Orangeri med gavlvindu og døbbeltdør

Bygg et lekkert orangeri med mange hyggelige detaljer – blant annet et dekorativt gavlvindu. Store ruter og en dobbeltdør sikrer samtidig mye lys.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
1 uke
Pris
8.000 kroner

Intro

Her har du et hus som er en kombinasjon av et drivhus og en utestue.

Vi har tatt det beste fra begge, og bygget et hus som gjør at du kan tilbringe mange flere timer i hagen.

Huset er i moduler, slik at det er lett å sette sammen.

Veiledning

01
Sidene 8 Trinn

Lysthuset består av fire sider, som bygges en om gangen - som moduler - og settes sammen til slutt. Hver side består av en ramme som er delt i fire felt. Disse feltene fylles ut med enten glass eller bord, og to dører på forsiden.

Målene på feltene er beregnet ut fra et ganske vanlig mål på drivhusglass, som er 61 cm i bredden. Glasset skal kunne settes uhindret inn i feltene i rammene, derfor er det beregnet en halv cm ekstra mellom stolpene i rammene.

Når du skal lage sidene, er det smart å lage et bord med små stolpebiter plassert i riktig avstand. Da kan du måle opp etter det, og sikre at rammene blir helt like.

1

Lag en mal du kan bruke til å måle opp etter, slik at rammene blir nøyaktige. Bruk et bord, og mål opp hvor stolpene (B) skal plasseres på de vannrette lektene (A) ved å legge noen stolpestumper på bordet.

2

Tilpass høyden etter tømmerkledningen (F). Legg ut bordene, og marker på stolpene (B) hvor riktig høyde blir. Noten på det øverste bordet skal fjernes før du merker opp.

3

Strek opp på alle stolpene (B). Det er smart å spenne den ferdig oppmerkede stolpen sammen med de andre. Da kan du overføre målet til alle de andre stolpene samtidig. Bruk en vinkel.

4

Skru fast stolpene (B) til de vannrette lektene (A). Dette er lettest hvis du legger alle delene på klosser, slik at de heves over underlaget. Skru sammen rammen med 5 x 80 mm skruer. Bruk to skruer i hver sammenføyning.

5

Skru fast tverrstivere (C) i feltene i rammen. Kapp en lekt i lengden som passer med høyden i de nederste feltene. Legg den i, og skru på tverrstiverne.

6

Lag glasslistene (Q) av 19 x 98 mm bord. Bruk en bordsirkelsag. Dette er mye billigere enn å kjøpe dem ferdige.

7

Spikre tømmerkledningen (F) til glasslistene (Q) med 1,8 x 35 mm spiker. Bordene kappes først i riktig lengde.

8

Dermed har du to ferdige sider. Husk at sidene skal være speilvendte. Den tette bakrammen lages på samme vis som de to sidene, men med kledningsbord i alle feltene. Forsiden lages som sidene, men med en dør i de to midterste feltene.

02
Dobbeltdøren 5 Trinn

På forsiden av lysthuset skal det være en dobbeltdør i de midterste feltene. Døren består av to rammer, som monteres til stolpene. Hver dørramme har tre bjelker; øverst, nederst og en i samme høyde som tverrstiverne i de andre rammene.

Det er smart å forbore til hullene i bjelkene. Da slipper du å risikere at treet sprekker når du skrur sammen delene. Når du har satt sammen dørene, er det en god idé å sjekke om de passer i rammene. Du har fortsatt mulighet til å rette opp noe, hvis det er behov for det.

1

Mål opp til bjelkene (E) i døren. Spenn fast de fire dørstolpene (D) til den ene stolpen (B) i døråpningen. Mål avstanden til motsatt stolpe (B). Trekk fra 1 cm på målet, og del med to. Dermed har du lengden på de seks bjelkene. Kapp dem i riktig lengde.

2

Plasser midtbjelken (E) i samme høyde som tverrstiverne (C). Legg en dørstolpe (D) i dørhullet, og merk opp plasseringen med en vinkel.

3

Bor hull til bjelkene (E) i dørstolpene (D). Spenn sammen de fire stolpene, marker plasseringen til bjelkene, og bor to hull i hver skjøt. Da kan de skrus sammen uten at treet sprekker.

4

Nå kan dørrammene skrus sammen med 5 x 100 mm skruer i de forborede hullene. Hold delene sammen med tvinger mens du skrur.

5

Skru på falslistene (Q) med 4 x 40 mm skruer. Når de to dørene er ferdige, er det en god idé å legge dem i frontrammen og sjekke om de passer. Rett opp, hvis det er nødvendig.

03
Sperrene 5 Trinn

1

Mål opp til sperrene. Sentrer platen til gavlkledningen (F1) over den fremste rammen. Mål 81 cm opp fra midten av rammen - da blir takvinkelen 30 grader. Legg ut den ene delen av gavlsperren (B1), marker hvor den skal kappes og kapp den.

2

Spenn fast to hjelpeklosser - en på hver side av rammen. De skal angi tykkelsen på sidene som skrus utenpå frontrammen senere. La overkanten på sperren stikke 1 cm over rammen, slik at det er plass til glass og kittbånd.

3

Mål opp til sperrefoten (A1). Legg på plass de to sperredelene, og strek opp til sperrefoten. Kapp den til, og legg delene på plass. Hold dem midlertidig sammen med bord som skrus utenpå. Skru hanebåndene E1 fast i toppen av sperren.

4

Lag hakk i midtsperrene (C1). De “rir” over siderammene. Derfor skal det sages ut et hakk nederst, som griper rundt rammene. Strek opp, og sag ut. Kapp også til støttebjelken (E1), og skru sammen med 5 x 100 og 6 x 120 mm skruer.

5

De tre midterste sperrene skal ha hakk i endene til siderammene. I toppen settes de sammen med avstand, med plass til mønebjelken (G).

04
Gavlvinduet 5 Trinn

Nå skal du lage gavlvinduet, med form som en halvsirkel. Vinduet skal lages av en kryssfinérplate, og plasseres i gavlen over døren. Men først skal den skjæres til. Tegn den opp ved å legge gavlsperren oppå platen, før du skjærer den ut.

Når platen er skåret til, måler du opp til buen i frontplaten. Buen tegnes med en list etter samme prinsipp som når du bruker en passer, og hullet sages ut.

Glasset som skal plasseres i halvsirkelen, monteres til platen mellom to rammer, som du måler opp og sager ut. Hvis treet skal males, er det smart å gjøre det før glasset legges i. Her males to strøk med heldekkende trebeskyttelse.

1

Tegn opp buen i gavlvinduet. Mål først opp på platen (F1) som skal brukes til kledning, og tegn opp buen. Den lages med en list, som settes fast mellom to midlertidig festede stolpestykker midt på rammen.

2

Monter gavlplaten (F1) når du har saget ut til vindushullet. Spikre fast gavlplaten med hullet med 1,8 x 35 mm dykkert. Den andre gavlsperren kles på samme måte, men uten utskjæring til vinduet.

3

Mål opp til en buet ramme (H1), som skal fungere som falslist for vinduet. Legg den malte gavlsperren oppå en ny kryssfinérplate, og tegn opp buen. Det skal være en kant nederst på 5 cm. Sag ut hullet i platen med en stikksag.

4

Sag ut den buede rammen (H1). Legg platen med det utsagde hullet oppå en ny plate. Tegn en strek 5 cm utenfor hullet hele veien rundt, og sag ut i begge platene. Tegn opp til en ny buet ramme (J1) i en ny plate 2,5 cm fra kanten.

5

Monter kittbånd i kanten av de to rammene (H1) og (J1) til vinduet, etter at de er malt. Legg den minste buede rammen (J1) rundt hullet i platen. Glasset legges oppå rammen med den andre (H1) oppå. Skru gjennom begge rammene.

05
Takvinduene 3 Trinn

1

Sett sammen rammene til takvinduene. Kapp til lektene A2 og B2, og skru sammen en ramme med 5 x 80 mm skruer. Det er en god idé å forbore til skruene. Mål opp til falslister (E2) til glasset, og kapp dem til.

2

Monter falslister E2 og kittbånd på rammene når delene er malt. Falslistene skal monteres, slik at glasset kommer til å ligge ca 3 mm under overkanten av rammen. Monter kittbånd, legg i glasset, og lim kittbånd oppå.

3

Legg i glasset, og skru fast bordene C2 oppå med 4 x 40 mm skruer. Listene D2 og F2 skrus også fast, det samme med hengslene øverst.

06
Monter sidene 4 Trinn

Nå er alle de større delene til lysthuset ferdige, og malt hvite. Nå er det på tide å sette opp sidene.

Før du setter i gang, er det en god idé å montere falslistene (Q) til dørene på frontsiden. Dette er enklere å gjøre før siden monteres. Falslistene skrus på innsiden av rammen, rundt døråpningen. Falsen rundt døren skal være ca 2 cm bred, og skrus fast med 4 x 40 mm skruer. Skru også en slaglist (P) på den ene døren før den monteres.

Når sidene skal settes opp, skal du begynne med den bakerste. Deretter de to langsidene, før du tar fronten til slutt.

1

Sett først opp den bakerste rammen. Skru et langt bord på siden av rammen midlertidig; da står den av seg selv, til de øvrige rammene er satt opp. Rammen monteres med 5 x 80 mm skruer, med en avstand på 50 cm.

2

Siderammene settes på plass, og spennes fast med et par tvinger. De skrus utenpå front- og bakrammen med 5 x 80 mm skruer. Sørg for at de to rammene står helt i vinkel. Skru dem til plattformen gjennom de nederste listene.

3

Frontrammen monteres til slutt. Rammen settes fast til gulvet med 5 x 80 mm skruer ned i bordene.

4

Når rammene monteres, spennes de fast midlertidig med tvinger mens du skrur.

07
Sett opp sperrene 8 Trinn

Før sperrene løftes på plass, skal du montere to bjelkesko på gavlsperrene til mønebjelken (G). Det er også smart å skru på falslister før sperrene reises.

Når du skal sette opp sperrene, er det en god idé å bruke to hjelpebord. De kan støtte gavlsperrene til du får satt opp de midterste sperrene, og takkonstruksjonen er komplett. Hjelpebordene skrus midlertidig fast til rammene, og fjernes når sperrene er satt fast.

Nå kan du også sette lister på mønebjelken, slik at falsen til vinduene er på plass. Når du har montert kittbånd i falsen, kan glasset legges opp.

1

Skru fast en bjelkesko øverst på gavlsperrene, før de settes opp. Den skal holde den gjennomgående mønebjelken (G). Falslistene (L) skrus fast før sperrene settes opp. De plasseres 1 cm fra overkanten, med plass til kittbånd og glass.

2

Skru fast gavlsperren til den bakerste rammen med 5 x 100 mm skruer. Skru evt. et støttebord bak på den rammen som gavlsperren skal festes til. Da støtter den sperren mens du skrur den fast gjennom bakrammen opp i sperrefoten.

3

Løft på plass gavlsperren med vinduet, og skru den fast. Skru også fast et støttebord på forsiden, som gavlsperren kan spennes midlertidig fast til mens du skrur den fast. Gavlsperren skrus fast med 5 x 100 mm skruer.

4

Legg på plass mønebjelken (G) i bjelkeskoene når galvsperrene er montert. Overliggeren skrus fast med 4 x 40 mm skruer.

5

Sett opp de mellomliggende sperrene. De løftes og vris på plass i loddrett posisjon. Sørg for at sperrene sitter i lodd, og at avstanden mellom dem er 61,5 cm, slik at det er plass til glasset.

6

Skru fast falslistene (M) til mønebjelken (G). Listene skal flukte med listene (L) på siden av sperrene. Disse listene danner fals for glasset til taket.

7

Monter selvklebende kittbånd oppå listene (M og L), slik at det er klart til å legge glasset på plass. Nå kan du fjerne hjelpebordene.

8

Skru fast de to bordene (J) øverst på hver side av sperrene med 4 x 40 mm skruer. Etterpå kappes de i flukt med gavlen. Huset tar form - nå mangler det bare glass og dør.

08
Vinduer og dører 5 Trinn

Så er det tid for å montere glasset i lysthuset. Begynn med de store rutene til taket. Når de er lagt i, skrur du fast listene (H) til taksperrene. De skal holde glasset på plass. Du skal også montere de to takvinduene - et på hver side. De plasseres også mellom sperrene og settes fast til bordet i mønet (J).

Når taket er ferdig, kan du sette glass i resten av lysthuset. Det settes kittbånd i alle falslister. Når rutene er plassert, settes de fast med glasslister som du har skåret til så de passer.

Døren skal også settes inn. I tillegg skal det monteres dørgrep og kroker på vinduene, så det kan luftes i lysthuset.

1

Skru fast listene (H) til sperrene når du har lagt i glasset. Før listene skrus fast, skal du legge kittbånd på undersiden, slik at de holder glasset i spenn. Listene skrus fast med 4 x 40 mm skruer.

2

Hengslene på takvinduet skrus fast til bordet (J) med 4 x 20 mm skruer. Monter et takvindu på samme måte på den andre siden av huset.

3

Skru fast slaglisten (N) mellom sperrene med et par vinkeljern. Når alt glass og begge takvinduer er skrudd fast, skrus listen (K) på takryggen (G) med 5 x 60 mm skruer. Dermed er taket ferdig.

4

Sett i dørene. Skru først fast tre hengsler til hver av dørene. Løft dem deretter på plass i falsen. Sørg for at de klosses opp, så avstanden øverst og nederst er like stor, og spenn dem fast med tvinger. Skru fast hengslene.

5

Så skal det glass i vinduene. Glasslistene (Q) skjæres til, slik at de passer i vindushullene. Det monteres kittbånd på falslister og glasslister. Sett på plass rutene, og skru på glasslistene.

Materialer

Dør- og siderammer

48 x 48 mm lekter:
• 8 vannrette (A) à 270 cm
• 19 loddrette (B) à 185 cm
• 14 tverrstivere (C) à 61,5 cm
• 4 dørstolper (D) à 184 cm

48 x 98 mm bjelker:
• 6 dørbjelker (E) à 54 cm

19 x 98 mm tømmerkledning:
• 174 bord (F) à 61,5 cm

Takkonstruksjon

48 x 73 mm lekter:
• 2 sperreføtter (A1) à 254 cm
• 4 gavlsperrer (B1) à 161 cm
• 6 sperrer (C1) à 158,5 cm
• 3 hanebånd (D1) à 197 cm
• 3 hanebåndsstiver (E1) à 34 cm

12 mm vannfast kryssfinér:
• 2 plater à 122 x 244 (F1) til gavl,
• 2 runde rammer (J1 og H1) – ikke vist på tegning

48 x 98 mm bjelke:
• 1 mønebjelke (G), 259,5 cm

Takvindu

48 x 48 mm lekter:
• 2 rammedeler (A2) à 56,5 cm
• 2 rammedeler (B2) à 47,5 cm

19 x 98 mm bord:
• 2 slaglister (C2) à 61 cm

21 x 45 mm glattkant:
• 1 slaglist (D2), 56,5 cm

15 x 22 mm glattkant:
• 4 falslister (E2) à 47,5 cm

9 x 21 mm glattkant:
• 2 lister (F2) à 47,5 cm

Tilbehør til tak, dør, vindu

19 x 98 mm bord:
• 10 dekkbord (H) à 155,5 cm
• 2 bord til møne (J) à 268,5 cm

21 x 45 mm glakkant:
• 1 mønelist (K), 268,5 cm
• 16 falslister (L) à 156 cm
• 8 falslister (M) à 61,5 cm
• 2 slaglister (N) à 57,5 cm
• 1 slaglist (P), 184 cm

17 x 19 mm fals/glasslister (Q), skjæres av 19 x 98 mm bord:
I alt til hele drivhuset: ca 80 m

Glass

3 mm drivhusglass:
• 8 ruter til sider à 61 x 127,5 cm
• 2 ruter til dør à 53 x 118 cm
• 2 ruter til dør à 53 x 35,5 cm
• 6 ruter til tak à 61 x 162 cm
• 2 ruter til tak à 61 x 98,5 cm
• 2 ruter til takvindu à 46,5 x 46,5 cm
• 1 buet vindu, 38,5 x 129 cm

Dessuten:
Skruer, 4 x 30, 4 x 40, 5 x 60,
5 x 80, 5 x 100 og 6 x 120 mm
• 3 skåter, 50 x 120 mm
• 6 hengsler til dører, 70 x 170 mm
• 2 bjelkesko til 48 x 98 mm bjelke
• Kittbånd, 4 x 10 mm (ca 150 m)
• 4 hengsler til vinduer, 45 x 90 mm
• Spiker, 1,8 x 35 mm
• 3 stormkrok
• 2 dørgrep
• Trebeskyttelse

Tidsforbruk

En ukes tid

Pris

Cirka 8000 kroner

Vanskelighetsgrad

Det er mange deler å holde styr på, og du skal være nøyaktig med oppmåling og utskjæring, slik at glasset passer i rammene.

Tegning

Husets konstruksjon

Huset står på en solid plattform av tre som er satt fast til fire betongklosser. Sidene består av fire rammer av lekter. Det gjør bygget enkelt å sette sammen. Falser til glass og kledning lages ved å sette lister inne i rammene, som glasset monteres i.

Husets konstruksjon

Tips & Triks

Gi lysthuset en ekstra flott finish

Det gir en flott finish med to små spir i toppen av gavlsperrene. De sages ut av 10 mm vannfast kryssfinér. De har også en praktisk funksjon, ettersom det hindrer fugler i å sette seg der.

Det er lett å utnytte plassen i hjørnene til trekantede hyller. Tre stk 19 x 98 mm bord er skåret til, og montert til et par lekter i sidene.

I enden står det tre kapillærkasser, ettersom huset også brukes som drivhus. Kassene er skjult av en ramme i husets bredde. Rammen er kledd med samme bord som de andre rammene.

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

Akkurat nå leser andre ...

Mer fra kategorien Drivhus og orangeri