Fundament

Et solid og godt fundament er avgjørende når du skal bygge både større og mindre konstruksjoner. Å lage et fundament til terrasse, utebod, drivhus, garasje eller en annen type konstruksjon er en rimelig enkel oppgave som du kan klare selv. Det finnes forskjellige beslag, typer og måter du kan støpe fundament på. På denne siden finner du veiledninger til forskjellige typer fundament, og du kan lære mer om støping av fundament.

  Hvorfor er det viktig å støpe fundament?

  Uansett om du bygger stort eller smått, er det av avgjørende betydning for konstruksjonen at du har kontroll på hvordan den skal fundamenteres.

  Fundamentet har som formål å bære vegger og tak på et bygg, samt å sørge for at konstruksjonen ikke setter seg eller får fuktskader fra grunnen under.

  Det er ingen vanskelig oppgave å støpe fundament selv, og det kan nesten ikke gå galt hvis du følger noen enkle retningslinjer og anbefalinger. Det er heller ikke nødvendigvis en spesielt tidkrevende oppgave.

  Skal du for eksempel støpe fundament til en utebod, vil den største jobben være å måle opp og grave ut. Selve jobben med å støpe fundamentet kan gjøres på få timer.

  Du kan lese mer om å støpe fundament til en utebod og garasje her.

  Husk alltid å sjekke regler og krav før du begynner å støpe, hvis du skal bygge noe nytt på eiendommen din.

  Hvilket fundament skal du støpe?

  Det finnes forskjellige måter du kan støpe på, og det finnes forskjellige beslag du kan støpe fast i fundamentet. Her får du en oversikt.

  • Punktfundament

  Dette er kanskje verdens enkleste fundament. Med et punktfundament er jobben enkel, fordi du ikke trenger en masse materialer, og fordi du ofte slipper å sette i gang med et voldsomt gravearbeid. Du kan for eksempel støpe et punktfundament til en utebod, der du støper fundamentet med stolpesko på toppen. Deretter legger du en bunnsvill i stolpeskoene, som på den måten festes til alle punktfundamentene.

  Se hvordan her: Fundament: Støp verdens enkleste punktfundament

  • Punktfundament til utebod

  Denne typen er spesielt godt egnet hvis du for eksempel skal bygge en solid utebod i hagen. Du kan også bruke stolpespyd som punktfundament, hvis du bare skal bygge et lite skur. Skal du bygge større, skal du bruke et mer solid punktfundament.

  Les mer om forskjellige beslag til fundament, og om å støpe punktfundament til en utebod her.

  Stolpesko er en billig og enkel løsning når du skal støpe fundament og ha et beslag som binder fundamentet og konstruksjonen oppå sammen. Ved å bruke stolpesko, løftes konstruksjonen samtidig opp fra den fuktige bakken.

  • Skrufundament

  Fordelen ved å lage et skrufundament, er at du ikke trenger å støpe. I stedet skal du bruke jordskruer som skrus ned i grunnen. Det kan bli en dyrere løsning enn å støpe, men du slipper å grave og du sparer miljøet for bruk av betong.

  Her kan du lese mer om å lage fundament med jordskruer: Raskt og enkelt - jordskruer

  • Forskalingsblokker

  Her er det snakk om H-formede betongblokker, som også kan brukes til andre ting enn støping av fundament. Forskalingsblokker brukes dog mye til fundament, fordi de på smart vis kan legges i forlengelse av hverandre i bunnen av en mur. Når forskalingsblokkene fylles med betong og armering, blir fundamentet meget solid.

  Forskalingsblokker kalles også andre ting, som for eksempel fundamentblokker, støpeblokker og H-blokker. Det finnes også mange forskjellige typer forskalingsblokker.

  Her kan du bli klokere på noen forskjellige typer byggeblokker: 7 typer byggeblokker

  • Lecablokker

  Enda en måte å lage fundament på, er ved å bruke lettklinkerblokker, på folkemunne mest kjent som lecablokker. De består av kuler av leire og stein, og de kan brukes i for eksempel en ringmur. Et fundament med lecablokker har den fordelen at det isolerer mot kulde, på grunn av luftboblene i blokkene.

  SE MER: Slik arbeider du med Leca-blokker

  Verdens enkleste fundament

  Du kan i mange tilfeller med fordel lage et punktfundament i stedet for et større fundament. Med et punktfundament slipper du unna en masse besvær, og du får et virkelig enkelt fundament.

  Hvis du ikke ønsker å støpe et punktfundament, kan du også bruke ferdige fundamentstein. Det er store betongklosser med påmonterte stolpesko som graves ned i bakken.

  I denne byggeveiledningen kan du lese mer om å bygge og lage et fundament på en naturtomt: Slik bygger du på naturtomt

  Understøping av fundament

  Kanskje er du i ferd med å renovere for eksempel gulvet på et bad i kjelleren, eller på et hus med en såle på mark. Hvis fundamentet til huset ditt da ikke er dypt nok til at du kan grave deg ned for lage nytt gulv, er du nødt til å understøpe.

  Understøping av fundament er ingen enkel oppgave, og det kan kreve hjelp fra profesjonelle.

  Fundament til vinterhage

  Skal du bygge en vinterhage, skal du begynne jobben med å støpe fundament.
  Det er lettest hvis du graver ut til vinterhagen og fyller utgravingen med drenerende pukk eller grus. Deretter kan du ganske enkelt støpe et betongfundament selv.

  I denne videoen kan du se hvordan du støper et fundament til en vinterhage: Elementfundament

  Fundament til terasse

  Hvis du skal bygge en terrasse, må du også lage et fundament til terrassen. Det finnes flere forskjellige gode løsninger, og du trenger faktisk ikke alltid å støpe et fundament til terrassen.

  SE MER: Lag en solid konstruksjon under terrassen

  Det viktigste er at terrassen blir bygget på et stabilt underlag. Det finnes forskjellige alternativ, for eksempel jordskruer eller fundamentstein, og du kan bruke forskjellige typer beslag på fundamentene.

  Her kan du se en byggeveiledning hvor det brukes tre forskjellige typer fundament.