Garasje som byggesett

Drømmer du om din egen garasje, samtidig som du vil at prosjektet skal være overkommelig å bygge selv, er et byggesett smart. Denne garasjen fra Igland leveres som et ferdig sett, der alt er skåret til på mål. Du skal derfor ikke gjøre annet enn å finne frem verktøykassen og følge byggeveiledningen nøye.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
1 uke
Pris
74.000 kroner
Konstruksjonen avstives med metallavstivere, som spikres fast til stenderne og topp- og bunnsvillen.

Konstruksjonen avstives med metallavstivere, som spikres fast til stenderne og topp- og bunnsvillen.

Intro

Dette byggesettet koster fra 74.000 kroner. Da har du en komplett garasje på 3,2 x 5,6 meter med automatisk leddport, dør, vindu, kledningsbord, takbelegg, takrenner og alt du trenger, ned til den minste spiker og beslag. Fundament, samt eventuell innvendig kledning, strøm og isolasjon står du dog for selv.

Det beste er imidlertid at alt er skåret på mål. Det reduserer risikoen for å gjøre feil, og det sparer deg fremfor alt for mye tid og tvil. En utførlig byggeveiledning med store bilder og nøyaktige beskrivelser av alle trinn gjør det til et realistisk prosjekt for alle gjør det selv-ere som har en ukes tid og et ekstra sett hender til rådighet.

Veiledning

01
Fundament og klargjøring 2 Trinn

Fundamentene til en garasje kan se ut på mange måter, men det som er mest vanlig er et platefundament med en ringmur, som her består av lecablokker. Selve platen er gravd ut slik at vi kunne legge et kapillærbrytende lag (lecakuler) på 15 cm og 30 cm styropor. Oppå det støpte vi et 10 cm tykt betongdekke. Ettersom denne garasjen skal isoleres, la vi også inn varme i gulvet.

Fundamentet tar tid, og koster fort 20-30.000 kroner for en liten garasje.

1

Før du begynner med garasjen, skal du ha et solid fundament å sette den på. Vi gravde derfor ut til et platefundament som ble bygd opp av et kapillærbrytende lag i bunnen, med styropor og armert betong oppå. Fundamenet er frostsikret rundt på utsiden, og vi har bygd opp en ringmur av lecablokker i kantene. Vi har også vært råflotte og lagt varme i gulvet, ettersom garasjen skal isoleres.

2

Rull ut en strimmel murpapp på toppen av ringmuren, og spikre det fast med murspiker for hver halve meter. Deretter kan byggingen for alvor begynne.

02
Sidene settes sammen og reises 8 Trinn

Langsidene til garasjen består av to veggelementer med en lengde på henholdsvis 240 og 300 cm, mens baksiden dannes av to smale veggelementer og en dør. Fronten består av to ferdige frontmoduler og leddporten, som monteres helt til slutt.

Vi begynner med å sette sammen sidene, før vi skrur en lekt på dem til støtte når de settes opp. Når alle sidene står som de skal, skrur vi sammen de to store sideelementene og fortsetter med hjørnene og frontelementene.

1

Legg det 240 cm lange veggelementet på betongdekket, og legg merke til at de ytterste avstiverne (D) er kortere enn de innerste, og skru det sammen med 5 x 90 mm skruer. Ved de midterste avstiverne er du nødt til å skru i en vinkel på cirka 45 grader, fordi du ikke kan komme til for å skru inn i endene. Gjenta prosessen med de øvrige veggelementene.

2

Når alle veggelementene er satt sammen, skal veggene settes opp. Sørg for at murpappen ligger som den skal. Vær minst to personer, slik at det hele tiden er en som kan holde på veggen. Den er ikke tung, men den velter lett hvis du slipper den.

3

Ved å lage en støtte av en lekt og et bord kan makkeren din slippe elementet og gå videre til det neste.

4

Dra sammen veggelementene på langsidene med en tvinge, og skru dem sammen med 5 x 90 mm skruer. Gi dem to skruer per halve meter.

5

Monter to 48 x 98 mm stolper (F) i hjørnene, og skru dem fast til sideelementene med 5 x 90 mm skruer.

6

Sett frontelementene (G) på plass, slik at de “går i hakk” med stolpene (F). Elementene leveres ferdig sammensatt og skrus fast i stolpene (F) med 5 x 90 mm skruer.

7

Det er en god idé å forbore når du monterer frontelementene. Da unngår du at de sprekker. Ved å klatre opp i en stige og se ned, kan du bedre se om skruen får tak i hjørnestolpene som den skal.

8

Løft overliggeren på plass, og skru den fast i frontelementene ovenfra med 5 x 90 mm skruer. Plasseringen av overliggeren gir seg selv. Når den først ligger på plass, blir fronten helt stabil.

03
Konstruksjonen stives opp 4 Trinn

For å stabilisere langsidene og baksiden av garasjen, monterer vi en rekke skråstivere. De er egentlig bare et langt, tynt stykke stål med en T-profil, som bankes inn i reisverket. Men før de kan bankes inn og spikres fast, skal det lages et spor som T-profilen passer i. Du kan bruke en håndsag, men det går vesentlig raskere med en sirkel- eller dykksag, der du også kan justere dybden slik at den passer med T-profilen.

1

Merk opp til skråstiverne (H), slik at de kommer til å strekke seg over 2-3 stendere og kan festes i både bunnsvillen og toppsvillen.

2

Juster skjæredybden på sirkelsagen slik at den er et par mm dypere enn den delen av skråstiveren som skal bankes inn i stenderne. Sjekk skjæredybden en ekstra gang, så du ikke risikerer å kappe stenderne.

3

Skjær etter oppmerkingen. Ved bunnsvillen, der du ikke kan komme til med sirkelsagen, kan du eventuelt bruke en multikutter eller et stemjern.

4

Trykk skråstiveren inn i sporet, og spikre den fast med 2,5 x 65 mm spiker. Er sporet litt for trangt, kan du banke skråstiveren på plass med en trekloss og en hammer. Gjenta prosessen på de andre veggene.

04
Lag plass til dør og vindu 3 Trinn

Området rundt døren og vinduet blir utsatt for en belastning hver gang døren eller vinduet åpnes eller lukkes. Derfor skal det forsterkes, så vi monterer et overstykke og to sidestykker for å stive opp konstruksjonen ytterligere. Det kan hende delene må tilpasses litt, alt etter hvilken dør eller hvilket vindu du velger. Lengden på stenderne under vinduet skal også tilpasses vinduets plassering og størrelse.

1

Trykk overstykket helt opptil topp­ svillen, og spenn det fast med to lange tvinger. Skru det deretter fast fra oversiden med 6 x 150 mm skruer.

2

Tilpass stenderne slik at de står lett i spenn mellom overstykket og fundamentet. Avhengig av bredden på døren, kan du plassere avstandsklosser mellom de loddrette stenderne.

3

Prosessen ved vinduet er den samme. Igjen skal overstykket skrus fast og de loddrette bordene stå i spenn.

05
Veggen tettes og forankres 5 Trinn

Kledningsbord er ikke nok til å gjøre en vegg vindtett. Den skal også kles med en vindsperre, slik at vinden holdes effektivt ute. Er dere to om jobben går det raskt å rulle ut duken på langsidene og baksiden av garasjen. Deretter er det bare å montere klemlistene, som både holder på vindsperren og fungerer som avstandslister og spikerslag for kledningsbordene. Vi sjekker at hele konstruksjonen er i vinkel, før bunnsvillen skrus fast til fundamentet med kraftige betongskruer.

1

Rull på vindsperren (K) og la det være en overlapp på cirka 50 cm. Sett den fast med pappspiker, og skjær hull til døren og vinduet i duken.

2

Spikre fast klemlistene (R). De spikres fast i de bakenforliggende veggelementene og skal festes til både topp­ og bunnsvillen.

3

Sett en skrue i bunnsvillen i hver ende av garasjen, og trekk en murersnor mellom de to skruene.

4

Plasser en kloss mellom snoren og bunnsvillen i hver ende. Når snoren ligger litt ved siden av bunnsvillen, er det enklere å se om langsiden er helt rett, eller om den skal justeres litt.

5

Skru fast bunnsvillen til fundamentet med en 8 x 240 mm selvborende lettbetongskrue for hver stender. Vi bruker en slagtrekker og skrur uten å forbore.

06
På med bordkledningen 4 Trinn

Når du skal montere kledningsbordene er det avgjørende at det nederste (og første) bordet er i vater, slik at resten av kledningsbordene også kommer til å sitte rett. I tillegg skal du huske kun å skru eller spikre i bunnen av bordene. Når det gjelder verktøy, er en kappsag nesten uunnværlig. Kledningsbordene hører nemlig til blant de få materialene du må tilpasse selv.

1

Begynn med å montere det nederste kledningsbordet (G) på langsiden, og sjekk med et langt vater at det sitter helt rett. Her er det en fordel å være tre personer. Vi bruker 4,2 x 55 mm terrasseskruer til monteringen.

2

For å få et pent mønster på sammenføyningene begynner vi med å bruke et kledningsbord i full lengde (G1). Deretter kapper vi en stump av det neste bordet (G2), som vi monterer i forlengelsen av det første bordet (G1) for å dekke hele lengden av garasjen. Resten av det andre bordet (G2) bruker vi som start på den neste rekken, også videre

3

Avslutt portåpningen med et loddrett bord i hver side. Vi skrur fast bordene med 4,2 x 55 mm terrasseskruer.

4

Monter også et utvendig bord i hver side for å dekke overgangen mellom de liggende kledningsbordene og selve portåpningen.

07
Takstoler og undertak 10 Trinn

Når du har fått på plass takstoler og undertak, begynner det å føles som en garasje. Takstolene leveres ferdige og er bare å montere. Det er fint å være to om å løfte dem på plass og plassere dem, og det er enda bedre å være to når det skal spikres rupanel til undertaket. Det krever nemlig mange spiker og en formiddag hvor nabolaget må finne seg i en del støy. Etterpå kan du legge taki tak belegg, vindskier og isbord - deretter har du faktisk en tørr garasje.

1

Merk opp til takstolene (L), og monter deretter en om gangen. Skru dem fast med 50 x 70 mm beslagskruer gjennom vinkelbeslagene, slik at de står pent i en vinkel på 90 grader. Sørg for at de ligger oppå stenderne. Vinkelbeslagene kan ikke holde takstolene på plass alene. De sørger bare for at takstolene står riktig.

2

Skru fast takstolene med forankringsjern. Jernene holder takstolene nede, og de vannrette skruene i stenderne tåler et stort vertikalt trekk hvis vinden en dag griper godt fatt i taket.

3

Legg undertaket (M) til rette, slik at bordene møtes oppe ved mønet. Bordene har fjær og not, så det er viktig at du får banket dem godt sammen før du spikrer dem fast til takstolene (L).

4

Når den siste spikeren er slått i rupanelet til undertaket, kan du renskjære sidene med en sirkelsag eller dykksag, slik at du får riktig lengde på takutstikket.

5

Fei undertaket helt rent for støv og sagflis, og spikre fast takfotbeslaget med 2,6 x 25 mm aluminiumsspiker.

6

Når den første lengden takbelegg (N) ligger rett og sitter helt tett, skrur du den fast. Du skal bruke de medfølgende spesialskruene med store skiver. En stiplet linje på belegget viser hvor de skal skrus.

7

Ute ved takfoten lages et skrått snitt i belegget der den neste lengden skal overlappe. Snittet gjør at de to lengdene lettere “flyter sammen”.

8

Varm opp takbelegget i skjøtene, og pass på ikke å skade selve overflaten. Legg neste lengde, og løft opp takbelegget slik at du kan varme opp overlappingen. Fortsett slik hele veien.

9

Skru fast den siste lengden takbelegg med spesialskruer, og monter to trekantlister kloss opp mot vindskiene. Legg deretter en strimmel takbelegg over, slik at fremtidig regnvann ledes ned på taket.

10

Skru fast isbordene med terrasseskruer. Dermed er taket ferdig, og du trenger sannsynligvis ikke å tenke mer på det de neste 30 årene.

08
Montering av vindu og dør 5 Trinn

Nå er tiden inne til å få satt vindu og dør i garasjen. Fremgangsmåten er i store trekk den samme, bortsett fra at vinduet festes i karmen med et lite beslag, mens døren på klassisk vis skrus fast gjennom karmen. Det viktigste i prosessen er at både døren og vinduet er i vater og ikke heller inn eller ut.

1

Monter de medfølgende beslagene på vinduet. Når du har geleidet dem skrått inn i sporet på vinduet, kan du med håndkraft rette dem opp så de setter seg i spenn.

2

Skru beslagene, og dermed vinduet, fast til karmen med de medfølgende beslagskruene når du har forsikret deg om at vinduet er i vater. Du kan både bruke klosser og oppblåsbare kiler til å justere høyden.

3

Kutt av bunnsvillen i døråpningen, og spikre fast en hvit dekklist av metall i den avskårede svillen. Sett døren på svillen, og skru den fast i karmen med de medfølgende karmskruerne når den er i vater.

4

Dekk endene på kledningsbordene med en list, og spikre også fast en list i toppen av døråpningen. Deretter kan du montere døren med de medfølgende karmskruene.

5

Når du har klosset opp døren og skrudd den fast i karmen, kan du montere omrammingen rundt døren.

09
Isolasjon og innvendig kledning 5 Trinn

Garasjen leveres med alt fra takrenner og takbelegg til reisverk, kledning, vindu, dør og port. Ønsker du å isolere garasjen, må du sørge for det som kreves til det selv. Strøm må du få en elektriker til å legge opp for deg.

Vi isolerer garasjen med 100 mm i veggelementene og 150 mm i taket, som vi kler med støydempende trebe-tongplater fra Troldtekt.

1

Når det er trukket strøm til lys og stikkontakter, fylles veggene med 100 mm isolasjon (P). Til det er en skikkelig isolasjonskniv kjekk å ha.

2

Kle veggene og husk å trekke alle kabler ut gjennom platene. Vi har valgt å kle veggene med 15 mm kryssfinér. Dermed har vi skrufaste vegger overalt.

3

Skru fast spikerslag til takstolene, og husk å tilpasse avstanden mellom dem til det materialet du vil kle taket med. Vi monterer Troldtekt-plater for å få en god akustikk og for å lysne rommet.

4

Monter Troldtekt-platene i forband. Hver plate skrus fast i spikerslaget med seks spesialskruer fra Troldtekt. Skruene går nesten i ett med platene.

5

Slik! Etter en ukes tid og en masse spikring og skruing, er garasjen ferdig og klar til bruk.

Materialer

Tidsforbruk

Cirka en uke for to personer.

Pris

Dette byggesettet koster fra 74.000 kroner. Fundament, samt eventuell isolasjon, innvendig kledning og strøm kommer i tillegg.

Vanskelighetsgrad

Selve byggeprosessen er enkel og rett frem, fordi alt er skåret på mål og byggeveiledningen veldig pedagogisk. Garasjeporten krever dog litt tålmodighet.

Tegning

Multimedia

Video

VERKTØY: Slik bruker du sirkelsagen

I denne videoen lærer du alt om om sirkelsagens muligheter, sagblad og funksjoner. Sirkelsagen er knallsterk og kan med riktig innstilling sage alt fra grove til helt fine snitt – både rett og i forskjellige vinkler. Med riktig sagblad kan du bruke sagen i både tre, metall, porebetong, murverk og kunststoff.

Video

TEKNIKK: Montering av vinkelbeslag

Snu beslaget riktig så sammenføyningen får optimal styrke

Video

TIPS: Unngå at listen sprekker

Video

VERKTØY: Slik bruker du kapp-/gjærsagen

I denne videoen kan du se hvordan du stiller inn og bruker sagen, slik at du får full utnyttelse av den. Kappsagen er smart når du skal sage mange rette, korte snitt på tvers av bord og lekter. Du kan sage både rette, vinklede og tiltede snitt i blant annet tre, metall, fibersement og laminat – gjennomgående eller i akkurat den dybden du ønsker.

Video

Tips & Triks

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

    Akkurat nå leser andre ...