Sparte 60 000 kroner på grunnmursfornyelse

Da familien Andersen ville rehabilitere badet i kjelleren, dukket det opp en overraskelse. Grunnmuren var slett ikke dyp nok. Derfor var det nødvendig å understøpe veggene. Kim Andersen greide det selv.

Familien Andersen ønsket seg et nytt bad i kjelleren. Det gamle, støpte badekaret skulle skiftes ut, og det skulle også bli plass til et nytt toalett. Derfor var det også nødvendig å legge nye kloakkrør. Men rørleggeren hadde dessverre dårlige nyheter.

Det måtte også legges ny isolasjon når det skulle legges nye kloakkrør - og det betydde et stort gravearbeid. Hele 70 centimeter måtte det graves ut i hele rommet slik at det kunne legges isolasjon og ny betong. Den neste dårlige nyheten var at grunnmuren under veggene stoppet rett under det gamle gulvet. Derfor måtte det også graves ut under veggene og understøpes i etapper. Ellers kunne huset falle sammen. Et arbeid som rørleggeren takserte til 62.500 kroner.

Men leseren vår var ikke redd for å gripe spade og skuffe. Først ble himlingen støttet med et teleskoprør som ble plassert midt i rommet. Deretter gikk Kim i gang med å grave ut en meter om gangen, 70 cm dypt og 60-70 cm bredt. I bunnen av hullet ble det helt et lag betong på 5-6 cm. Etter et døgns tørketid ble det satt to lag forskalingsblokker i forband - som så igjen ble fylt med «lettflytende» betong.

Etter enda et døgns tørketid ble det siste mellomrom mellom overkanten på forskalingsblokkene og underkanten på muren fylt ut med ekspanderende betong som ble trykket på plass med enden på ei lekt. Det ble et svært stort grave- og støpearbeid som strakte seg over tre måneder. Men i dag kan Kim glede seg over at han har spart et par månedslønninger.

Tolv spørsmål til kim

Måtte du kjøpe noe verktøy for å gjennomføre prosjektet?
Ja, en sementblander - en frittfalls-blander - som ble innkjøpt for 1500 kroner - og solgt igjen for 750 kroner.

Hva var det hardeste arbeidet?
Det var gravearbeidet. Det måtte gjøres med håndkraft, og alt skulle bæres ut i bøtter. Det var 7 tonn. Og så skulle 2,5 tonn betong og grunn-mursblokker den andre veien.

Hva er du mest stolt av?
Egentlig er jeg mest stolt av at jeg har spart 62.500 kroner. Den tanken kan varme meg lenge.

Hva er den beste detaljen?
At man etterpå ikke kan se at arbeidet er utført. Altså at jeg har unngått å lage skader på huset.

Hvor lang tid tok det?
Arbeidet strakte seg over tre måneder da jeg gravde og støpte en meter om gangen hver helg.

Hvem hjalp deg?
Ingen! Sønnen ville verken svette eller få leire på skoene! Men rørleggeren ga gode og nøyaktige råd om framgangsmåten.

Hva sa din kone til det?
Hun sa at vi så avgjort trengte et nytt bad. Det var derfor ingen tvil om at oppgaven måtte gjennomføres.

Ble det dyrere eller billigere enn dere hadde regnet med?
Som regel blir alt dyrere enn beregnet, men vi traffbudsjettet akkurat.

Hva ville du ha gjort annerledes?
Teknisk sett ville jeg ha gjort det samme. Men jeg ville ha tenkt meg grundig om før jeg gikk i gang. Det er et svært stort arbeid.

Hva er ditt råd til andre som skal i gang med et lignende prosjekt?
Du må ikke velge de enkleste løsningene bare fordi de er enklest. Spør en profesjonell før du går i gang. Sjekk underlaget, ellers kan du komme helt galt ut og skade hele huset.

Hvor ligger du på en skala fra 1 til 10 - der 10 er ekspertgjør-det-selv-personen?
En åtter - men jeg innrømmer at jeg nok kan jukse litt av og til.

Hva er ditt neste prosjekt?
Jeg skal flytte vinduer og dører i et anneks på hytta.

Understøping er hardt arbeid

Kim Andersens bad i kjelleren er bare litt over seks kvadratmeter. Det betydde at det bare var plass til en person som arbeidet om gangen. Alt gravearbeid ble utført med skuffe og spade - og all leirjord ble båret ut i bøtter. Til understøping av til sammen ti meter med vegg ble det brukt 40 forskalingsblokker à 16 kg, 1 m3 støpemiks, 12 sekker sement og 6 sekker ekspanderende betong. Pluss mye energi ...

Multimedia

Understøping og «understopning»

Vil du understøpe en mur, må du kjenne den riktige rekkefølgen og de riktige metodene.

Understøping utføres ved at du graver til fast bunn i seksjoner à ca. 1 meter, og deretter støper eller murer et nytt fundament under den gamle grunnmuren. Seksjonene gis numrene 1, 4, 2, 5, 3, og den første dagen graves alle enerne til fast bunn. Deretter støper eller murer vi til få cm under den gamle grunnmuren. Støpen får lov til å 1 4 2 stå f.eks. et døgn. Andre dagen graves og støpes alle toerne, og 5 5 enerne kan «understoppes».

«Understopning» er en grundig utfylling av hulrommet mellom gammelt og nytt fundament 3 2 med jordfuktig sementmørtel med maskinsand (som er skarpkantet). 1 3 Du kan bruke et ferdigblandet produkt, ekspanderende 5 2 4 betong, som også er velegnet.

Akkurat nå leser andre ...

Mer fra kategorien Fundament