Drivhus uten glass på to kvadratmeter

Et drivhus mot husveggen. Uten glass, men med plass til mange planter og deg som steller dem. Vinduene er av solbestandig, klar plastduk, som holder i mange år.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
2 dager
Pris
2.500 kroner
Drivhus på to kvadratmeter

Det er masser av plass til både grønnsaker, krydderurter og blomster i dette enkle drivhuset.

Intro

Noen ganger skal du bare gjøre det selv. Og når du ser på byggvarehusenes utvalg av små drivhus til oppsetting mot en vegg, er det ingen tvil: Dette kan gjøres smartere.

LES OGSÅ: Her finner du alt vårt innhold om drivhus

De fleste modellene har nemlig ikke særlig mye plass til planter, og det er slett ikke plass til deg som skal passe plantene. I hvert fall ikke hvis du gjerne vil rette ut ryggen litt i drivhuset en gang iblant.

Derfor får du oppskriften på et drivhus som kan plasseres mot en vegg her. Det har god plass til planter, du kan stå oppreist i det – og det ligner i tillegg et ekte drivhus og ikke en kjedelig kasse.

I tillegg slipper du å bekymre deg for skrøpelig glass eller kostbare akrylplater, for her består vinduene av klar, sterk plastduk, av den typen som normalt blir brukt til vinduer i kalesjer eller seil. Spør etter det i båtutstyrsbutikker

Bestem størrelsen selv

Drivhuset kan være et godt alternativ, hvis du ikke har plass til eller lyst på en stor frittstående modell. Drivhuset måler bare cirka 80 x 250 cm i grunnflate, så plassen er ikke noe problem, selv ikke i en liten hage. Likevel er det plass til tre kapillærkasser med to planter i hver. De seks plantene gir rikelig til å dekke familiens behov i en god del av sommeren.

Hvis du har behov for et større drivhus, kan du faktisk bare lage side- og takrammene bredere, og dermed uvide arealet så mye som du har lyst til.

Drivhuset er satt sammen av sju rammer, som er sammenføyd med kraftige skruer. Når rammene er satt sammen, males de, og plasten festes med stifter. Til slutt spikrer du på lister som holder plasten på plass.

Det er sørget for god ventilasjon, noe som er viktig - spesielt i små drivhus som varmes opp veldig raskt. Den ene takrammen er hengslet fast til den andre, som igjen er skrudd fast til gavlen og sidene. Den hengslede takrammen kan åpnes i flere trinn ved hjelp av et eget beslag. Døren kan holdes åpen ved hjelp av stormkroker.

Veiledning

01
Bygg rammene 7 Trinn

Det lille drivhuset består av to rammer til fronten, to siderammer, en dør og et tak. Vi begynner med å bygge rammene til fronten enkeltvis, deretter kobler vi dem sammen til en helhet. Etterpå bygger vi de øvrige rammene, så er vi klare for å male og montere alt til et drivhus.

Rammene er, med noen små justeringer, like. Her viser vi deg hvordan du bygger frontrammene og sammenføyer dem. Når du etterpå skal lage siderammene og døren, følger du bare de samme prinsippene for sammenføyingen igjen.

Det er enklest å sage til alle delene på en kappsag, og legge dem opp slik at du er sikker på at de passer sammen.

1

Legg opp de kappede listene. Rammelistene F og G, som skal kappes med skrå snitt, lages litt lenger, slik at snittene kan tegnes av.

2

Tegn opp på de loddrette listene (F, H og J) hvor de skal settes sammen med de tverrgående stiverne. Beregn 10 cm til en tverrstiver og en avstand på 5 mm, som vi viser her.

3

Bor to skruehull til hver sammenføying av de loddrette listene (F, H og J). Dette gjøres enklest og mest nøyaktig med et borstativ eller en søylebormaskin.

4

Sett sammen de to ytterste halvdelene av rammen. Legg rammene oppå en plate med vinkelrette hjørner, og spenn fast listene med tvinger mens du skrur. Da har du full kontroll.

5

Skru sammen rammene gjennom de forborede hullene med 5 x 80 mm skruer til utendørs bruk.

6

Skru på det nederste bordet (A), mellom de to ytterste rammelister (H), med 5 x 80 mm skruer.

7

Sett på et par spikerplater ved døren for å holde den nederste tverrstiveren (A) på plass. Bruk små rund-hodede skruer, f.eks. 3 x 20 mm, og lag skjøten så den ender på innersiden.

02
Monter rammene 6 Trinn

1

Skru på den øverste tverrstiveren (B). De to rammehalvdelene henger sammen og danner forsiden på drivhuset.

2

Spenn på de skrå listene (G) med skrutvinger, og tegn opp de skrå snittene (røde streger). Tømrervinklen sikrer at skjøten i toppen sitter rett overfor midten av døren, slik at det blir pent.

3

Sag til listene F og G med skrå endesnitt etter de strekene du akkurat har tegnet. Sag med en håndsag.

4

Skru de skrå listene (G) sammen med 5 x 80 mm skruer, og deretter til rammen med 40 x 120 mm spikerplater med 3 x 20 mm beslagskruer.

5

Den ferdige frontrammen. Vinkelbeslagene er plassert på innsiden av rammen, slik at de ikke synes.

6

Monter de øvrige rammene. Dørrammen, de to siderammene og de to takrammene settes sammen på samme måte, med 5 x 80 mm skruer.

03
Sett i vinduene 6 Trinn

I stedet for tungt, kostbart glass eller akryl, kler vi drivhusets vinduer med klar plastpresenning. Det er den typen plast som brukes som vinduer i seil og kalesjer. I tillegg til å være glassklar, er den sterk og tåler solens stråler.

Dette er ikke en helt billig løsning; vi kledde drivhuset for drøyt 1000 kroner, men det er likevel billigere enn både glass og klare akrylplater. Plasten kan kjøpes hos markiseprodusenter, seilmakere og steder som selger utstyr til båter.

Plasten vi har kjøpt, fås i ruller på 137 centimeter. Det har vi tatt høyde for ved byggingen av rammene, slik at det blir enkelt å rulle på og stifte fast plasten.

1

Så skal “vinduene” settes i. Plasten her fås på rull i en passende lengde, som passer med rammenes høyde. Alternativt er den enkel å skjære til.

2

Kapp til plaststykket, slik at det er litt større enn rammeåpningen. En skarp hobbykniv er bra til formålet.

3

Stram opp plasten, og sett i rikelig med stifter. Stiftene blir skjult av lister, så ikke spar på dem av hensyn til utseendet.

4

Skjær til listene P og Q, slik at de passer rundt rammeåpningene. Listene er enklest å klippe til med en listesaks, men de kan også sages til.

5

Spikre på listene med 12 x 25 mm galvaniserte spiker.

TIPS! Slå en enkelt gang på spissen av spikerne før du slår dem inn, slik at de ikke sprekker opp de tynne listene.

6

Skjær av den overskytende plasten med en hobbykniv. Skjær helt tett inn mot listene. Husk å brekke av bladet på kniven en gang iblant, slik at den forblir skarp under hele jobben.

04
Sett opp drivhuset 7 Trinn

1

Begynn med å skru de to sidene til frontrammen med 4 x 50 mm skruer gjennom frontrammen.

2

Løft drivhuset inn mot veggen når rammene er satt sammen. Plasser det der du vil ha det til å stå.

3

Sett drivhuset i vater ut fra veggen. Ved å sette kiler under forkanten på drivhuset, kan du rette det helt opp.

4

Her må det et støttebein til. Terrenget faller nemlig hele 5 cm, så frontrammen må støttes opp.

5

Skru det malte støttebeinet på siderammen med 4 x 35 mm skruer. Sett det helt inn i hjørnet, slik at det sitter stabilt og ikke flytter seg.

6

Dekk sprekken mellom heller og rammer med tre 21 x 95 mm bord, som skrus på innvendig med 4 x 35 mm skruer. Bordene blir veldig utsatt for fukt, men kan enkelt skiftes om noen år.

7

Fest drivhuset til bakveggen med vinkelbelag. Her er veggen av tre, og bare til å skru rett inn i. Skal du feste det til en murvegg, må det en plugg til først.

05
Fest taket 5 Trinn

Nå har du et drivhus, eller i hvert fall nesten. Du skal nemlig sette inn ei dør, og legge på et tak, før du for alvor kan sette i gang med tomatdyrkingen.

Taket består av to rammer, der den ene er fast, mens den andre er hengslet på og derfor kan åpnes og lukkes, slik at du kan regulere temperaturen i drivhuset. Det ganske lille drivhuset blir fort veldig varmt.

Derfor er det også en god idé å montere et beslag som hjelper deg å holde vinduet åpent på den ene rammen. Da kan du trinnregulere luftingen.

Setter du i tillegg en stormkrok på døren, får du flere utluftingsmuligheter, slik at også følsomme planter overlever sommeren.

1

Løft den ene takrammen på plass, slik at den flukter med de skrå rammelistene. Du skal velge den rammen du ikke trenger å åpne senere.

2

Skru fast takrammen til de skrå rammelistene med 4 x 50 mm skruer, både langs fronten og i toppen.

3

Legg den andre takrammen på plass. Sjekk at mønet er vannrett. Ellers må du klosse det opp litt. De to rammene skal flukte helt nøyaktig.

4

Skru på de to vegglistene (G) som skal understøtte takrammene. Disse to listene er malt hvite, fordi de skal sitte rett på den hvite veggen.

5

Sett sammen de to takrammene med tre hengsler over takryggen. Nå kan den ene rammen vippes opp når det skal luftes i drivhuset på varme dager.

06
Sett i døren 3 Trinn

1

Skru hengsler på døren. Den nøyaktige plasseringen er ikke så viktig. Men sjekk at det kommer til å passe med rammen, som døren skal festes til.

2

Sett døren på plass i åpningen, og kil den fast så sprekken rundt blir jevnt fordelt. Skru fast hengslene.

3

Skru på falslistene (P) i døråpningen innvendig, slik at døren har en kant å slå mot når den lukkes.

07
De siste detaljene 3 Trinn

1

Monter en skåte øverst, som holder drivhuset lukket, et dørgrep og til slutt et par stormkroker til å holde døren lukket eller på klem med.

2

Hvis det er et ustikk på veggen, som her, kan det bli nødvendig å tette drivhuset med lister.

3

Sett eventuelt opp hyller på siderammene. Her har vi brukt 21 x 95 mm glattkant, som henger på to 40 x 60 x 80 mm vinkelbeslag hver.

Materialer

21 x 95 mm glattkant:
• 1 tverrstiver (A), 241 cm
• 7 tverrstivere (B) à 77,3 cm
• 8 tverrstivere (C) à 76 cm
• 3 tverrstivere (D) à 67,3 cm
• 4 tverrstivere (E) à 79 cm

21 x 45 mm glattkant:
• 2 rammelister (F) à 182,5 cm
• 4 skrålister til ramme og vegg (G) à 133 cm
• 6 rammelister (H) à 165 cm
• 2 lister til dør (J) à 171 cm
• 4 lister til takrammer (K) à 138 cm
• 2 lister til takrammer (L) à 79 cm
• 2 rammelister (M) à 77,3 cm
• 2 rammelister (N) à 76 cm
• 1 rammelister (N1), 67,3 cm

9 x 45 mm glattkant:
• Inndekkings- og falslister (P), i alt ca 11 m

9 x 21 mm firkantlist:
• Inndekkingslister (Q), i alt ca. 37 m

Dessuten:
• 3 x 20 mm, 4 x 35 mm, 4 x 50 mm og 5 x 80 mm skruer
• 12 x 25 mm galvaniserte spiker
• 4 stk. 40 x 120 mm spikerplater
• 4 stk. 40 x 60 x 80 mm vinkelbeslag
• 2 stk. 50 x 100 mm hengsler til dør (målt åpent)
• 3 stk. 50 x 50 mm hengsler til takramme (målt åpent)
• 1 stk. 40 x 160 mm skåte
• 1 stk. 15 cm lang stormkrok
• 1 stk. 30 cm lang stormkrok
• 1 dørgrep
• Cirka 9 m plast i 137 cm bredde (vindusplast på rull)
• Trebeskyttelse

Tidsforbruk

Et par dager, pluss den tiden det tar malingen å tørke.

Pris

Cirka 2500 kroner.

Vanskelighetsgrad

Mål opp nøyaktig. Da er dette et prosjekt som de fleste med litt gjør det selv-erfaring får til uten problemer.

Tegning

Alt er bygget av rammer

For å gjøre oppbyggingen så enkel som mulig, har vi bygget drivhuset av nesten like rammer. To av rammene føyes sammen og utgjør drivhusets front, to rammer danner sider, en blir til dør, og taket består av to sammenhengslede rammer, slik at den ene delen kan åpnes for å skape ventilasjon.

Alt er bygget av bare tre typer glattkantbord og én type list. Alle materialene kan kappes til på forhånd.

Alt er bygget av rammer

Tips & Triks

Detaljene er prikken over i-en

Du kan innrede drivhuset slik du har lyst til. Men vi synes at hyller, ekstra kroker og andre ting, skaper det lille ekstra.

Rikelig med plass, er et av poengene med dette drivhuset. Setter du inn hyller, er det enda mer plass til planter i krukker og potter. På gulvet er det plass til kapillær-kasser, som sørger for at det alltid er vann nok til de plantene som er satt i plantesekkene oppå kassene.

Hyllene gir god plass til for eksempel potter med krydderurter eller til flotte blomster.

En stormkrok til døren gir mulighet for ekstra utlufting i det lille drivhuset.

Takrammen kan holdes åpen med et enkelt beslag, slik at litt av varmen kan slippe ut.

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Drivhus og orangeri