Legg gulvflis

Selv om gulvmembranen kan se litt ujevn ut, blir det rettet ut når flisene legges i flislimet.

Først må rommet strekes opp, så det legges et vater på tvers av døren og et annet vater vinkelrett på det første. Med en stålvinkel kontrolleres det at vinkelen er helt rett. Det lages så en midtstrek langs vateret. Ved å legge enda et vater på tvers, lages det en linje vinkelrett på den andre streken. Med denne metoden strekes hele gulvet opp, så fagmannen dermed har en rekke hjelpestreker han kan legge flisene etter.

Det legges opp en stripe fliser, slik at mureren kan se hvordan de skal fordeles på gulvet. På den måten er han sikker på at flisene kommer til å ligge pent. Start i hjørnet lengst unna, og jobb deg så bortover mot døren, så du unngår å mure deg selv inne. Akkurat som med veggflisene starter fagmannen med å legge lim på et lite område, tilsvarende to fliser. På det siste stykket inntil veggen må flisene tilpasses, så her skjæres alle flisene på en gang og legges sammen med de siste flisene i hjørnet. Flisene som legges her er 30 ganger 30 cm, så jobben går fort.

Bruker du så store fliser, krever det et snorrett gulv, ellers vil de komme til å ligge skjevt. Når de tre første radene er lagt, vaskes fliser og fuger rene for lim før det størkner. Med et langt vater rettes radene opp, så fugene blir helt rette. Rundt dusjnisjen lager fagmannen en smal bård, som i tillegg til å gi litt spill i mønsteret også sørger for at fordelingen av fliser går opp. Jobber du deg systematisk fram felt etter felt, kan du legge et flisgulv som dette på en god arbeidsdag. Når det er rengjort, må gulvet stå natten over før det kan fuges.

Til de svarte flisene her bruker vi en veldig mørk fuge, så for å beskytte de lyse veggfugene, settes det tape i kanten hele veien rundt. Det er en vanlig flisfuge som er koksgrå, noe som gir et flott sluttresultat. Start i det ene hjørnet, og jobb fugemassen godt ned i fugene. Det kan være ganske vanskelig å se den mørke fugemassen på de svarte flisene, så håndverkeren anbefaler at du hyppig vasker flisene rene. Et gulv som dette, som er ca. 6 kvadratmeter, deler fagmannen opp i 4 felter, som han først fuger og så vasker, før han fortsetter med neste felt. Gulvfugingen er nå ferdig, og når det er lagt en silikonfuge og den autoriserte rørleggeren har installert toalett og armatur, er badet ferdig. Hele arbeidsprosessen fra nedrivning til første dusjbad har tatt en knapp måned.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Baderomsfliser