Skift en veggflis

Har du vært så uheldig å ødelegge en enkelt flis, kan du lett skifte den som håndverkeren viser her.

Med en hammer og en meisel slår mureren et enda større hull i flisen. Legg merke til at meiselen har beskyttelseshette, noe som kan spare deg for mange fingerskader.Husk for øvrig å ha på deg beskyttelsesbriller, da flisen splintres under jobben. Slå helt ut til fugen, men gjør det i små biter om gangen, så du ikke skader de omkringliggende flisene. Er det inne i en dusjnisje, må du passe på at du ikke ødelegger våtromssikringen.

Når hele flisen er hugget av, må fugen også fjernes. Også det må gjøres med den største forsiktighet, så de andre flisene ikke får skader. Derfor har mureren skiftet ut den store meiselen med et gammelt stemjern. Fei så bort all løs puss, så området er helt rent. Stenk hele området med vann, dermed binder den nye mørtelen bedre fast. Sørg for å få vannet godt inn langs fliskantene.

Kontroller også størrelsen på den nye flisen før du smører på flislim. Til en liten reparasjon som denne smøres limet ikke på veggen, men direkte på flisen. Dermed griser du ikke til de andre flisene. Husk å påføre limet med en tannsparkel, og vask så av limet på flisens sider før du monterer den.

Sett opp flisen, og støtt den med flisesnor i samme bredde som den gamle fugen. Kontroller med et vater at flisen er trykket nok inn – i begge retninger. Nå er det bare å fuge flisen med samme masse som resten av flisene er fuget med.

    Akkurat nå leser andre ...