med riktig fall for flisene.

Hvis det slurves under byggingen eller oppussingen av et våtrom, kan konsekvensene være nesten katastrofale for huset – samtidig kan en feil være fullstendig skjult for det blotte øye.

Dessverre slurves det ganske ofte, og våtromsnormen skylles billedlig talt ned i toalettet. Ikke en gang i et helt nytt hus kan du være helt sikker, for det er mange steder ting kan gå galt i et våtrom.

Her kan du lese om 8 vanlige våtromsfeil.

1. Ødelagt dampsperre i taket

En dampsperre skal selvsagt alltid være tett. Men spesielt i taket rett over dusjen er fuktpåvirkningen stor. Og akkurat her sitter det ofte et spotlys eller en annen form for lampe. Risikoen for at dampsperren er utett her er derfor stor. Resultatet er dyvåt isolasjon og risiko for råte i takkonstruksjonen.

Når du renoverer: Legg en tett dampsperre. Monterer du spotlys i taket, så sørg for at du får tettet skikkelig rundt dem.

LES MER: Guide til dampsperre

En dampsperre er enten en plastfolie eller papir med aluminiumsfolie.

En dampsperre er enten en plastfolie eller papir med aluminiumsfolie.

2. Utett våtromssikring

Avhengig av når badet er bygget, kan det være lagt en vanntett membran på vegger og gulv. Men det er langt fra sikkert. Ifølge reglene skal materialene i gulv og vegger kunne hindre vann i å sive gjennom.

Dette kan du hindre med en våtromsmembran, som er en tynn ”gummihud” som er smurt på gulv og vegger, under flisene. Hvis det er tilfellet, skal det helst ikke være boret hull i veggene senere, for eksempel til hyller og lignende. Det skaper nemlig risiko for at vannet likevel kan trenge gjennom.

Når du renoverer: Sørg for å få lagt en vanntett membran.

En våtromsmembran består oftest av en seig, flytende masse, som rulles på gulvet eller veggene i flere omganger.

En våtromsmembran består oftest av en seig, flytende masse, som rulles på gulvet eller veggene i flere omganger.

3. Sprukket fuge mellom flisene

Det er egentlig ikke et stort problem … men likevel. En flisfuge i dusjen som har sprukket, vil kunne medføre en anmerkning i en tilstandsrapport.

Egentlig et paradoks, ettersom en mørtelfuge ikke er vanntett. Vanntettheten skal sikres på annet vis, for eksempel med en våtromsmembran bak flisene.

Er det brukt en mørtelfuge i overgangen mellom vegg og gulv, vil den sprekke fordi de to bygningsdelene beveger seg litt, og da sprekker den faste fugen.

Når du renoverer: Legg en elastisk fuge mellom bygningsdeler som kan bevege seg forskjellig i forhold til hverandre. Det skjer typisk når de ikke er bygget av samme materiale.

4. Feil forhøyet gulvsluk

Hvis du renoverer et bad og for eksempel legger nye fliser oppå de gamle, er det fristende å forhøye gulvsluket selv med en forhøyning som du kan kjøpe i et byggvarehus eller på nettet. Men det kan bety at du må gjøre inngrep i våtromssikringen, og det betyr helt sikkert at du må tukle med avløpssystemet på badet.

Er du ikke helt trygg på hva du da driver med, er risikoen for utettheter stor. Lager du utettheter rundt et gulvsluk, kan det få store konsekvenser i form av fuktskader. Har du da gjort jobben selv, vil forsikringsselskapet ditt helt sikkert prøve å forkorte erstatningen mest mulig.

Når du renoverer: Bruk alltid en rørlegger med våtromsgodkjenning når du endrer på gulvsluket på badet.

Et gulvsluk skal være absolutt tett. Derfor skal du ikke forhøye det selv.

Et gulvsluk skal være absolutt tett. Derfor skal du ikke forhøye det selv.

5. Feil fall på gulvet

Vann renner nedover. Derfor skal baderomsgulvet ha fall mot sluket i gulvet. Fallet skal minst være 1 %, og det skal være 2 % på nedslagsfeltet for vann. I en dusjnisje betyr det at fallet skal være 2 % i en avstand på 30 cm fra gulvsluket og 80 cm fra dusjhodet.

I tillegg skal fallhøyden minst være 25 mm fra overkanten på slukristen til membranen ved døren inn til badet. Det kan være vanskelig å se om fallet på gulvet er riktig så lenge gulvet er tørt.

Når du renoverer: Lag riktig fall på gulvet.

Ved å lime opp klosser i riktig høyde til å rette opp sparkelmassen etter, sikrer vi et godt underlag med riktig fall for flisene.

Ved å lime opp klosser i riktig høyde til å rette opp sparkelmassen etter, sikrer vi et godt underlag med riktig fall for flisene.

6. Manglende høyde til døren

Et baderomsgulv skal fungere som et basseng. Hvis det blir en oversvømmelse på gulvet, skal vannet holde seg i rommet. Derfor skal høydeforskjellen mellom membranen på gulvet foran døren og gulvsluket være minst 25 mm.

Hvis avløpet blir tett, vil vannet på gulvet altså kunne stige 25 mm over avløpet uten at vannet renner ut via døråpningen.

Når du renoverer: Sørg for at fallet på gulvet stemmer med en 25 mm høydeforskjell mellom gulvet foran døren og gulvsluket. Sørg også for at gulvet foran døren har et fall på minst 1 %.

7. Feil materialer

Det er langt fra alle materialer som tåler den høye fuktigheten i et bad. Derfor snakker vi om våtromsgodkjente materialer, altså materialer som er testet for å bli brukt i baderom.

Ett eksempel er våtromsplater, som er plater av ekstrudert polystyren med en fiberforsterkning på utsiden. Hvis det er brukt andre materialer, for eksempel vanlige gipsplater eller treplater uten riktig oppbygging eller tilstrekkelig våtromssikring bak flisene, kan det være skjult fukt i veggene.

Når du renoverer: Vil du sjekke om materialene du bruker er godkjent til bruk i våtrom, kan du se en oppdatert liste over godkjente materialer på nettsiden sintefcertification.no. Klikk deg inn på ”produkttyper” og ”våtromsprodukter”.

8. Manglende gulvsluk

Det skal selvsagt være et gulvsluk i en dusjnisje. Men hvis det er badets eneste gulvsluk, skal vann fra en oversvømmet håndvask eller et tett og oversvømt toalett kunne renne ned til dette gulvsluket.

Det betyr at døren inn til dusjnisjen ikke skal lukke helt tett igjen nederst, slik at vannet ikke kan renne ned i sluket.

Det samme gjelder hvis det er en oppkant foran dusjnisjen. I så fall skal det være et gulvsluk et annet sted i rommet.

Når du renoverer: Sørg for at alt vann som eventuelt renner ut på gulvet, kan ledes til et gulvsluk.

Akkurat nå leser andre ...

Mer fra kategorien Bad