Eksklusive fliser med varm glød

Med fliser forkledd som tre, skaper vi en varm atmosfære på et bad som tidligere var kledd i litt triste grå og gule mosaikkfliser. Vi bygger først opp en tett membran som hindrer fuktinntrenging i underlaget.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
2 uker
Pris
7.000 kroner

Intro

Det nye flisgulvet, formet som planker av teak, er så frekt og innbydende at det forvandler det nedslitte badet, med masser av løse småfliser, til et helt nytt rom. Nå frister det å plassere nakne føtter på gulvet med gulvvarme og et spennende utttrykk.

Gulvet krever nøyaktighet og grundig planlegging, for de 80 cm lange flisene stiller store krav til forarbeidet. Flisenes plassering i forhold til vegger, avløp og mønsteret i fugene blir nemlig en viktig del av rommet. Derfor må du tenke deg godt om før du legger flisene, hvis du vil ende opp med suksess. Som kjent, skal det ikke mye til før det motsatte er et faktum.

Derfor har vi også ofret ekstra penger på lave sokkelfliser med avrundet overkant. Det skaper en flott overgang til pussveggene. Flisene står for en stor del av de totale kostnadene på badet, men det er god fornuft i å prioritere varige ting høyest. Lamper og knagger kan du skifte ut, men flisene blir forhåpentlig liggende i mange år. Noen tusenlapper ekstra på dem, kan være vel anvendte penger.

Tett til tross for sprekker

Først skal vi lage et plant underlag, slik at hjørnene på de lange flisene kommer til å ligge jevnt. Når vi fjernet de gamle flisene, dukket det opp sprekker i underlaget. Derfor måtte vi lage en ny våtromssikring.

Fordi huset kan finne på å gi seg litt igjen, sikrer vi med en duk. Det er mer komplisert enn en flytende membran, men den holder tett, selv om gulvet gir seg.

Veiledning

01
Ned til en ren og solid bunn 4 Trinn

1

Vi rydder rommet helt. Toalettet, gamle skap, benken og vaskemaskinen - alt fjernes. Åpningene til de forskjellige avløpene proppes.

2

De gamle flisene slår vi av med en stor betonghammer. Setter du en meisel på en vanlig kraftig borhammer, så fungerer det også. Det tar bare litt lenger tid.

3

Vi skraper av løst flislim med en spade. De siste restene av fuger, og papirnettet som holdt flisene sammen da de ble lagt, fjernes også.

4

Gulvet støvsuges grundig - den første av mange ganger. Det gjelder å holde gulvet rent hele tiden, slik at støv, stein og rester av puss ikke ødelegger jobben.

02
Sikker tetting med fiberduk 9 Trinn

Normalt er det nok å sikre tettheten på et gulv i våtrom med en flytende membran. Den smøres eller rulles på som tykk maling, og tørker til en seig “gummihud”.

Muligheten for at huset setter seg igjen og skaper nye sprekker i gulvet, får oss likevel til å bruke en ekstra sikker løsning med en seig fiberduk. På begge sider er den omgitt av et sementlim.

1

Først sjekker vi gulvet for ujevnheter og sjekker at fallet går riktig vei, slik at vannet ledes mot gulvsluket. Toppene hakkes av. Der det er fordypninger på over 2 mm, brukes en forankringsgrunning.

2

Fordypningene fylles med en seig, finkornet mørtel med stor vedheft. Den vi bruker her, kan bygges videre på etter rundt to timer.

3

Ved gulvavløpet sikrer vi en tett overgang med en avløpsmansjett av syntetisk gummi. Betongen primes og metallkanten på avløpet avfettes. Åpningen skjæres til.

4

Betongen grunnes med en våtromsprimer. På betong fortynnes den med vann 1:1. Primeren vi bruker er rød, men den fås i andre farger også.

5

Gulvet påføres et lag 2K tetningsmasse i et felt litt bredere enn membranduken. Trekk ut massen med en glatt sparkel, fordel den deretter jevnt med en 4 mm tannsparkel og glatt etter med en bred sparkel.

6

Membranduken skjæres til og legges ned i den fuktige tetningsmassen, slik at den går 4-6 cm opp på veggene. Trykk membranen helt ned i massen, uten luftlommer. Bruk en sparkel med runde hjørner.

7

Hjørnene sikres ekstra med armering. Enten med ferdige hjørner, som her, eller skåret ut av fiberfilt.

8

De neste lengdene membran limes fast på samme vis. Fordi vi bruker 2K tetningsmasse, kan vi legge membranen med en overlapp på noen centimeter.

9

Et nytt lag tetningsmasse rulles ut over membranduken med en gang. Massen kan røres opp i et medfølgende spann. Sementmasse og herder ligger adskilt og blandes etter hvert.

03
Den første fisen krever oversikt 3 Trinn

Nå har vi et perfekt gulv å lime flisene på. Men først må vi tenke oss godt om.

Hvis vi bare begynner i det ene hjørnet, kan alt gå galt på ferden gjennom rommet.

Først sikrer vi oss at vi ikke ender med å legge smale strimler mot en vegg.

Deretter finner vi fram til et pent forband (forskyvning) - og prøver oss fram med løse fliser til de korte fugene også møter veggene penest mulig.

Deretter legges første flis.

1

Ut fra gulvets senterlinje legger vi fliser til begge sider, langside mot langside. Vi ser at det går best opp med en fuge i midtlinjen. Ved å velge 5 mm brede fuger, unngår vi å tilpasse flisene i bredden.

2

Så skal vi legge de korte tverrfugene riktig. Dusjens utvendige hjørne er et sentralt og synlig sted, så her skal det være pent. Vi vil også unngå korte stumper ut mot forsenkingen i dusjnisjen.

3

Når mønsteret er klart, trekker vi ut flislim til de innerste flisrekkene. Første rekke legger vi ikke ved veggen, men tre rekker ut, der vi legger den mot rettholten og sikrer en god begynnelse.

04
Hold mønsteret over hele gulvet 7 Trinn

De lange, flotte flisene, med en overflate kopiert fra planker av teak, legges med en forskyvning (forband) på 7 cm, cirka en halv flis bredde. Det har den fordelen at endene på de lange flisene ikke risikerer å reise seg over naboene, selv om gulvet ikke er 100 prosent plant.

Forbandet gir også en flott effekt. Det synes tydelig, så det skal holdes nøyaktig, på samme måte som fugebredden jevnlig skal sjekkes.

1

De neste flisene legges nøyaktig med planlagt forband på 7 cm. Flissnoren på 5 mm hjelper til med å holde riktig fugebredde.

TIPS: Snoren skal bare ned i fugen ved endene på flisen.

2

Flisene kuttes på en stor våtskjærer, som vi leier. Både lengden på 80 cm og hardheten i de sterke gulvflisene vil gjøre det alt for vanskelig å arbeide med en mindre fliskutter.

3

Den ytterste rekken fliser må ofte tilpasses i bredden. Det slipper vi her, dels fordi vi med litt endret fugebredde kom tett mot veggen, dels fordi sokkelflisen dekker over den innerste fugen.

4

Nå kan vi bevege oss baklengs inn i rommet. Vi legger på flislimet med en 10 mm tannsparkel for å få et tykt lag under de lange flisene. Ikke legg på et for stort område, overflaten skal ikke tørke opp.

5

Sjekk jevnlig at alle linjer stemmer. Selv om du retter opp fugene med fugesnor og tegner hjelpestreker på gulvet, er vateret og øyemålet avgjørende.

6

I dusjnisjen legger vi fliser uten forband i forsenkningen som sikrer at vannet ikke renner ut på resten av gulvet. Fallet mot avløpet på tvers av flisene er rikelig til å lede vannet.

7

Ved kanten legges flisene litt inn over forsenkingen, slik at det oppstår en liten kant. Her belønnes vi for grundig planlegging, ettersom vi unngår korte flisstumper.

05
Sokkelf isene følger forbandet 3 Trinn

Når flisene på gulvet er lagt, kan vi sette de lave sokkelflisene med avrundet overkant på veggen. Enten før eller etter at gulvet er fuget, slik det passer best med fremdriften din.

I stedet for å holde en streng vannrett linje, retter vi overkanten på sokkelen etter gulvet. Med avstandsklosser skaper vi en jevn fugebredde, samtidig som vi får en overkant som ser vannrett ut.

1

Sokkelflisene skjæres til og limes opp stort sett som gulvflisene. I rommet er det flere fløyvegger, blant annet ved dusjnisjen. Her har vi behov for å skjære til flisene med 45 graders snitt.

2

Flisene får lim på baksiden. Vi bruker en 4 mm tannsparkel. Det gir passe mengde lim til å justere flisene på plass på veggen.

3

Inn mot veggen tetter vi med en akrylfuge. Den smale sprekken skal bare tettes, slik at overgangen blir usynlig når den males. Ned mot gulvet er det fugemassen som tetter mot sokkelflisene.

06
Fugene fullfører jobben pent 3 Trinn

Når flisene er lagt, bør du gi limet to døgn for å herde.

Vi bruker en fleksibel fugemasse, som kan følge de fleste av de små bevegelsene som oppstår i et gulv, spesielt gulv med varme i. Typen velges etter fugebredde - her bruker vi en fugemasse som passer til fuger mellom 2 og 10 millimeter.

De flotte flisene og den grundige planen gir løfter om et flott gulv - men det er nøyaktigheten som får det til å bli riktig lekkert.

1

Fugemassen jobbes ned mellom flisene med et gummibrett. Ved å trekke brettet diagonalt i alle retninger noen ganger, fylles fugene godt, helt til bunns.

2

Overskytende fugemasse vaskes av med en hardt oppvridd svamp, gjerne et brett med en svamp, som vaskes og trykkes tørt i et fugespann med valser. Stryk diagonalt, så fugene ikke hules.

3

Den faste fugemørtelen poleres med en ren, tørr bomullsklut. Sitter det fortsatt et tynt fugeslør på flisene, vaskes det av etter 12-24 timer med varmt vann tilsatt litt eddik. Dermed er gulvet ferdig.

Materialer

Til våtromssikringen, alt fra Alfix:

• Vanlig primer
• PlaneMix Rapid (seig mørtel)
• Avløpsmansjett
• Våtromsprimer
• Tetningsmasse 2K
• Membranduk
• Seal-Strip, fiberfilt

Til flisene:

• Fliser med teakutseende, 12,6 x 80 x 0,9 cm
• Sokkelflis med teakutseende, 8 x 40,3 x 0,9 cm
• Flislim
• Fugemasse
• Akrylfugemasse

Spesialverktøy

• Blandevisp på bormaskin
• Borhammer med meisel
• Stor våtskjærer (kan leies)
• Tannsparkler
• Fugesett (spann med valse,
fugebrett og svamp på brett)

Tidsforbruk

Et par uker, inkl. tørketider

Pris

Cirka 7000 kroner for 9 m2

Vanskelighetsgrad

Den nye våtromssikringen fordrer en viss rutine. Er du i tvil, tilkaller du fagfolk. Flisene krever også nøyaktighet for å bli bra.

Tegning

Med to runder tetningsmasse rundt en membranduk, er gulvet sikret mot nye sprekker.

Tips & Triks

Slik klarer du de små snittene med det store bladet

Den store våtskjæreren er til uvurderlig hjelp under jobben med å legge de ni kvadratmeterne gulv, og etterpå flisene på veggene.

Dels har den styrken og bladet som kan kutte de hardtbrente gulvflisene raskt og enkelt, og dels har den størrelsen til de lange flisene.

Ikke minst har den presisjonen. Det betyr at du med litt øvelse kan sikre helt rene snitt ved å skjære bare litt ned i flisen i første omgang, og deretter skjære stadig dypere i samme spor.

Det betyr også at du med stor sikkerhet kan lage de skrå snittene, som du får bruk for ved mange utvendige hjørner. Med riktig teknikk klarer du også de fleste små snittene med et stort blad.

Et innsnitt skal skjæres i hjørnet av en flis. På det første bildet (A) er vi i ferd med å skjære fra oversiden, akkurat til hjørnet av det planlagte snittet.

På bilde B skjærer vi fra baksiden - og krysser lenger inn. Bladet skal ikke nå flisens overside.

Så knekkes innsnittet og flisen plasseres (C).

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

Akkurat nå leser andre ...

Mer fra kategorien Baderomsfliser