Bygg selv orangeri

Et orangeri forlenger utesesongen. Dette orangeriet er bygget i tre på en pusset sokkel, og takkonstruksjonen er forberedt til at du kan montere en vedovn. Det er plass til både planter og familiehygge.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
4 uker
Pris
25.000 kroner

Intro

Med et hjemmebygget orangeri får du en herlig oase i hagen.

I et orangeri kan du både dyrke planter og hygge deg innendørs sammen med familie og venner, med utsikt til hagen. Utesesongen forlenges med et orangeri, som kan brukes det meste av året.

Orangeri vs. drivhus

Det kan kanskje være vanskelig å se hva forskjellen egentlig er på et orangeri og et drivhus. De er nemlig begge bygget av glassvegger, og har til formål å fremme vekst av planter.

Opprinnelig kommer orangeriet fra Sør-Europa, der det ble brukt til dyrking av sitrusfrukter.
I dag brukes et orangeri mer til avslapping og som en slags utestue.

Den største forskjellen på et orangeri og et drivhus, er derfor at et orangeri ofte er større og kanskje oppvarmet med for eksempel en peis eller en vedovn.

Bygg orangeri selv

Hvis du drømmer om et orangeri, er det mange fordeler ved å bygge det selv. Når du bygger et orangeri selv, kan du gjøre det helt etter dine egne ønsker og behov.

Det er et stort prosjekt å bygge orangeri, men med riktige materialer, god oversikt og denne byggeveiledningen, kan det ikke gå helt galt.

Vi bygger et orangeri i tre med vegger av glass, og orangeriet bygges på en solid ringmur av lecablokker. Gulvet består av belgningsstein, og særlig her kan du eventuelt sette ditt personlige preg. Du kan for eksempel velge marktegl eller skiferheller til gulvet i orangeriet.

Tak til orangeri bygges som et treskjelett

Taket bygges som et treskjelett, og lukkes med glass og lister av aluminium.

Fundament i orangeri i en pusset mursokkel med steinbunn

Et lavt, støpt fundament fortsetter i en pusset mursokkel med steinbunn.

Vegger og ruter i orangeri

Veggene i orangeriet lages av et treskjelett, som rutene kittes fast i.

I byggeveiledningen får du:

Arbeidstegning av orangeriet
Video
3D-modeller
Grundig trinn for trinn-veiledning
Komplett materialliste

Veiledning

01
Mursokkelen 8 Trinn

Den pussede sokkelen gir orangeriet karakter, og sammen med ringmuren, danner den en stabil bunn for glassflatene i det ferdige bygget.

Kravene til et fundament avhenger like mye av grunnen og klimaet, som av bygningen som skal stå på det. Fordi dette er en godt drenert morenegrunn, nøyer vi oss med en lav ringmur, støpt på det samme bærelaget av knust pukk som ligger under belegningen inne i orangeriet. Er grunnen du bygger på leirete eller fuktig, bør du frostsikre bedre enn dette.

Utgravning til fundament i orangeri med minigraver 1

Under hele bygget fjerner vi 40 cm jord - først skjærer vi en skarp kant med spade, resten fjerner vi med en minigraver. Hullet dekkes med fiberduk og et 25 cm tykt bærelag.

Ringmur i bygge orangeri 2

Ringmuren støpes i en forskaling (e). Betongen styrkes med 8 mm armeringsstål (f), som bindes sammen og løftes opp midt i formen. Betongen vibreres til all luft er borte.

Ringmur støpes til orangeri 3

Ringmuren fylles med sette­ sand (c) eller steinmel (d). Det pakkes med platevibrator og rettes inn etter oversiden av fundamentet. Laget dekkes senere av belegningsstein (m).

Sokkel til bygge orangeri 4

Størrelsen på den murte sokkelen måles opp på det støpte fundamentet. Vi forsikrer oss om at alt vil passe sammen, ved å måle opp med bunnsvillen (A) som skal ligge oppå sokkelen.

Blokker i hjørnene av orangeri legges helt nøyaktig 5

Blokkene i hjørnene legges helt nøyaktig, etter at vi har rettet inn målesnorene etter ytterkanten på sokkelen. Bruk alltid hele blokker i hjørnene, og tilpass inne på sidene.

Sokkelen i orangeri mures av lecablokker 6

Sokkelen mures av lecablokker. Vi legger et tynt lag mørtel (j) mellom blokkene, nok til å sikre en solid sokkel med vann­ rett overflate. Sjekk høyden nøye, f.eks. med et laservater.

Sokkel i den tette gavlsiden lages i trinn 7

I den tette gavlsiden, lager vi sokkelen i trinn. Her kan det være en god idé å forsterke murverket med armeringsjern (f) inne i de vannrette fugene.

Sokkel i orangeri pusses to ganger 8

Sokkelen pusses to ganger. Første gang bruker vi en grov mørtel (j), som gir pene, plane flater. Oppå den, pusser vi videre med en finere mørtel (k), som gir en glatt overflate.

02
Sider av tre og glass 10 Trinn

Orangeriets vegger bygges opp som et skjelett av tre, som glassene kittes fast i. De vannrette lektene forskyves, for å skape litt variasjon.

Skjelettet i veggene lages av standardmaterialer, men både de loddrette stolpene og de vannrette sprossene, som glassene skal sitte mellom, gir vi falser til glasset på yttersiden. Det er en stor jobb, men alternativet er lister som koster penger og stjeler lys. De innvendige kantene freser vi med pynteprofiler. Det tar ikke voldsomt lang tid, og det betyr at orangeriet føles som skreddersydd håndarbeid. Men alt totalt sett tar tid, og det har blitt frest, malt og skåret til i løpet av lange vinterkvelder.

Bunnsvill til orangeri bygges i tre lag 1

Bunnsvillen bygges opp i tre lag. Først murpapp (L), og oppå den setter vi fast den nederste trykkimpregnerte bunnsvillen (A) med murspiker. Oppå den skrus øverste bunnsvill (G).

De fire hjørnestolpene til orangeri lages 2

De fire hjørnestolpene lages av to 48 x 123 mm bjelker (D). De festes til bunnsvillen (G og A) med kraftige vinkelbeslag.

Bord på innsiden av hjørnestolpene til orangeri 3

På innsiden av hjørne stolpene settes et bord (N), som på den ene siden har en frest fals og profil på samme måte som de loddrette stolpene (D). Toppsvillen til langsidene (J) skrus fast.

Stolpene skrus fast i bunnsvillen og toppsvillen i orangeri 4

De loddrette stolpene (H) skrus fast i bunnsvillen (G) og toppsvillen (J) med skråskruer (eller beslag). Vi styrer plasseringen med et par nøyaktig kappede sprosser (M).

De vannrette sprossene i orangeri settes mellom stolpene 5

De vannrette sprossene (M) settes mellom stolpene (D). Også her bruker vi tilkappede maler for å styre plasseringen. Deretter fikserer vi sprossen med en spenntvinge.

Den ene enden av sprossen til orangeri er enkel å skru fast 6

Den ene enden av sprossen (M) er enkel å skru fast, fordi du kan sette skruene gjennom stolpen (H), og videre inn i enden på sprossen.

Den andre enden av sprossen til orangeri skrus fast 7

Den andre enden av sprossen (M) er noen steder vanskeligere å skru fast, fordi det allerede er en sprosse på den andre siden av stolpen. I dette tilfellet brukes det skråspikring.

Toppsvillene til gavlene i orangeri settes fast oppå stolpene 8

Toppsvillene (E) til gavlene settes fast oppå stolpene (D) i hjørnene. De ligger altså ett lag høyere enn de (J) på langsidene. De trekkes 48 mm inn fra kanten av hjørnestolpene.

Bunnsvillene i gavlene lages som i langsidene på orangeri 9

I gavlene lages bunnsvillene på samme vis som i langsidene. Først murpapp (L), som også føres opp de loddrette sidene, så et trykkimpregnert bord (A) med et justert bord oppå (G).

Stolper og sprosser i gavlene lages på orangeri 10

Stolper (H) og sprosser (M) i gavlene lages som på langsidene. Merk deg det vannrette sporet i den øverste bunnsvillen (G). I det settes vannbrettet (U), som også skrus fast.

03
Glasset festes med kitt i falsen 4 Trinn

Alle rutene skjæres til - hvis du da ikke har fått dem ferdige og tilpasset skjelettet, slik at det er noen millimeter å gå på. Før vi setter inn glassene, skal vi ha en fals i bunn­ svillen (G) og toppsvillen (J). Den lager vi med en smal list (T), som stiftes fast i flukt med falsen i stolpene (H) og bordet (P) på hjørnestolpene.

Deretter setter vi inn glassene med en moderne utgave av kitt, som er en mellomting mellom tradisjonell linoljekitt og moderne polymerkitt. Når du kjøper den i patroner til fugepistolen, er det (med litt øvelse) raskt og enkelt å sette i rutene.

Først legges en strimmel kitt i falsen på orangeri 1

Først legger vi en strimmel kitt i falsen.

Rute i orangeri trykkes fast i kitt 2

Deretter trykkes ruten fast i strimmelen, og den holdes fast med korte stifter fra en stiftepistol.

Kitt trykkes ut i hele kanten av ruten i orangeri 3

Rundt i hele kanten trykker vi ut en fet pølse kitt.

Kitt glattes ut med en finger i ruten i orangeri 4

Kitten glattes med en finger som er dyppet i såpevann. Når du kommer til glass nr. 110, er du også blitt ekspert ...

04
Tak av tre og glass 10 Trinn

Taket på orangeriet lages som et treskjelett som bærer rutene, slik som på veggene. Forkantbordet bærer både takfotbeslaget og takrennene.

Umiddelbart minner taket på orangeriet om veggene, med glass lagt i en fals på et treskjelett. Slik kunne det også vært bygget, men fordi tømreren i dette tilfellet valgte å bruke glass han hadde liggende, la han glassene oppå treskjelettet i striper av silikon. Deretter ble sprekkene mellom glassene dekket av aluminiumsprofiler. Ved takfoten fører glasset regnvannet ut på et takfotbeslag, som igjen fører vannet videre ned i takrennen.

Mønebjelke til orangeri legges på midtstolpene i gavlen 1

Mønebjelken (B) legges på de to midtstolpene (F) i gavlen. Bygget er så solid, at du kan sette opp delene og skru dem sammen, selv om de ikke er stivet av ennå.

Sperrene til bygge orangeri legges opp 2

Sperrene (K) legges opp og merkes, slik at endene kan kappes til. De ytterste skal sitte utenpå midtstolpe (F), mønebjelke (B) og toppsvill (E) - derfor trakk vi svillen litt inn.

Sperrene settes fast til toppsvillen nederst i orangeri 3

Sperrene (K) settes fast til toppsvillen nederst. Her brukes vinkelbeslag, etter at sperrene har fått støtte av en kile. Vi lar dem være litt for lange, og kapper dem senere.

Sperrene festes til mønebjelken i orangeri med vinkelbeslag 4

Øverst festes sperrene (K) til mønebjelken (B) med vinkelbeslag eller skråskruer. Sjekk underveis at sperrene ikke presser mønebjelken ut av posisjon.

I endene sikres et ekstra grep i mønebjelken på orangeri 5

I endene sikres et ekstra grep i mønebjelken (B) med et spesielt beslag, som hindrer at alt letter i sterk vind. Sett evt. en skråstiver (C) mellom bjelken (B) og stolpen (F) for å stive opp.

Lektene skrus fast til sperrene på orangeri 6

Lektene (N) settes fast til sperrene (K), slik at de ligger 5 mm under oversiden. Som ved sprossene, skrus noen ender gjennom sperren, mens andre skrus med skråskruer.

Mellom de vannrette lektene settes smale lister i orangeri 7

Mellom de vannrette lektene (N) settes smale lister (T) fast på sperrene (K). Som ved lektene, holdes oversiden 5 mm under oversiden på sperrene, så det dannes en fals til glasset.

Nederst skjæres sperrene til på orangeri 8

Nederst skjæres sperrene (K) til, slik at de kan bære et loddrett forkantbord. På oversiden skjæres 10 millimeter av sperrene til takfotbeslaget, så det havner under glasset.

Forkantbord skrus på enden av sperrene på orangeri 9

Forkantbordet (R) skrus på enden av sperrene (K), og renne kroker og takrenne settes på. Til slutt settes takfotbesla-get på plass. Det sikrer at alt vann føres ned i takrennene.

Glass til orangeri legges opp 10

Glassene legges opp, etter at vi har lagt silikon i falsen. Nederst har vi satt tre skruer med gummimuffe, som hindrer at glassene glir ned. Legg aluminiumsprofiler (X) over sprekkene.

05
Vedovnen krever et fast tak 3 Trinn

Det siste faget i taket får et tak av kryssfinér med takbelegg i stedet for glass. Det gjør det mulig å føre ei stålpipe opp gjennom taket, slik at det blir mulig å fyre opp i en vedovn i orangeriet på kjølige dager.

Det siste faget i taket på orangeri får tak av kryssfinér med takbelegg 1

Først lukkes åpningen med en plate vannfast kryssfinér, som dekkes med selv­ klebende takbelegg.

Oppå takbelegget i orangeri legges shingel 2

Oppå takbelegget legger vi shingel, takbelegg i “tunger”.

En vedovn settes op i orangeriet 3

Til slutt settes en vedovn opp i orangeriet, med ei stålpipe opp gjennom taket. Stålpiper fås kjøpt komplette i et byggvarehus.

Materialer

Fundament og sokkel

• Fiberduk (a)
• Grov pukk/stabilgrus (b)
• Settesand (c)
• Steinmel (evt.) (d)
• Spikerslag (e)
• Armeringsstål, 8 mm (f)
• Ferdigblandet betong (g)
• Lecablokker (h)
• Pussmørtel, 2-4 mm (j)
• Pussmørtel, 0-2 mm (k)
• Belegningsstein (m)

Vegger og tak

21 x 120 mm trykkimpr. bord
• Nederste bunnsvill (A)

48 x 148 mm konstruksjonsvirke
• Takbjelke (B)
• Skråstiver (C)

48 x 123 mm konstruksjonsvirke
• Hjørnestolper (D)
• Toppsvill i gavl (E)
• Midtstolpe (F)

48 x 98 mm konstruksjonsvirke
• Øverste bunnsvill (G)
• Stolper (H)
• Toppsvill i sider (J)
• Taksperrer (K)

48 x 73 mm lekter
• Vannrette sprosser (M)

48 x 48 mm lekter
• Taklekter (N)

21 x 95 mm justerte bord
• Bord (P) på hjørnestolpe
• Forkantbord (R)
• Vindskier (S)

21 x 34 mm glattkant
• Falslister til glass (T)

Aluminiumsprofiler
• Vannbrett (U)
• Takfotbeslag (V)
• Isbordbeslag (W)
• Dekklister (X)
• Mønebeslag (Y)

For øvrig:
• Murpapp (L)
• Takrenne (Z) med rennekroker
• Glass
• Vinkelbeslag med skruer
• Betongspiker
• Rustfrie treskruer
• Stifter i stiftepistol
• Vinduskitt i patroner
• Silikon med antimuggmiddel
• Skruer med plastforing
• Takbelegg og shingel
• Evt. vinduer med beslag
• Dobbeltdør med glass
Dørene bestilles på mål hvis du ikke
lager dem selv – eller som tømreren her;
velger å renovere noen gamle dører.

Tidsforbruk

Det meste av sommerferien - hvis du har forberedt deg godt først.

Pris

15.000-25.000 kroner.

Vanskelighetsgrad

Hvert enkelt ledd er ganske enkelt, men det er en stor jobb. Utfordringen er å få oversikt over prosjektet - samt å gjennomføre alt sammen.

Tegning

Orangeriet er 3 x 5 meter, og det er tilpasset glass som tømreren hadde liggende. Bruk det som inspirasjon, og tilpass for eksempel etter de glassene du kan skaffe.

Lekter (N) og lister (T) legges 5 mm under oversiden på sperrene (K), så det dannes en fals til glasset. Takfotbeslaget (V) er senket ned i sperrene, slik at glasset leder vannet ut på det. Sprekken mellom glassene dekkes av en list (X). Øverst har vi et mønebeslag (Y) i aluminium.

3D-modell

3D-modell: Bygge orangeri
3D-modell

Bygg selv orangeri

Orangeri med vedovn

Åpne 3D-modellen

3D-modell: Sokkel og ringmur til orangeri
3D-modell

Pusset ringmur

Ringmuren danner en stabil bunn for glassflatene.

Åpne 3D-modellen

3D-modell: Orangeriets skjelett
3D-modell

Orangeriets skjelett

Legg merke til det forhøyede fundamentet.

Åpne 3D-modellen

3D-modell: Glass i orangeri settes i falsene med kitt
3D-modell

Glasset settes i

Glasset er satt i falsene med kitt.

Åpne 3D-modellen

3D-modell: Fast tak i orangeri med peis
3D-modell

Vedovnens tak

Over vedovnen er det montert fast tak for å unngå at rutene sprekker.

Åpne 3D-modellen

Video

TEKNIKK: Montering av vinkelbeslag

Snu beslaget riktig så sammenføyningen får optimal styrke

TEKNIKK: Skjæring av glass

En glasskjærer fikser jobben

TIPS: Beskytt ruten under transport

VÆRKTØY: Slik bruker du kapp-/gjærsagen

I denne videoen kan du se hvordan du stiller inn og bruker sagen, slik at du får full utnyttelse av den. Kappsagen er smart når du skal sage mange rette, korte snitt på tvers av bord og lekter. Du kan sage både rette, vinklede og tiltede snitt i blant annet tre, metall, fibersement og laminat – gjennomgående eller i akkurat den dybden du ønsker.

TEKNIKK: Legging av takshingel

Med shingel i små moduler er det lett å legge takbelegg

Tips & Triks

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Bygninger