Flott og solid carport

Vi forvandler en liten parkeringsplass foran huset til en flott innkjørsel med ny belegning og en stilren carport. Vi viser deg hvordan du lager carporten – fra start til slutt.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
14 dager
Pris
80.000 kroner

Intro

Hvis du tar en snarvei når det gjelder underlag og belegningsstein, så tåler ikke en innkjørsel belastningen fra biler. Du kommer nesten garantert til å ende opp med en dårlig og humpete innkjørsel, eller med å måtte gjøre om alt sammen.

Derfor viser vi hvordan det skal gjøres riktig. Vi graver ut, støper kantsikring, setter opp stolpesko, stamper og legger stein vi kan kjøre på.

Vi bygger også en carport, som på tross av sin relativt enkle oppbygging oppfyller alle krav.
Nøkkelordene er planlegging, grundighet og detaljsans. Plassen blir utnyttet optimalt, og det blir ikke gått på kompromiss noen steder.

I artikkelen får du prosessen grundig beskrevet med trinnbilder og tilhørende bildetekster. Du får også en grundig arbeidstegning, 3D-detaljtegninger og en materialliste.

Veiledning

01
Underlag 4 Trinn

Underlaget er det viktigste når det handler om innkjørsler. Den konstante inn- og utkjøringen skaper sideveis trykk mot belegningen. Det kan få hele belegningen til å bevege seg, hvis ikke underlaget og kantsikringen er i orden.

Du må fjerne det øverste jordlaget, for å lage plass til en god bunn til belegningen. Hvis tomten skrår, kan du lage en kantsikring av fundamentblokker og deretter legge ut grus til bunnsikring, bærelag og avretting/settelag, før du til slutt legger steinene. Det er viktig at det er fall på belegningen (ca 2,0 cm per meter), så regnvann ledes vekk.

1

Fjern det øverste jordlaget for å lage plass til et bunnsikringslag på 15 cm, et bærelag på 12 cm og et settelag på 3 cm.

2

Begynn med et lag bunnsikring på 1530 cm, og vibrer det. Påfør deretter et bærelag på 10-15 cm, og vibrer også det. Avslutt med et settelag på 2-4 cm.

3

Her bruker vi fundamentblokker for å skille mellom nivåforskjeller på belegningen. Blokkene plasseres oppå bunnsikingen, før bærelaget og settelaget legges ut.

4

Settelaget rettes opp ved å legge ut vannrette lirer (jernrør) i grusen, og trekke en lang rettholt eller et rett bord over dem.

02
Belegning 6 Trinn

Betongstein er det vanligste valget når det gjelder belegning i innkjørsler.

Betongstein kan kjøpes i mange forskjellige fargenyanser og størrelser. Det kan kanskje være fristende å bruke så store steiner som mulig, for å få færre fuger å rense. Men ulempen med store steiner er at de er tunge og vanskelige å håndtere - særlig når de bør være minst 6 cm tykke for å kunne brukes som kjørebelegning.

Derfor er det smart å bruke en mindre størrelse. Det gjør det også lettere å lage pene overganger mellom nivåene.

1

Det er smart å sjekke hvilket underlag du har i bakken. Hvis underlaget er solid og godt drenert, slik at regnvann forsvinner raskt, er det ofte nok å grave av cirka 35 cm.

Hvis underlaget består av leire, moldjord og for eksempel er sumpete og drenerer dårlig, kan det være nødvendig å grave vekk enda mer masse.

2

Steinene i en innkjørsel skal være tykkere enn til en terrasse, slik at de ikke knekker når du kjører på dem. Vi anbefaler at du bruker steiner som er minimum 6 cm tykke.

3

Grav hullene til stolpeskoene som skal brukes til stolpene til carporten. Sett dem i fuktig beton. Her skrus stolpeskoene fast til en bjelke. Da vil de ikke flytte seg når de støpes fast.

4

Start den nye belegningen der den møter den gamle. Da blir det bare tilskjæringer og skjevheter i sidene av belegningen.

5

Lag de hele flatene først og tilpassingene til slutt. Da har du kontroll på retningen, og alle tilpassingene gjøres samtidig. Det er mest effektivt.

6

Hell ut fugesand på steinene, og fei det diagonalt ned i fugene. Kjør deretter over med platevibratoren, slik at sanden vibreres ned - og opp i fugene nedenfra. Etterfyll og vibrer igjen til fugene er tette og fulle.

03
Stolper og sperrer 4 Trinn

Carportens oppbygging er enkel. Stolpene monteres i de faststøpte stolpeskoene. Når de er kappet i riktig høyde, monteres toppsvill og sperrer.

Vannet på takflaten ledes bakover ved å lage de bakerste stolpene kortere enn de fremste. Dermed blir toppsvillen skrå, og det blir fall på taket.

Hvor stort fall det skal være på takflaten, avhenger av taktypen - følg alltid leverandørens anvisninger.

1

Monter stolpene (A) i stolpeskoene, og støtt dem opp med et par lekter når de står i lodd.

2

De bakerste stolpene (A) skal være lavere enn de fremste for å lage fall på taket. Trekk en snor fra den fremste til den bakerste svillen (B), som her faller cirka 2,5 cm per meter. Fallet varierer alt etter taktype - følg alltid leverandørens veiledning. Lag hakk i de loddrette stolpene (A). Da får toppsvillen noe å ligge på.

3

Monter den fremste, midterste og bakerste sperren (E) først, slik at konstruksjonen er låst. Deretter kan du legge resten av sperrene. Senteravstanden er 60 cm.

4

Her lages et innhakk i sperrene (E) der de skal møte toppsvillen (B). Husk at sperrene svekkes når du feller dem ned på denne måten. Det må du ta hensyn til når du beregner sperredimensjon.

Velg riktig dimensjon på sperrene

Tabellen gjelder lette tak. Dimensjonene gjelder konstruksjonsvirke C24, og er beskrevet for en snølast på 3,5 kN/m². De gjelder tak med helling under 14 grader.

Slik leses tabellen: Her legger vi tak på en carport. Avstanden mellom toppsvillene er 350 cm. Takplatene krever en sperreavstand på 60 cm. Gå inn i tabellen og velg sperreavstand (her 60 cm). Fortsett nedover i kolonnen til du kommer til ønsket spennvidde (her 350 cm). Til venstre står sperredimensjonen (her 48 x 220 mm).

OBS! Tabellen er bare retningsgivende. Forhør deg om snøvekt og dimensjonering hos lokale fagpersoner.

04
Kledning og tak 5 Trinn

Denne carporten er åpen og uisolert. Det er derfor ingen spesielle krav til vindsperre eller kledning.

Kledningen monteres på et treskjelett, som skrus fast til carportens stolper og toppsvill. Hvis stolpene er plassert nøyaktig, kan all kledning kappes til i én omgang.

Hvis du skrur på kledningen, som vi gjør her, så anbefaler vi at du bruker 4,5 x 50 mm skruer. Forbor før du skrur fast bordene i endene. Ellers risikerer du at bordene spekker.

1

Underlaget til kledningen lages av trelekter (C). Trekk lektene cirka 3 cm tilbake fra forkanten av stolpene (A). Da vil alle ender på kledningen skjules.

2

Hold en avstand på 25 mm fra ende og underkant av kledningsbordet (G) når du skrur. Kontroller fortløpende at bordene i de forskjellige feltene flukter.

3

De øverste kledningsbordene tilpasses tett opp mot toppsvillen (B). På sidene må det øverste bordet skråskjæres på grunn av fallet på taket.

4

Takplatene avsluttes plant med enden på sperren (E). Det gir mulighet til å montere kantbord (H) og dekkbord (J) senere.

5

Mellomstykker (F) monteres mellom alle sperrer (E) for å understøtte takplatene og for å rette opp taksperrene på midten.

Materialer

Trekonstruksjon:

 • 98 x 98 mm trykkimpregnert til stolper (A)
 • 48 x 148 mm konstruksjonsvirke til toppsviller (B)
 • 36 x 73 mm lekter til underlag (C) og skråstivere (D)
 • 48 x 223 mm konstruksjonsvirke til taksperrer (E)
 • 48 x 98 mm konstruksjonsvirke til mellomstykker i taket (F)
 • 19 x 123 mm bord til kledning (G)
 • 22 x 123 mm trykkimpregnerte bord til kantbord (H)
 • 19 x 98 mm trykkimpregnerte bord til dekkbord (J)
 • Avstandsklosser (K)

Dessuten:

 • Takplater (her termoplater)
 • 4,5 x 50, 4,5 x 70, 4,5 x 90, 4,5 x 100, 4,5 x 120 mm skruer
 • Tørrbetong
 • Vinkelbeslag (80 x 80 mm)
 • Beslagskruer
 • Franske treskruer til stolpesko
 • Stolpesko med beslag
 • Trebeskyttelse

Tidsforbruk

Cirka 14 dager.

Pris

Cirka 80.000 kroner.

Vanskelighetsgrad

Oppskriften er nøyaktighet og enkle materialer. Med en god plan kan de fleste med litt byggeerfaring gjøre det samme.

Tegning

Multimedia

3D-modell

3D-modell

Utstikk

Utstikket i gavlveggene er forlenget med trestumper.

Åpne 3D-modellen

3D-modell

Kantbord og vindski

Takflaten avsluttes med trykkimpregnerte bord hele veien rundt.

Åpne 3D-modellen

3D-modell

Stolpesko

Samtlige stolper settes fast i stolpesko. Alle stolpeskoene støpes fast før det legges belegningsstein.

Åpne 3D-modellen

3D-modell

Skjelett

Kledningsbordene deles inn i felt og skrus fast på et skjelett som er laget av lekter.

Åpne 3D-modellen

3D-modell

Liggende kledning

Den formalte, svarte liggende kledningen er forholdsvis billig og enkel å montere.

Åpne 3D-modellen

Video

Fall på belegning

Med et måleplan er det enkelt å måle opp til fall

Video

Hakk til murersnoren

Video

Avrettingslag til belegning

Med to rør og et rett bord blir det helt plant

Video

Fuging av stein og heller

Med riktig fugesand blir belegningen solid

Video

Slik bruker du kapp-/gjærsagen

I denne videoen kan du se hvordan du stiller inn og bruker sagen, slik at du får full utnyttelse av den. Kappsagen er smart når du skal sage mange rette, korte snitt på tvers av bord og lekter. Du kan sage både rette, vinklede og tiltede snitt i blant annet tre, metall, fibersement og laminat – gjennomgående eller i akkurat den dybden du ønsker.

Video

Stoppkloss til kappsagen

Video

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

  Akkurat nå leser andre ...

  Mer fra kategorien Carport