Bygg din egen luksusgarasje

En garasje trenger ikke å koste en formue. Du kan bygge den selv, også i en utgave som kan stå stil med både huset og bilen din. Med enkle materialer og et minimum av verktøy kan du bygge den på en ukes tid.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
1 uke
Pris
25.000 kroner
Bygg en enkel garasje

En garasje til bilen kan bli rimeligere enn du kanskje tror.

Intro

I denne gjør det selv veiledningen kan du se hvordan du bygger den lekre garasjen. Det er en fordel om du har bygget et skur, terrasse eller lignende før. Du får en full materialliste og en tegning over prosjektet. Vi viser også hvordan du:

 • bygger opp sidene til garasjen
 • bygger et vinduskryss
 • bygger sperrene
 • lager bekledningen i rammer
 • bygger uthenget
 • legger taket
 • bygger porten
 • setter fast vindskier, takrenner mv.

Vil du lese mer om garasjer? Her har vi samlet alle våre artikler om hvordan du selv kan bygge en garasje.

God fornøyelse!

Veiledning

01
Sidene 4 Trinn

Garasjen er bygget rundt tre rammer, oppå et eksisterende fundament. Vi har to langvegger og en bakvegg. Alle er bygget etter samme prinsipp, så her viser vi bare hvordan du lager den ene langsiden. Målene kan tilpasses, slik at de matcher størrelsen på bilen din eller andre behov du har. Prinsippet for byggingen er uansett det samme.

Rammene er satt sammen av materialer vinkelrett på hverandre, noe som ikke er videre stabilt. Under byggingen er du derfor nødt til å sette opp et par lange hjelpebord diagonalt på sidene. Da står rammene stabilt, frem til de stives opp av kledningsmodulene senere.

1

Sett sammen delene til langsiden. De øverste plankene (B og D) bladskjøtes sammen med stolpene (A) (se tegning på forrige side). Skru på stenderne (C) med 5 x 120 mm skruer. Legg en spikerplate over skjøtene mellom delene, og skru den fast med 4 x 40 mm beslagskruer. Legg et stykke murpapp mellom fundamentet og bunnsvillen (B) før konstruksjonen reises opp og skrus fast.

2

Reis opp langsiden, og sett den fast med karmpluggene. Bruk lange bord eller lekter til å avstive den midlertidig.

3

Bygg den motsatte langsiden på samme måte. Vi har ikke satt vinduer i denne siden, så losholtene (F) er utelatt. Sett sidene sammen med bakveggen og rammen over garasjeporten.

4

Avstiv med lekter. Bruk lektene til å trekke konstruksjonen så nøyaktig sammen som mulig (alt skal i lodd og vater). Da blir resten av prosjektet enklere.

02
Vinduskryss 5 Trinn

Vinduskryssene gir garasjen et eget særpreg. Det er selvsagt helt opp til deg selv om du vil ha dem eller ikke, men vinduer i toppen bør du ha: De gir nemlig masse lys inne i garasjen.

Vi bygger rammene slik at de passer rett inn i den konstruksjonen vi har laget. Det er mye enklere enn å forsøke å bygge dem inn i reisverket mens du balanserer i en stige.

1

Lag 10 rammer til vindushullene av 23 x 23 mm lister (T, U og T1). Sett dem sammen kant mot kant med 2,5 x 55 mm spiker. Hold krysslistene (S og S1) opp mot rammen, og merk opp endesnittene.

2

Sett sammen kryssene. De er bladskjøtt ved å sage en rekke snit halvveis ned i begge listene, før resten er fjernet med et stemjern. Endene kappes etter oppmerkingen du har laget.

3

Sett kryssene i rammene. Skru dem fast i hjørnene som vist med 4 x 40 mm skruer.

4

Sett sammen kryssene med en dykkert på hver side av krysset.

5

Sett rammene på plass i reisverket. Sett dem cirka 2 cm inn fra forkanten til siderammene, og spikre dem fast. Vent med glasset til etter at du har malt garasjen.

03
Bygg takstoler 4 Trinn

1

Lag den første takstolen. Legg ut en hanebjelke (AT) og en taksperre (BT) som vist over. Finn midten på hanebjelken (AT), og mål 52 cm opp for å finne sammenskjæringspunktet mellom de to delene. Her skal den loddrette støtten (DT) monteres etter at den er spisset til og tilpasset til hanebjelken (AT) og de skrå taksperrene (BT).

2

Løft opp den fremste takstolen. Hvis du først merker opp plasseringen deres på siderammene, gjør du jobben enklere for deg selv. Takstolene skal stå i lodd!

3

Sett fremste og bakerste takstol i flukt med siderammene. Skru dem fast med 5 x 90 mm skruer nedenfra. Hold takstole­ ne midlertidig fast med en skråstiver.

4

Skru fast de mellomliggende takstolene med 5 x 90 mm skruer opp gjennom side­ rammene og opp i takstolen.

04
Kledning 1 Trinn

I stedet for bare å spikre bord direkte på stolpene, lager vi kledningen i rammer som vi setter inn mellom stenderne i reisverket.

Det skaper liv i fasaden, og det krever ikke kledningsbord som er lenger enn 110 centimeter.

Rammene lages av listene J, K, L og J1, K1 og L1. I de to ytterste modulene sikrer skråstivere (N) stabiliteten.

1

Begynn med å sette sammen rammene. Deretter skal bordene spikres fast, og da er det viktig at du forsikrer deg om at rammen er vinkelrett. Sjekk med kryssmål, og sett et trekantet platestykke i hjørnene for å holde vinkelen. De kledde rammene settes cirka 2 cm fra forkant på stenderne, og skrus fast med 5 x 60 mm skruer.

05
Takutstikk 3 Trinn

1

Skru fast seks avstandsklosser (CT) på de to ytterste takstolene som vist. Klossene skal bare sitte med noenlunde jevn avstand. Bruk 5 x 100 mm skruer.

2

Skru fast de utstikkende takstolene til avstandsklossene (CT) med 5 x 100 mm skruer. Takstolene skal flukte med de øvrige takstolene på garasjen.

3

Skru fast forkantbordene (JT) til sperre­ endene med 5 x 60 mm skruer. Spikre på gesimsbord (GT) med 2,5 x 55 mm galva­ nisert spiker. Tre lektestykker (PT og QT) understøtter de korte bordene.

06
Tak 5 Trinn

Takplatene er av kryssfinér, og utstyrt med fjær og not.

Sag til de fire hjørneplatene (RT), slik at de flukter med forkantbordene og rekker inn til midten av midterste takstol. Da passer de øvrige platene mellom (se mål i materiallisten).

Det finnes forskjellige typer takbe-legg. Til en garasje som dette, vil en enkel løsning fungere fint.

1

La platene (RT) stikke cirka 5 cm utover forkantbordene (JT). Spikre dem fast med 2,5 x 55 mm galvaniserte spiker.

2

Spikre fast trekantlistene (MT) langs takrennene med galvaniserte spiker. Med en bordsirkelsag kan du gi listene en flat overkant ved å sage av 1,5 cm i toppen.

3

Skru fast lektene (ET og FT) til takplatene i mønet med 5 x 50 mm skruer. I den mot­ satte kanten skrus listene (OT) fast under takplatene. Bruk 4 x 40 mm skruer.

4

Rull på takbelegg. Det skal stikke ut 4,5 cm over platene langs sidene. Spikre det fast til trekantlistene (MT).

5

Smør lim på takmønet, og rull ut stripen til mønet. Tråkk den godt fast.

07
Porten 4 Trinn

Du kan bygge porter på flere måter. Vi har valgt å gjøre det på en enkel måte: Vi bygger et skjelett, kler det og skjærer deretter ut der dørene skal kunne åpnes.

For å kunne gjøre det slik, begynner vi med å skru fast lister på siden av stolpene (A). Da kan portens vannrette kledningsbord (O) holdes fast av dem.

1

Skru lister på innsiden av stolpene (A). Listene skal bære portens to vannrette bord (O) og de ytterste lodd­ rette bordene (P) mens porten bygges. Listene skal sitte slik at kledningsbordene havner i plan med yttersiden av stolpene (A).

2

Nå kan dørene sages ut. Sag i de mellom­ rommene du lagde i de loddrette skjelett­ bordene (P). Skru fast hengslene etter hvert som du får saget gjennom bordene. Det er enklest med en dykk­ eller sirkelsag.

3

Gå inn i midtdøren når den er saget ut, og skru av de listene du satte på siden av stol­ pene (A). Dermed kan porten åpnes helt.

4

Sett en grindlås på sidedøren. Da kan den åpnes og lukkes, og du trenger ikke å åpne hele porten bare for å gå inn og ut av garasjen.

08
De siste detaljene 5 Trinn

Til slutt skal det vindskier og takren ner på garasjen, i tillegg til at den skal males. Du gjør deg selv en stor tjeneste ved å vaske treverket og grunne med olje, før du gir garasjen to strøk med en god maling eller beis. Da holder den seg pen i mange år, før du trenger å male den igjen.

Hvis du setter kledningsbordene som vi har gjort, kan du med fordel male dem med en bred malerull.

Vent med å sette glasset i vindus­ partiene til du har malt - da slipper du å skrape vekk malingssøl fra dem.

1

Spikre fast vindskiene (KT), og gjør det samme med forkantbordene (LT). Deretter spikres dekkbordet (LT) på.

2

Spikre fast dekklister (NT) med galvaniserte spiker. Legg først en fyldig limfuge mellom takbelegget og vindskien.

3

Spikre fast listene (X og Y). Listen (X) skal spikres på nederst i hver sideramme med 1,7 x 40 mm dykkert. Listen (Y) festes langs sokkelen med galvaniserte spiker.

4

Skru fast rennekroker til forkantbordene (JT). Krokene skal holde takrennene, og sitte med den avstanden produsenten angir. Her er det maksimalt 90 cm.

5

Tilpass takrennene, skjær hull til ned-løpsrør og legg rennene på plass. Sett fast nedløpsrørene til garasjeveggen med de holderne som passer til.

Materialer

98 x 98 mm stolpe:

 • 4 stolper (A) à 215 cm

48 x 98 mm impr. furu:

 • 8 hanebjelker (AT) à 317 cm
 • 16 sperrer (BT) à 165 cm
 • 12 avstandsklosser (CT) à 25,5 cm
 • 4 bunn-/toppsviller (B) à 473,5 cm
 • 8 stendere (C) à 215 cm
 • 2 toppsviller i gavl (D) à 277,2 cm
 • 2 bunnsviller i gavl (E) à 257,6 cm
 • 4 losholter (F) à 109,9 cm
 • 3 losholter i gavl (G) à 82,7 cm
 • 2 korte stendere (H) à 30 cm
 • 6 loddrette støtter til takstoler (DT) à 32,7 cm

25 x 50 mm, eller lignende dim:

 • 14 sider (J) à 179,6 cm
 • 8 sider (J1) à 215 cm
 • 7 sprosser (K) à 174,6 cm
 • 4 sprosser (K1) à 210 cm
 • 16 topp- og bunnlister (L) à 104,9 cm
 • 6 topp- og bunnlister (L1) à 77,7 cm
 • 4 skråstivere (N) à 235 cm

Kledning på vegger (M) og (M!):
Her er det brukt cirka 300 meter 19 x 90 mm rundtømmerpanel. Velg den kledningen som passer huset ditt og ønskene du har
23 x 48 mm:

 • 8 krysslister (S) à cirka 110 cm
 • 12 krysslister (S1) à cirka 83 cm

23 x 23 mm:

 • 16 kryssrammelister (T) à 109,9 cm
 • 24 kryssrammelister (T1) à 82,7 cm
 • 40 kryssrammelister (U) à 25,8 cm

4 mm glass:

 • 4 ruter (V) à 29,5 x 109,5 cm
 • 6 gavlruter (V1) à 29,5 x 82,2 cm

Ca 23 x 48 lister skjæres til med dryppkant og skrå overside:

 • 8 bunnlister (X) à 109,9 cm
 • 3 bunnlister (X) à 82,7 cm

23 x 48 mm furu:

 • Kantlister lang sokkel (Y), ca 16 m

38 x 63 mm lekter:

 • 5 støtter på mønet (ET) à 88,8 cm
 • 2 støtter på mønet (FT) à 25,5 cm
 • 6 støtter utstikk (PT og QT), 5,5 m

21 x 95 mm impr. terrassebord.:

 • 4 gesimsbord (GT) à 530,8 cm
 • 56 gesimsbord (HT) à 30 cm

28 x 120 mm impr. terrassebord.:

 • 2 forkantbord (JT) à 530,8 cm
 • 4 vindskier (KT) à ca. 180 cm
 • 2 vannrette bord (O) à 256 cm
 • 6 loddrette bord (P) à 159 cm
 • 3 skråstivere (Q) à ca. 175 cm
 • 3 bord (R) til hengsler à ca. 30 cm

23 x 48 mm impr. furu:

 • Anslagslist, ca. 1 meter

15 x 70 mm lister:

 • 2 dekkbord (LT) à 317 cm

45 x 45 mm trekantlister:

 • 4 takavslutninger (MT) à ca. 175 cm

23 x 48 mm impr. furu:

 • 2 takkantlister (OT) à 530,8 cm
 • 4 dekklister (NT) à ca. 180 cm

19 mm vannfaste takplater:

 • 4 takplater (RT) à 122 x 218,8 cm
 • 4 takplater (ST) à 48 x 218,8 cm
 • 2 takplater (TT) à 93,2 x 170 cm
 • 2 utstikksplater (UT) à 38 x 244 cm

Dessuten:

 • Skruer: 5 x 120, 5 x 100, 5 x 90, 5 x 60, 4 x 50, 5 x 50, 4 x 40 og 4 x 30 mm
 • Galvanisert spiker: 2,8 x 75 mm og 2,5 x 55 mm
 • Galvanisert dykkert: 1,7 x 40 mm og 1,7 x 35 mm
 • 28 stk. 80 x 180 mm spikerplater (takstoler)
 • 60 x 140 mm spikerplater, 24 stk. (takstoler) og 20 stk. (port)
 • 21 stk. 50 x 200 mm spikerplater (sider)
 • 16 stk. 100 x 240 mm spikerplater (port)
 • 24 stk. 50 x 50 x 50 mm vinkelbeslag til takstoler
 • Ca. 12 m 10 cm bred murpapp
 • 22 stk. 10 x 160 mm karmplugger
 • 9 stk. 130 x 430 mm T-hengsler
 • Grindlås
 • 4 stk. 10 x 230 mm skåter
 • Takbelegg, takrenner og nedløp
 • Akrylfugemasse, akrylsparkelmasse, grunning og maling/beis

Tidsforbruk

Cirka en ukes effektivt arbeid

Pris

Ca 25.000 kroner, uten fundament

Vanskelighetsgrad

Det er en fordel hvis du har bygget noe i tre tidligere. Du skal være nøye når du tar mål, og sørge for at alt er i lodd og vater.

Tegning

3D-tegning

3D-modell

Garasje fra A-Å

Det er hundrevis av deler og detaljer du kan zoome inn og se nærmere på.

Åpne 3D-modellen

3D-modell

Sidene settes sammen

Begynn med å bygge sidene, før de reises opp og settes sammen.

Åpne 3D-modellen

3D-modell

Bygg takstolene

Takstolene settes sammen med spikerbeslag.

Åpne 3D-modellen

3D-modell

Kledningen monteres

Kledningen lages i rammer, som settes inn mellom stolpene.

Åpne 3D-modellen

3D-modell

Takkonstruksjonen lages

La platene stikke cirka 5 cm utover kantbordene.

Åpne 3D-modellen

3D-modell

Slik lages vinduskryssene

Kryssene er montert i rammer, som senere monteres i sidene.

Åpne 3D-modellen

Video

TEKNIKK: Takbelegg i to lag

Med to lag takbelegg blir taket helt tett

TEKNIKK: Inndekkinger på tak med takbelegg

Trekantlistene sikrer at takbelegget legges riktig

TIPS: Juster vinkelen på beslaget

TEKNIKK: Vinkel til større prosjekt

Den lager du enkelt av tre bord

VERKTØY: Slik bruker du kapp-/gjærsagen

I denne videoen kan du se hvordan du stiller inn og bruker sagen, slik at du får full utnyttelse av den. Kappsagen er smart når du skal sage mange rette, korte snitt på tvers av bord og lekter. Du kan sage både rette, vinklede og tiltede snitt i blant annet tre, metall, fibersement og laminat – gjennomgående eller i akkurat den dybden du ønsker.

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

  Akkurat nå leser andre ...