Raskt og enkelt fundament med jordskruer

Glem alt om hardt gravearbeid, tung betong og lang ventetid når stolpen eller bjelken skal festes i bakken. På et øyeblikk kan du skru deg til et sterkt, langtidsholdbart og miljøvennlig fundament til carporten, terrassen og andre mindre bygg.

Fundament med jordskruer

Du kan bruke skrufundament alle de stedene der du ellers bruker punktfundament støpt i betong, men også steder der et støpt fundament er vanskelig eller umulig.

Mange fordeler med jordskruer

Skrufundamentet har mange fordeler fremfor et støpt fundament. Her er noen av de mest opplagte.

 • Kan brukes som midlertidig fundament (kan enkelt fjernes igjen).
 • Du slipper å grave.
 • Ingen overskuddsjord som må kjøres vekk.
 • Du slipper tunge gravemaskiner på tomten.
 • Du slipper å transportere tunge materialer som grus og sement.
 • Kan brukes på vanskelig tilgjengelige steder, som for eksempel i skogen, i skrenter eller på stranden.
 • Kan installeres gjennom en eksisterende belegning (du trenger bare å bore hull eller fjerne en stein).
 • Kan installeres under vann.
 • Ingen herdetid – kan belastes med det samme.
 • Det går mye raskere enn å støpe, slik at du sparer tid.
 • Godt valg for miljøet i forhold til betong.

... og en ulempe

 • Skrufundament koster mer enn dobbelt så mye som grus, sement og for eksempel en stolpesko. Akkurat hvor stor prisforskjellen er, avhenger av hvilken lengde og type skrue prosjektet krever.

LES OGSÅ: Støp verdens enkleste fundament

Bli klok på jordskruer

I denne gjør det selv-veiledningen kan du lære mye mer om jordskruer. Du kan blant annet lese om hvordan du velger blant de mange størrelsene, lengdene og typene av jordskruer. Du skal nemlig vite noe om bæreevne, beslagtype, jordtype m.m., før du kan velge den riktige jordskruen. Du kan også se:

 • hvilket verktøy du skal bruke til å skru jordskruer i jorden
 • hvordan du setter i jordskruer
 • hvor et fundament med jordskruen er opplagt å bruke.

Før du kan velge jordskrue

Det finnes mange størrelser, lengder og typer av skrufundament. Det er det en grunn til. Det er ikke bare bæreevnen og beslagtypen som avgjør valg av jordskrue. Det er også viktig å kjenne grunnforholdene, dybde til bærende jordlag og andre av de geologiske egenskapene i grunnen. Så selv om du har valgt å bruke et skrufundament, er det viktig at du søker råd hos fagfolk og får en skrue som passer, slik at den gir en sikker forbindelse mellom grunnen nettopp hos deg og bygget ditt.

Størrelsen og typen bestemmer verktøyet

A. Til alle skruer. For å kunne skru skruene rett ned i bakken, er det en fordel å “forbore”. Du kan for eksempel bruke et langt (utslitt) bor i bormaskinen.

B. Til de minste skruene trenger du som regel ikke bruke ekstra verktøy. De små, korte modellene har ofte et hull, der du kan stikke inn et rundjern eller et såkalt svingjern, som følger med noen jordskruer, og skru ned skruen med det.

C. Til få eller korte skruer med stolpesko eller annet beslag kan du bruke en trebjelke som “håndtak”. Hvis bjelken passer i beslaget og spennes fast, er dette en enkel løsning.

D. Skal du vri flere eller lange skruer bakken, finnes det løsninger med for T-grep, som kan justeres i lengde og bredde og monteres med forskjellige “spesialbits”, som passer på skruetypen.

E. Krever prosjektet ditt mange og lange jordskruer, skrus skruene enklest ned med en stor ”skrumaskin”. Dette er noe du må få hjelp fra leverandøren eller en jordskruemontør til å gjøre.

Slik settes skruene i bakken

Akkurat som med alle andre fundament, er det viktig å måle opp nøyaktig, slik at skruene havner på linje og for eksempel vinkelrett. I tillegg til at du sparer tid og krefter, har skruene også fordelen av at de er lette å justere i samme høyde, også selv om bakken er skrå. Ved faste beslag som stolpesko, er det ofte retningen på beslaget som bestemmer. Her kan dybden variere tilsvarende til en halv omgang på gjengene. Denne variasjonen utlignes enkelt med klosser eller kiler i beslaget.

De små

Til tørkestativ, tennisnett, vindseil og annet.

1. Bor et 20-30 cm dypt hull med et bor i bormaskinen. Du kan bruke et murbor eller et utslitt spiralbor. Sørg for å holde boret så loddrett som mulig.

2. Sett skruen i hullet, og skru den loddrett ned i bakken. Skru den så langt ned du kan med hendene. Sett det medfølgende svingjernet gjennom hullene, og skru skruen lenger ned.

3. Er bakken hard, og skruen vanskelig å vri ned, kan du trekke svingstangen lenger ut, så du får mer moment når du skrur. Sørg for at skruen holdes loddrett hele veien ned.

De store

Til terrasser, takoverbygg, uteboder, søppelskur og lignende

1. Merk opp nøyaktig hvor skrufundamentet skal stå. Bor et 40-50 cm dypt hull med et 20-25 mm bor. Sørg for å holde boret så loddrett som mulig i begge retninger.

2. Sett skruen loddrett i hullet, og vri den så langt ned du kan med hendene. Kontroller med et vater om skruen havner i lodd

3. Skru fast en bjelke til beslaget. Det er hull i toppen til et svingjern, men for å kunne legge i nødvendig med krefter, er det bedre å bruke en passe lang bit av en bjelke.

4. Ved hjelp av bjelken kan du vri skruen ned i den ønskede dybden.

5. Kontroller jevnlig med vateret underveis, for å sjekke at skruen havner i lodd.

De lange

Til krevende bygg i sand eller langt ned til bærende grunn

1. Krevende oppgaver krever spesialverktøy. I dette tilfellet brukes det en slagdor og et trekantvater, for å “forbore” lodrette hull.

2. Trekantvateret flyttes over på skruen. Skruen vris deretter fast i hullet med håndkraft, og den skal hele tiden være i lodd. Jordskruen skrus så langt ned at den blir stående stabilt.

3. Her monteres et T-grep med tilhørende ”bits”. Det vannrette grepet kan justeres i høyden, etter hvert som skruen kommer lenger ned i bakken. Utstyret gir noen praktiske muligheter. T-grepet har for eksempel en libelle på toppen, som gjør det enkelt å se om du holder grepet loddrett.

Her er jordskruer opplagt

Du kan bruke skrufundament alle de stedene der du ellers bruker punktfundament støpt i betong, men også steder der et støpt fundament er vanskelig eller umulig, for eksempel midt i en eksisterende steinbelegning eller under vann. Her er en rekke eksempler.

CARPORT

Stolper til carport. Direkte i plenen uten å grave, etablere forskaling eller støpe.

HALVTAK

Stolper til et halvtak, plassert i en eksisterende belegning Her er det bare boret et hull til skruene.

TERRASSE

Fundament til terrasser og andre plattformer. Særlig der terrenget skråner.

LEKETÅRN

Sikker innfesting av lekebygg, som ofte skal fjernes igjen senere.

LANGT UNNA ALT

Punktfundament på vanskelige tilgjengelige steder, langt ute i naturen.

TREBYGG

Fundament til små trebygg som uteboder, anneks og annet.

BADEBRYGGE

Fundament til badebrygge, både på land og i vannet.

  Akkurat nå leser andre ...

  Mer fra kategorien Fundament