Etterisolering og ny ytterkledning: Få mer glede av annekset

Et anneks kan få et nytt liv med fint, nytt trepanel. Og med et ekstra lag isolasjon kan du få enda mer glede av huset. To oppgaver som det er naturlig å kombinere!

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
5 dager
Pris
22.000 kroner

Intro

Den gamle ytterkledning på annekset vårt skriker etter å bli skiftet ut. Den er sprukket og vanskelig å vedlikeholde. Samtidig vil vi gjerne også kunne bruke annekset i vinterhalvåret. Derfor måtte vi gjøre noe med de gamle vinduene med ett lag glass og den dårlige isolasjonen.

Panelovnene blir nemlig helt rødgløden de når det er kaldt ute. Så vi velger å kombinere utskiftnin- Få mer glede av annekset gen av kledning med etterisolering og tetting. Og nye vinduer og ny dør. Når du først har fått av den gamle veggkledningen, kan du også sjekke den eksisterende isolasjonen, utbedre skader, eller om nødvendig, skifte den helt ut.

Er ikke dampsperra, som ligger bak den gamle isolasjonen (innvendig), helt tett, bør også den skiftes ut samtidig. Det kan du gjøre ved å fjerne den gamle isolasjonen og legge ei ny dampsperre utenfra – mellom stenderne. Men du får det aldri helt tett ved stenderne. Derfor anbefaler vi å montere en dampsperrefolie på innsiden av veggen. Dekk deretter med et lag av for eksempel 13 mm gipskartongplater.

LES OGSÅ: Infrarødt termometer - ta temperaturen på alle overflater

Før du kan legge på et ekstra lag isolasjon utenpå den gamle, monterer du vannrette lekter der de nye isolasjonsmattene settes lett i spenn. Deretter monteres et vindtett lag som hindrer vinden i å blåse inn i isolasjonen og dermed redusere effekten av den. Her har vi brukt vindtett papp som er asfaltimpregnert. Du må aldri bruke et damptett materiale på den kalde side av isolasjo-Når nen. Det vil gi skadelig opp hopning av fuktighet i selve konstruksjonen.

Mellom vindsperre og den ytre bordkledningen monterer vi ei rekke vannrette avstandslister. De gir et ventilert hulrom bak kledning der lufta kan «transportere» fuktigheten vekk fra veggen.

LES MER: Vindsperre forbedrer isolasjonen med 10 %

Fleksibel kledning

Til bordkledningen velger vi her tømmermannspanel (en på to), her med bord i sibirsk lerk, der det ytterste laget dekker mellomrommene i det innerste bordlaget.

God arbeidslyst og god fornøyelse med et varmere og penere anneks!

Veiledning

01
Klar, ferdig, gå! 5 Trinn

Kryssfinérplatene med spor som huset var kledd med, hadde sprukket og fikk annekset vårt til å framstå som kjedelig og stygt. Hele huset var utett - spesielt vinduene og døra. Og det var dårlig isolert. Ikke så innbydende hvis man har planer om å la gjester overnatte her!

Når kledningen er tatt ned, er det en god anledning til samtidig å sjekke den bærende trekonstruksjonen. Er det tegn på råte og sopp, bør du la en fagperson vurdere om noe må skiftes ut. Under alle omstendigheter kan det anbe fales å behandle utsatte steder med muggdre-pende grunningsolje.

1

Når alle materialene er kjøpt inn, kan du gå i gang med huset. Først bryter vi av listene rundt døra og vinduene.

2

Kryssf nérplater kan være vanskelige å få av spesielt om de er festet med lange galvaniserte spiker. Løsne plata, og bank den inn igjen. Da kan du trekke ut spikrene utenfra med et godt brekkjern.

Det er en fordel å utføre arbeidet i flere etapper slik at åpne deler av veggen raskt blir lukket gjen.

3

Ta vinduet ut av karmen. Med ei håndsag lager du deretter et skrått snitt i karmen - da kan den lettere brekkes fra hverandre. Pass på at du sager et sted der det ikke er spiker eller skruer.

4

Nå er det lettere å brekke løs karmen med et brekkjern. Begynn med siden som har fått et skrått snitt, fortsett hele veien rundt.

5

Nå kan du komme til for å måle tykkelsen på isolasjonen. Den er her 100 mm. Med 50 mm isolasjon utenpå blir det et fint anneks, selv om det er langt igjen til den nye standarden på 250 mm..

02
Bygg utenpå 5 Trinn

Når den gamle ytterkledning er vekk, kan du sjekke den gamle isolasjonen. Deretter skal tykkelsen på veggen økes slik at det blir plass til ekstra isolasjon. Under kledningen består veggene av en rekke stendere. Utenpå dem monteres vannrette lekter. Med denne metoden blir det bare kuldebruer der de loddrette og vannrette delene krysser hverandre.

På vårt anneks var det også behov for å skifte ut vinduene og døra, men er det ikke behov for dette hos deg, skal du være klar over konsekvensene. De eksisterende vinduene og døra blir liggende lenger inne i fasaden, og takutstikket blir mindre når veggen gjøres tykkere.

1

Er den eksisterende isolasjonen mangelfull eller i dårlig stand, bør den skiftes. Her kunne vi nøye oss med å utbedre den eksisterende isolasjonen ved å stappe inn litt ny isolasjon et par steder.

2

Skru fast ei vannrett lekt på bunnsvilla, og fortsett oppover. Bruk to loddrette lekter, som er 1 cm kortere enn bredden av isolasjonsmatta. Da blir avstanden riktig. Skru de vannrette lektene på de eksisterende stenderne.

3

Fest lekter rundt vindus- og døråpninger slik at disse blir rammet inn. Bruk ekstra mange skruer i de loddrette lektene som karmen skal festes til.

4

Det nye vinduet skal på plass. Lag streker på karmen 5 cm fra fram kanten. Sett vinduet i åpningen slik at strekene på karmen flukter med fram kanten på de loddrette lektene, og justér med kiler eller luftputer til det er i lodd og vater.

5

Bor opp i vinduskarmen med 6 mm bor. Fest deretter karmen med to karmskruer på hver side. Her brukte vi luftputekiler (Winbag). De er et godt hjelpemiddel når vi skal montere dører og vinduer.

Skal du montere ei dør, skal den ha tre skruer på hver side!

03
Ny isolasjon 5 Trinn

1

Fyll ut med mineralull mellom lektene. Det går raskt - og med lite kapping fordi isolasjonsmattene står litt i spenn mellom lektene.

2

Nå skal det lukkes med vindsperrepapp. Den festes til lektene med heftestifter. Overleggene skal være minst 15 cm. Rundt vinduene og døra monteres selvklebende fugebånd.

Husk å sette ekspanderende fugebånd rundt vinduene og dørene.

3

Plassér vannrette avstandslister ut for lektene, og skru dem fast. Lag på forhånd blyantmerker på pappen slik at du lettere kan finne lektene bak den.

4

Trykk avstandslistene mot det komprimerte fugebåndet, og skru dem fast rundt vinduene og døra.

5

Et aluminiumsprofil skyves opp i nota i bunnkarmen og spikres fast til avstandslista. Bruk riflete aluminiumsspiker slik at det ikke oppstår korrosjon.

04
Kledning 6 Trinn

Til den utvendige kledningen på annekset har vi valgt tømmermannspanel (en på to). Det har flere fordeler. Du kan bruke avstanden mellom bordene som utjevning slik at du kan få et helt antall bord overalt mellom hjørner, vinduer og dører - og det er penest. Dessuten er det naturlig ventilasjon i hullene mellom bordene. Når du skal sette opp bordene, må du finne ut av hvor langt det skal være mellom dem i det innerste laget for at det går opp med hele bord. Dette kan du regne deg fram til, men det er langt lettere og raskere å lage ei målelist med 5 og 10 cm merker - se også nederst på siden der prinsippet er nærmere beskrevet.

1

Strek opp på avstandslistene der det første bordlaget skal sitte. Drei ei målelist (med henholdsvis 5 cm og 10 cm merker) til den avsluttes med hele ytterbord på begge sider. Overfør merkene til avstandslistene ved hjelp av et vater.

2

Hold bordene ved merkene, og fest dem til avstandslistene med en 55 mm lang skrue. Lag dem et par cm for lange nederst. Vær klar over at bordene buer litt når de tørker. Snu dem med den smilende kjernevedsiden utover.

3

Med en vinkelformet mal av to lister kan du raskt sette merker på det første bordlaget og få plassert det andre laget med bord pent over mellomrommet. Vi har 10 cm brede bord slik at det passer med 2,5 cm fra kantene.

4

Det andre laget med bord holdes mot merkene og festes til avstands-listene med to 75 mm lange skruer på hver list. Skruene skal sitte i forskjellig høyde på lista - oppstår det sprekker i underlaget, løsnes bare den ene skruen.

5

Bordene under sålbenken av aluminium holdes opp mot den. Deretter senkes de et par mm før de festes. Ellers presses sålbenken oppover. Deretter kan du dekke det øverste av aluminiumsprofilen med ei list som skrus fast.

6

Vi har slått to fluer i en smekk: En flott, ny bordkledningen er kombinert med etterisolering. Dessuten er taket fornyet med vindskier og framkantbord i 25 x 150 mm lerketre. Og det er lagt takshingel på taket.

Materialer

• Vannrette lekter, 48 x 48 mm
• Avstandslister, 23 x 48 mm trykkimpr. furu
• Kledningsbord, 25 x 100 mm lerk
• 50 mm mineralull
• Grunning og olje til lerketre
• Climate-skruer, 4 x 60 mm og 5 x 80 mm
• Rustfri skruer, 4,2 x 55 mm og 4,8 x 75 mm
• Karmskruer, 7,5 x 112 mm
• Ekspanderende fugebånd
• Aluminiumsbeslag og aluminiumsspiker
• Vinduer og dør
• Vindtett papp

Tidsforbruk

3-5 dager for et anneks som vårt på 12 m2

Pris

Cirka 22.000 kroner (pluss vinduer og dører). Erstatter du lerketrebord med trykkimpregnert furu i en god kvalitet, faller prisen til cirka 14.000 kroner.

Vanskelighetsgrad

Vær nøyaktig når bordene fordeles på veggen. Ulike mellomrom ser ikke pent ut.

Tegning

De mange lagene i ytterveggen

Her kan du se de mange lagene som en normal trevegg kan være bygd opp av.

Den bærende konstruksjonen består av losholter (spikerslag) og stendere - samt en innvendig kledning og ei dampsperre. Legg merke til at det i et fritidshus som dette er ei vindsperre. Den eksisterende (gamle) isolasjonen erstattes eventuelt helt av ny isolasjonen hvis den gamle er svært medtatt. Utenpå den gamle isolasjonen monteres vannrette lekter og deretter ekstra isolasjon.

I vårt anneks brukes 48 x 48 mm lekter og 50 mm mineralullisolasjon, men 48 x 98 mm konstruksjonsvirke og 95 mm mineralull er også velegnet. På denne monteres dampsperre eller vindsperre etterfulgt av 23 x 48 mm avstandslister. Og ytterst altså bordkledningen.

De mange lagene i ytterveggen

Få bordene riktig fordelt

Når du skal ha plass til et helt antall bord - med like store åpninger mellom, er ei målelist til god hjelp.

Eksempel: Det skal monteres et helt antall bord (10 cm brede) på en 49,5 cm bred vegg. Ved å dele inn ei måle list i henholdsvis 5 og 10 cm, og deretter holde den på skrå, kan du «komprimere» 55 cm på måle lista til ca. 49,5 cm på veggen. Sirklene på tegningen markerer hvor bordene skal plasseres.

Få bordene riktig fordelt

Slik sitter bordene

Her kan du se hvordan tømmermannspanelet sitter. Til høyre hvordan et hushjørne er bygd opp, og til venstre kan du se konstruksjonen ved en karm: Først ei loddrett lekt. Derpå ei loddrett avstandslist, som presses mot fugebåndet. Et halvt bord støtter det ytterste kledningsbordet.

Slik sitter bordene

Tips & Triks

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

Akkurat nå leser andre ...

Mer fra kategorien Anneks