Begynn i midten når du setter opp fliser

Ofte blir jobben enklest, og resultatet penest, når du begynner på midten. Her kan du se hvorfor det nesten alltid lønner seg å begynne midt på.

Ved å plassere fugen eller midten på flisen i sentrum av flaten, unngår du smale strimler og får et mer harmonisk resultat.

Ved å plassere fugen eller midten på flisen i sentrum av flaten, unngår du smale strimler og får et mer harmonisk resultat.

Det pleier å være en god regel at man skal begynne i den ene enden. Det er sikkert også riktig hvis du maler plankegjerdet, sliper gulvet eller vil spasere til verdens ende.

Men når du setter opp fliser på veggen, legger bord på gulvet, kler huset med plater eller legger store heller i innkjørselen, så er det beste nesten alltid å begynne i midten. I første omgang under planleggingen, i mange tilfeller også når planene settes ut i praksis.

Den første synlige gevinsten ved å arbeide fra midten og ut, er at flater normalt blir penere og mer harmoniske ved å være symmetriske. Jo større flisene, platene eller bordene er, desto mer betyr det for utseendet at de sitter symmetrisk - eller følger andre markerte linjer midt i rommet, for eksempel linjene fra vinduer, dører eller skap.

Den andre synlige gevinsten ved å begynne i midten, er at du ikke plutselig må avslutte med en smal strimmel fliser eller bord i den andre enden. Den slags smale strimler fremhever enhver skjevhet, og er sjelden vakkert.

Her gjennomgår vi de mest vanlige feilene, og viser hvordan du får det beste resultatet ved å begynne i midten.

Symmetri er generelt penere og mer harmonisk

Det gir mer ro for øyet når ting er symmetriske. Men faktisk får du også andre fordeler. Du unngår smale strimler, og resultatet blir også bedre. Grunnen er at de små skjevhetene som kan oppstå, fordeles ut i sidene, fremfor å vokse seg større jo lenger du beveger deg vekk fra utgangspunktet.

Feil

Hvis du begynner i hjørnet, er risikoen stor for at du ender opp med smale strimler.

Riktig

Begynner du derimot i midten, kan du utjevne og unngå de smale strimlene.

Du unngår stygge smale strimler ved veggene

De smale strimlene er ikke bare stygge. De er også vanskelige å legge eller sette opp ordentlig.

Det er vanskelig å skjære en smal strimmel av fliser - og det er vanskelig å få en slik strimmel plassert riktig.

På et gulvbord kan det i praksis være helt umulig å feste en smal strimmel av et bord.

Feil

Her går det helt galt, både i bunnen og til høyre. Det skaper et rotete uttrykk.

Riktig

Hvis du jobber ut fra et sentrum, unngår du smale strimler og får et harmonisk uttrykk.

Smale strimler fremhever skjevheter

Skjevheter i et rom blir mindre synlige når du arbeider fra midten.

Legg den midterste rekken fliser på gulvet nøyaktig, og jobb deg derfra ut mot hjørnene. Da sikrer du at skjevheter ikke blir like synlige som om du hadde begynt i det ene hjørnet og arbeidet deg mot den andre siden.

Feil

Skjeve flater blir fremhevet hvis du bare begynner i den ene siden.

Riktig

Begynner du i midten, kan du - til en viss grad - skjule skjevhetene.

Begynner du i hjørnet, kan mønsteret skli

Også når det gjelder det rent praktiske arbeidet, er det en fordel å begynne i midten og bevege seg ut mot sidene. Hvis du begynner i det ene hjørnet, risikerer du nemlig at mønsteret ditt blir skjevt når du kommer over til det andre hjørnet. På en større flate er denne risikoen ganske stor.

Feil

Hvis du begynner i et hjørne, vil selv en beskjeden unøyaktighet vokse seg synlig.

Riktig

Hvis du tar utgangspunkt i sentrum, vil små unøyaktigheter ikke vokse seg like store.

Velg flis eller fuge i senterlinjen

Du velger selv om du legger en fuge eller en flis i senterlinjen. Viser prøveoppleggingen at du får mindre enn en halv flis ute i sidene når du starter med en fuge i midten, så legger du i stedet midten av en flis i senterlinjen. Det omvendte kan også være tilfellet.

Feil

Noen ganger må du prøve om det er fugen eller flisen som skal være i midten.

Riktig

Her unngår vi de mange smale strimlene med den loddrette fugen i midten.

Begynner du i midten, holder mønsteret bedre

På en skjev vegg kan det gå helt galt, hvis du begynner i et hjørne. Den nederste rekken ser kanskje fornuftig nok ut, men etter hvert som du beveger deg oppover, blir skjevheten mer og mer synlig. Også her skal du finne en senterlinje og ta utgangspunkt i den. Dermed blir resultatet mye bedre.

Feil

Hvis både den loddrette og vannrette siden er skjev, kan det gå veldig galt.

Riktig

Også her gjelder det at det ikke går like galt hvis du begynner i midten.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Baderomsfliser