Superenkelt drivhus - slik gjør du!

Glem alt om spesialverktøy, ti års snekkererfaring og vanskelige skjøter. Her er drivhuset ALLE kan bygge.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
4 dager
Pris
4000 kroner

Intro

Dette drivhuset ser kanskje ut som noe en avansert designer kan finne på å tegne. Men ser du nærmere etter, er designet faktisk så enkelt at drivhuset er noe alle kan lage. Det er ingen kompliserte skjøter eller kryptiske utregninger, og alle delene til drivhuset kan settes sammen med en enkel skrumaskin.

I artikkelen får du fem smarte teknikker du kan bruke til dine fremtidlige prosjekter. Du lærer blant annet å banke på plass glasslister uten å knuse glasset, og du lærer også å lage identiske rammer på en enkel måte.

LES OGSÅ: Bygg orangeri selv

Veiledning

01
Bygg de fire siderammene 4 Trinn

Siderammene holder konstruksjonen stabil, og bærer samtidig de to takrammene på oversiden.

Som du kan se på arbeidstegningen, skal du lage tre “enkle” siderammer,pluss en sideramme med plass til døren, altså dørrammen. Det er nesten ingen forskjell på dørrammen og de tre andre, så begynn med å lage tre like siderammer. Forskjellen er at dørrammen settes sammen med kun én enkelt tverrstiver (F).

1

Siderammene lages etter målene på arbeidstegningen, men ikke stol blindt på dem. Kontroller før du kapper til materialene. Rammene er like, så begynn med å lage den første, og bruk deretter den som mal for de øvrige (også dørrammen). Før du kapper til materialene, skal du legge ut alle delene på et arbeidsbord, sette dem sammen med tvinger og eventuelt plassere et ekstra bunnstykke (midlertidig E) for å avstive sidene mens du monterer den første rammen. Strek opp hvor delene skal kappes, og sag dem til.

2

Legg midtsprossen (B) i midten av rammen. Bruk 4 tverrstivere (F) som avstandsstykker mellom (A, B og C). Strek opp (B), og skjær til. Viktig! Når du lager dørrammen, så husk at den bare skal ha én tverrstiver (F). Den høye siden holdes fri til selve døren.

3

Skru fast midtsprossen (B) og tverrstiverne (F) med 5 x 80 mm skruer ute i ytterrammen. Inne på midten settes de sammen med 40 x 120 mm spikerplater, som skrus fast med små skruer. Lag deretter de øvrige rammene.

4

Når du har satt sammen de tre siderammene og dørrammen, skal du til slutt bygge selve døren. Skjær ut delene til døren (L, G, H og M), og skru dem sammen med 5 x 80 mm skruer. Også her er det enklest å styre alt sammen hvis du setter sammen delene med tvinger før du skrur dem sammen. Sørg fortløpende for å sjekke at døren er i vinkel og passer inn i dørrammen.

02
Lag de trekantede takrammene 2 Trinn

Når du har laget de fire siderammene, skal du lage to takrammer. Som du kan se på bildene og tegningene, er begge trekantede. Akkurat som med siderammene, er det en god idé å legge dem oppå hverandre når de skal settes sammen, slik at de blir identiske.

1

Fiksér bordene (N, P, Q og R) med tvinger etter målene på tegningen i materiallisten, og marker hvor de skal kappes. Du kan se (R)-bordene i neste trinn.

2

Skru sammen trekantene med 5 x 80 mm skruer og 40 x 120 mm spikerplater, som skrus inn med 4 x 20 mm skruer.

03
Monter kledning og falslister 2 Trinn

De nederste delene av siderammene kles med 12 mm kryssfinér. Her lager vi i alt fem platestykker. Tre brede til hver av de tre vanlige siderammene og to smale til siderammen med døren (ett til siderammen og ett til døren).

Til slutt skal det monteres falslister i både side- og takrammene, slik at du har noe å sette fast glasset i senere.

1

Spikre fast de fem kledningsplatene av kryssfinér til siderammene og dørrammen med 18 x 35 mm spiker. Her ser du de to korte kledningsplatene (X og V).

2

Nå skal du montere falslistene (S) i både side- og takrammene. Listene spikres på med 18 x 35 mm dykkert i flukt med innsidene av siderammene og undersiden av takrammene. Det er falslistene som senere kommer til å holde rutene i drivhuset.

04
Sett sammen siderammene 4 Trinn

Side- og takrammene er laget, og nå er neste steg å skru sammen alle siderammene til drivhuset.

Vil du male det nye drivhuset i en bestemt farge, er det også nå du bør finne frem malingsspann og pensel. Husk å male de fire hjørnestolpene når du maler rammene. I dette eksempelet malte vi drivhuset to strøk med en heldekkende hvit trebeskyttelse.

1

Hjørnestolpene (J og K) skrus fast til dørrammen med fire 5 x 80 mm skruer. Deretter skrur du den neste siderammen fast til hjørnestolpen (J).

2

Spenn den tredje hjørnestolpen på den andre siderammen, og skru den fast. Fortsett med de to siste siderammene.

3

Hjørnestolpene skal kappes. Det gjør du ved å sage dem over med et snitt som flukter med siderammene.

4

Nå skal du bestemme deg for hvor drivhuset endelig skal plasseres. Når alle siderammene er skrudd sammen, settes drivhuset i lodd og vater ved å klosse det opp litt der det er nødvendig.

05
Takrammene monteres 3 Trinn

Siderammene på drivhuset er satt opp og skrudd sammen. Neste skritt er å legge på taket. Det er foreløpig ikke glass i verken side- eller takrammer, så takets to trekanter veier bare noen få kilo og er enkle å håndtere. Men du må bruke en gardintrapp for å plassere dem.

1

Spenn fast den fremste takrammen på siderammene med et par tvinger. Denne takrammen skal senere kunne åpnes og lukkes for å skape ventilasjon, og skal derfor ikke skrus fast til siderammene.

2

Legg den bakerste takrammen på plass, og skru den fast til siderammene med tre skruer, 5 x 50 mm, i hver side av trekanten.

3

Sett sammen de to taktrekantene med fire heng sler. De skrus på plass med 4 x 20 mm skruer fra undersiden.

06
Sett døren i dørrammen 2 Trinn

Det siste vi gjør før glasset settes i, er å montere døren i dørrammen. Her skal døren klosses opp, slik at den sitter akkurat midt i rammen, og slik at det blir like mye luft rundt hele døren.

1

Kloss opp døren i dørrammen, og skru på tre dørhengsler med 4 x 20 mm skruer. Lag en håndfull avstandsklosser, eller bruk plastkiler til å fiksere døren med.

2

Monter et dørgrep og en skåte til å holde døren lukket.

07
Glasset settes i tak- og siderammer 3 Trinn

Skjelettet til drivhuset er satt sammen, og klart til at glasset settes i og listene spikres på. Husk å sjekke målene før du bestiller eller skjærer til glassrutene.

Vi har beregnet en halv centimeter luft rundt glasset, men små unøyaktigheter eller forskjeller i materialtykkelser kan gjøre at glassene skal være litt større eller mindre enn vi har oppgitt i materiallisten. Her begynner vi med glasset i takrammene, før siderammene får glass.

1

Legg selvklebende kittbånd i falsene (S) på taket, og legg glasset forsiktig på plass.

2

Spikre fast glasslistene (T) til takrammen med 12 x 25 mm spiker.

3

Sett kittbånd i resten av falsene til drivhuset, sett inn vinduene, og spikre på plass listene.

Fest drivhuset til underlaget

Som en lett forankring, kan du bare skru drivhuset fast til underlaget med vinkelbeslag.

Vil du være sikker på at det nye drivhuset ikke letter i sterk vind, skal det forankres til underlaget. I eksempelet vårt er drivhuset plassert i le i en krok i hagen, og selv ikke en sterk vinterstorm vil få fatt i det. Derfor forankrer vi det bare med en håndfull beslag. Plasserer du drivhuset mer utsatt til, må det forankres mer solid enn dette.

Drivhuset er ferdig, og når du fyller det med hyller, kasser og planter, har du glede av det i mange år fremover.

Materialer

48 x 48 mm:

 • 4 loddrette rammedeler (A) à 197,5 cm
 • 4 loddrette midtsprosser (B) à 174,5 cm
 • 4 loddrette rammedeler (C) à 160,5 cm
 • 4 skrå rammedeler (D) à 144 cm
 • 4 vannrette rammedeler (E) à 127,2 cm
 • 7 vannrette tverrstivere (F) à 61,2 cm
 • 1 loddrett dørrammedel (G) à 190 cm
 • 1 loddrett dørrammedel (H) à 173,3 cm
 • 2 hjørnestolper (J) à 202,3 cm
 • 2 hjørnestolper (K) à 165,7 cm

48 x 98 mm:

 • 1 skrå dørrammedel (L) à 55,7 cm
 • 2 vannrette dørrammedeler (M) à 51,2 cm

21 x 95 mm glattkant:

 • 2 takbord (N) à 193 cm
 • 4 takbord (P) à 161 cm

21 x 45 mm glattkant:

 • 2 takbord (Q) à 94,5 cm
 • 4 takbord (R) à 43 cm

20 x 20 mm lister (evt. hjemmelagde):

 • I alt ca. 80 m falslister (S) til hele drivhuset

10 x 30 mm lister (evt. hjemmelagde):

 • I alt 14 m glasslister (T) til hele taket

12 mm kryssfinér til kledning:

 • 3 plater (U) à 30 x 131 cm
 • 1 plate (V) à 30 x 64,5 cm
 • 1 plate (X) à 25 x 57 cm

3 mm drivhusglass: (b x h x h)

 • 3 ruter (G1) à 61 x 143 x 160 cm
 • 4 ruter (G2) à 61 x 124,5 x 142 cm
 • 1 rute til dør (G3) à 51 x 134 x 148,5 cm
 • 4 ruter til tak (G4) à 44,5 x 41,5 x 89 cm
 • 4 ruter til tak (G5) à 34,5 x 35,5 cm

Diverse:

 • 4 x 20 mm og 5 x 80 mm skruer
 • 12 x 25 mm og 18 x 35 mm galvaniserte spiker
 • 18 x 35 mm galvaniserte dykkert
 • 23 stk. 40 x 120 mm spikerplater
 • 4 stk. 80 x 120 mm spikerplater
 • 7 stk. 60 x 90 mm hengsler
 • 1 stk. skåte og et dørgrep
 • 80 meter tettebånd til rutene
 • 1 stk. vindusbeslag til lufting
 • 2,5 liter heldekkende trebeskyttelse

Tidsforbruk

4 dager, inkludert tørketid.

Pris

Cirka 4000 kroner for glass, trematerialer, beslag og skruer.

Vanskelighetsgrad

Selv om rammene til drivhuset er asymmetriske, er det imponerende enkelt å bygge. Dette er et glimrende nybegynnerprosjekt.

Tegning

3D-modell

3D-modell

Enkelt drivhus

En enkel konstruksjon, ingen vanskelige sammenføyninger og ikke noe krav om en stor og avansert maskinpark.

Åpne 3D-modellen

3D-modell

Drivhusets fire siderammer

Fordi drivhusets fire siderammer er identiske, kan du bruke den første som mal og sette de andre sammen oppå den første.

Åpne 3D-modellen

3D-modell

Monter falslister

Monter falslistene i både side- og takrammene.

Åpne 3D-modellen

3D-modell

Knivskarpe hjørner

Vent med å kappe til hjørnestolpene til du har skrudd sammen siderammene. Da blir det ferdige resultatet penere og mer nøyaktig.

Åpne 3D-modellen

3D-modell

Unngå å knuse glasset!

Når du skal spikre på glasslistene tett mot vinduet, skal du sørge for å dekke ruten med et lite stykke papp eller kryssfinér. Da unngår du å ripe opp, eller i verste fall å knuse, det nye glasset.

Åpne 3D-modellen

Video

TIPS: Enkel oppmerkning til vinkelskjøter

VERKTØY: Slik bruker du kapp-/gjærsagen

I denne videoen kan du se hvordan du stiller inn og bruker sagen, slik at du får full utnyttelse av den. Kappsagen er smart når du skal sage mange rette, korte snitt på tvers av bord og lekter. Du kan sage både rette, vinklede og tiltede snitt i blant annet tre, metall, fibersement og laminat – gjennomgående eller i akkurat den dybden du ønsker.

VERKTØY: Slik bruker du skrumaskinen

I denne videoen lærer du alt om det mest populære gjør det selv-verktøyet. I tillegg til å skru skruer og bore hull i en lang rekke forskjellige materialer, finnes det masser av tilbehør som gjør deg i stand til å bore store hull, skru muttere og franske treskruer, undersenke skruer, slipe, polere og mye mer.

TIPS: Rigtig lengde på spiker og skruer

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

  Akkurat nå leser andre ...