Fra 100 år gammel jordkjeller til moderne badstue

Hvorfor ikke bygge om den ubrukte jordkjelleren til en lekker badstue? Det kan fint la seg gjøre, og det er et morsomt prosjekt. Det krever bare litt kreativ innsats, og at du glemmer alt om rette vinkler, vater og lodd. Her viser vi deg hvordan en gammel jordkjeller blir til en moderne badstue.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
Denne badstuen ble bygget i løpet av cirka seks måneder.
Pris
Hele prosjektet koster cirka 50.000 kroner.

Glem alt om lodd, vater og rette vinkler. Ønsker du også å lage en badstue av en gammel jordkjeller, er det tilpassinger og kreativ innsats som gjelder. Følg med når vi viser deg hvordan et gammelt rom under bakken bygges om til en moderne badstue.

Klargjøring før oppbygging

Utgangspunktet for denne badstuen var en gammel, fuktig jordkjeller, med mengder av gammel hermetikk, mugg og avskallet kalk på veggene - samt en masse spindelvev i både vegger og tak.

Før byggingen begynner, blir rommet, derfor ryddet helt rent, all mugg og gammel kalk blir rensket vekk, og hele rommet blir kalket opp igjen til et rent og lekkert utgangspunkt å bygge opp badstuen på.

1

Vegger, tak og gulv blir slipt helt ned med en vinkelsliper med flappskive, før oppbyggingen kan begynne. Arbeidet støver og bråker voldsomt, så både vernebriller, hørselvern og ansiktsmaske er påkrevd.

2

Alle overflater blir også kalket, slik at utgangspunktet blir helt rene og pene flater å bygge videre på.

3

Den gamle, støpte gangeveien bankes vekk for håndkraft med en slegge. Gangveien er såpass morken, at maskinelt verktøy ikke er nødvendig.

4

Føringsrør til strøm graves ned i bakken på utsiden, og trekkes inn til badstuen. Jobben gjøres i samråd med en elektriker, som kobler til alt av strøm senere.

5

På utsiden legges det en gangvei av 28 x 120 mm terrassebord (G) frem til badstuen. På undersiden ligger det tilfarere av impregnert 48 x 98 mm (I).

Ventilasjon i badstue

Riktig ventilasjon av badsturommet er viktig for at ovnen i badstuen skal fungere på riktig måte, og for at badstuen skal være effektiv, holdbar og behagelig å oppholde seg i for brukerne.

Det er to måter å ventilere en badstue på. Begge metodene krever at du fører luft inn i badstuen, og at det trekkes luft effektivt ut av den igjen. Den moderne metoden er såkalt mekanisk, med bruk av en vifte. Viften plasseres lavt på veggen, rett over gulvet, og trekker brukt, varm luft ut av rommet. Frisk luft føres inn gjennom en ventil som plasseres rett over badstuovnen, eller høyt på veggen eller i taket over den, på motsatt side av rommet.

Den tradisjonelle metoden er naturlig ventilasjon, der frisk luft trekkes inn lavt i rommet, under eller i umiddelbar nærhet av badstuovnen. Deretter sikrer termisk energi fra økende varme at luften sirkulerer gjennom rommet, til en utluftingsventil høyt på veggen eller i taket på motsatt side av rommet.

Ved naturlig ventilasjon føres kald, frisk luft inn i rommet under ovnen, mens brukt, varm luft trekkes ut gjennom ventilen høyt på veggen på motsatt side.

Innvendige vegger og tak

Å bygge en badstue i en jordkjeller er nesten som å bygge en badstue i et kjøleskap. For å forebygge mot problemer det kan skape med kondens, fukt og påfølgende sopp og råte, bygges dette badsturommet på et skjelett av komposittlekter, som tåler fukt. I tillegg skaper lektene et ventilert mellomrom mellom den kalde jordkjellerveggen og den varme innerveggen. Innerveggene isoleres med en damptett badstuisolasjon, og kledningen utenpå den lages også med lufting på baksiden.

1

Helt innerst mot kjellervegger og -tak skrus 30 x 50 mm komposittlekter (A) fast. Lektene settes med cirka 45 cm avstand, og plasseres slik at luften kan sirkulere fritt mellom dem.

2

Utenpå komposittlektene (A) skrus det på 30 mm tykke isolasjonsplater. Alle sammenføyninger limes, og det brukes spesielle brede medfølgende skiver rundt skruene, for å skape hold på isolasjonen.

3

Alle sammenføyninger teipes med en aluminiumsteip. Isolasjonsplatene er damptette, med not og fjær på alle sider, og er laget spesielt for badstuer.

4

Isolasjonsplatene i taket er skåret på tvers i en rekke tette spor med en hobby kniv. Det gjør platene så fleksible at de kan legges i en bue. Det ødelegger dog tettheten, som derfor sikres med en plastduk.

5

Spikerslagene til panelet (B) skrus fast gjennom isolasjonen og inn i komposittlektene på baksiden. De skaper hold for panelbordene, og de sikrer god ventilasjon bak dem, slik at de ikke skades av fukt.

6

Vegger og tak kles med 14 x 95 mm panel av gran (C). Panelet festes med såkalte panelklips i notsiden. Da unngås spiker eller skruer i overflaten, som ellers kan bli brennhete å støtte ryggen mot i en badstue.

7

Etter at veggene er kledd, er det klart for taket, som krever buede spikerslag. Det sikres ved å splitte 4 mm tykke finérplater til 10 cm brede, fleksible bord, som skrus fast til lektene under isolasjonen.

8

Badstubenken forankres i veggen med en 48 x 98 mm planke (H), inn i forsterkningen som tidligere er lagt inn på baksiden. Plastflisene på gulvet sikrer god ventilasjon mellom gulvet og det kalde underlaget.

Dette er kingspan badstuisolasjon

Kingspan Sauna-Satu er en høyeffektiv polyuretan-isolasjon, som er utviklet spesielt for badstuvegger og badstutak, samt for andre rom med begrenset plass som skal isoleres innvendig.

Platene er 60 x 120 cm, med en tykkelse på 3 cm. Kantene er utstyrt med not eller fjær, og platene skrus mot underlaget med skruer med store skiver under skruehodet, slik at skruehodet ikke mister festet i platene. I tillegg limes kantene, både mellom platene og mot avslutninger ved gulv, tak og vegg.

Platene i seg selv er damptette, men alle sammenføyninger sikres med en spesiell aluminiumsteip.

Kingspan SaunaSatu er utviklet spesielt for bruk i badstuer.

Gulv, benk og ovn

Nå er det tid for gulvet, som isoleres med samme isolasjon som i vegger og tak. Lufting på undersiden sikres med perforerte plastfliser, som isolasjonen legges rett på. Oppå der igjen legges ”tilfarere” av panelbord, med terrassebord av sibirsk lerk på toppen.

I tillegg bygges en badstubenk av osp, det settes opp en skillevegg, som kles med isolasjon og panel, og det settes inn en badstudør av glass i veggen. Til slutt monteres badstuovnen, før elektrikeren kommer og kobler den til.

1

Panelbordene (C) kappes i en rett linje nederst, for å lage plass til at henholdsvis isolasjon, tilfarere (E) og terrassebord (D) kan legges under enden av panelbordene.

2

Isolasjonen legges på gulvet, og teipes tett mot isolasjonen på veggene. Så legges tilfarere av panelbord (E) (synes ikke på bildet), med terrassebord (D) på toppen.

3

Benken i badstuen bygges opp med et skjelett av 48 x 98 mm (H), med front og sitteflate av 21 x 88 mm osp (F). Osp er glimrende i badstuer, fordi det har lav varmeledingsevne og det svetter ikke kvae.

4

Den elektriske badstuovnen monteres i hjørnet av rommet. Spillbrettet på undersiden fanger vann som renner ned fra ovnen, slik at det ikke havner på gulvet.

Fukt i badstue

En badstue, der det det hives vann på badstuovnen for å skape varm damp, blir et veldig fuktig rom. Men samtidig er rommet så varmt, at vann og fukt fordamper, slik at vegger, gulv og tak tørker godt opp så snart rommet igjen er fritt for damp. Så selv om fuktigheten til tider er høy, er en badstue et veldig tørt rom. Er du nøye med å lage badsturommet damptett mot konstruksjonen rundt, og i tillegg sørger for god lufting bak badstukledningen, er du derfor godt sikret mot fuktskader.

Video

Slik bruker du vinkelsliperen

I denne videoen kan du se hva vinkelsliperen kan, og hvordan du bruker den. Sliperen gir deg masser av kraft når du skal skjære i jern, betong og stein. Og med riktig kutteskive kan du lage nøyaktige snitt i alt fra aluminium og plast til hardtbrente fliser. Du lærer også alt om innstillinger og beskyttelsesustyr, slik at du kan jobbe trygt.

Video

Slik bruker du multikutteren

I denne videoen lærer du alt om maskinens smarte funksjoner og tilbehør. De mange forskjellige typene tilbehør gjør det mulig både å sage, stemme ut, kappe, frese og slipe på steder der andre verktøy ikke kan komme til. Maskinen kan brukes i både tre, plast, metall og mørtelfuger, for å nevne noe.

Video

Materialer

30 x 50 mm komposittlekter

 • Avstandslekter i vegger og tak (A)

14 x 95 mm granpanel

 • Avstandsbord bak panelet (B)
 • Kledning i vegger og tak (C)
 • Tilfarere på gulvet (E)

22 x 120 mm sibirsk lerk

 • Gulvbord (D)

21 x 88 mm osp

 • Bord til sittebenk (F)

28 x 120 mm terrassebord

 • Gangvei på utsiden (G)

48 x 98 mm impregnert

 • Tilfarere under gangvei (I)

48 x 98 mm konstruksjonsvirke

 • Skjelett til badstubenken (H)

Øvrige materialer

 • Kingspan Sauna-Satu isolasjon, med lim og skiver
 • 0,2 mm dampsperrefolie
 • 4 mm kryssfinér splittet til 10 cm brede lister
 • Aluminiumsteip
 • 30 x 30 cm gulvfliser i plast
 • Badstudør i glass, 70 x 190 cm
 • Badstuovn
 • Panelklips
 • Skruer, spikere og stifter

Spesialverktøy

 • Hullsag for betong
 • Flappskive til vinkelsliper

Tidsforbruk

Denne badstuen ble bygget i løpet av cirka seks måneder.

Pris

Hele prosjektet koster cirka 50.000 kroner.

Vanskelighetsgrad

Dette er et stort prosjekt, som krever mye tilpassing og knoting.

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

  Akkurat nå leser andre ...

  Mer fra kategorien Badstue